Posledná aktivita účtu

Môžete si zobraziť svoju históriu prihlásenia vrátane dátumov a časov, kedy bol váš účet Gmail použitý. Môžete si tiež zobraziť adresy IP, ktoré boli použité na prístup k vášmu účtu.

Zobrazenie aktivity účtu

  1. Otvorte Gmail v počítači.
  2. Vpravo dole kliknite na položku Podrobnosti.

Tip: Môžete tiež prejsť na stránku s poslednými udalosťami týkajúcimi sa zabezpečenia, kde si môžete pozrieť aktualizácie zabezpečenia pre celý svoj účet Google.

Informácie zobrazené na stránke Posledná aktivita účtu

Stránka Posledná aktivita účtu zobrazuje vaše záznamy o prihlásení. Nachádzajú sa tu informácie uvedené nižšie.

Informácie o súbežnej relácii

V sekcii Informácie o súbežnej relácii nájdete informácie o tom, či ste v Gmaile prihlásený/-á v inom zariadení, prehliadači alebo na inom mieste.

Ak sa chcete odhlásiť zo všetkých relácií okrem relácie, ktorú máte otvorenú pred sebou, kliknite na položku Odhlásiť sa zo všetkých ostatných webových relácií.

Typ prístupu

V sekcii Typ prístupu nájdete prehliadač, zariadenie alebo poštový server (napríklad POP alebo IMAP), z ktorého ste sa prihlásili do Gmailu.

Umiestnenie (adresa IP)

Môžete si pozrieť posledných 10 adries IP a približné miesta, z ktorých ste sa prihlásili do účtu Gmail.

Ak ste dostali upozornenie na podozrivú aktivitu v účte, môžu sa vám zobraziť až tri ďalšie adresy IP označené ako podozrivé.

Vo vašej aktivite sa môžu z niekoľkých dôvodov zobraziť viaceré adresy IP alebo miesta:

  • Ak používate na čítanie pošty v iných službách, napríklad Apple Mail alebo Microsoft Outlook, protokol POP alebo IMAP, zahrnuté budú aj informácie o tomto mieste.
  • Ak používate Mail Fetcher, zobrazí sa adresa IP Googlu, pretože správy sa načítavajú cez server Googlu.
  • Ak používate Gmail v telefóne alebo tablete, môže sa zobraziť miesto poskytovateľa internetovej služby alebo mobilného operátora. Môže ísť o miesto, ktoré je od vás pomerne dosť vzdialené. Ak sa názov operátora zhoduje s vaším operátorom, nejde o nič nezvyčajné.

Riešenie problémov

Myslím si, že niekto iný má prístup k môjmu účtu

Ak nespoznávate aktivitu na stránke, napríklad miesto alebo typ prístupu, niekto môže mať prístup k vášmu účtu pomocou phishingu alebo malvéru.

  1. Ihneď si zmeňte heslo.
  2. Postupujte podľa bezpečnostných tipov pre Gmail, ktoré vám pomôžu ochrániť účet.