Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Posledná aktivita účtu

Čo je Posledná aktivita účtu?

Posledná aktivita účtu zobrazuje informácie o nedávnej aktivite vo vašej pošte. V nedávnej aktivite nájdete všetky prístupy k vašej pošte z bežných webových prehliadačov, klientov POP, mobilných zariadení, aplikácií tretích strán atď. Uvádzame adresu IP, z ktorej sa prešlo do vašej pošty, súvisiace umiestnenie, ako aj čas a dátum.

Ak chcete zobraziť aktivitu svojho účtu, kliknite na odkaz Podrobnosti vedľa riadka Posledná aktivita účtu v dolnej časti ľubovoľnej stránky Gmail.

Tip

Ak chcete zobraziť aktivitu celého účtu Google, prejdite na adresu security.google.com a v časti Zabezpečenie na ľavej strane kliknite na položku Nedávna aktivita. Na tejto stránke nájdete akcie súvisiace so zabezpečením, ktoré ste vykonali, napríklad prihlasovanie do účtu Google, zmenu hesla alebo pridávanie e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla na obnovenie účtu.

Otvoriť časť Nedávna aktivita

Čo tieto údaje znamenajú

Typ prístupu

Ak sa obávate neoprávneného prístupu k svojej pošte, na základe údajov v stĺpci Typ prístupu môžete zistiť, či a kedy niekto prešiel na vašu poštu. Ak sa v stĺpci napríklad zobrazuje prístup pomocou protokolu POP, no vy na zhromažďovanie pošty protokol POP nepoužívate, môže to znamenať, že váš účet bol prelomený.

 

Umiestnenie (adresa IP)

V tomto stĺpci je uvedený zoznam posledných 10 adries IP, z ktorých sa pristupovalo k vašej pošte, a súvisiacich umiestnení. 
 
Ak ste boli upozornení na podozrivú aktivitu v účte, môžu sa vám okrem 10 normálnych adries IP zobrazovať až 3 adresy IP označené ako podozrivé. Ak sa do služby Gmail prihlasujete zväčša z toho istého počítača, adresa IP by mala byť stále rovnaká alebo by mala mať rovnaké prvé dve skupiny čísel (napríklad 172.16.xx.xx). Každý riadok tabuľky predstavuje udalosť, kedy niekto prešiel na vašu poštu alebo sa pokúsil prihlásiť do vášho účtu pomocou správneho hesla. Ak sa zobrazuje adresa, ktorú nepoznáte, odporúčame vám okamžite si zmeniť heslo a zabezpečiť tak účet pred neoprávneným prístupom. Vaša aktuálna adresa IP sa zobrazuje pod tabuľkou. Umiestnenie vo väčšine prípadov určujeme nájdením zhody vašej adresy IP so širšou geografickou polohou. Poloha a mapovanie IP nemusia byť vždy presné, obzvlášť v prípade starých prihlásení.

 

Ak máte povolený prístup POP3 alebo IMAP, tieto informácie sa zobrazia v tabuľke nedávnej aktivity. Ak používate nástroj na získanie pošty Mail Fetcher s iným účtom Gmail, zobrazí sa adresa IP spoločnosti Google. Je to preto, že správy sa načítavajú prostredníctvom našich serverov. Ak navyše spolu so službou Gmail používate službu tretej strany, napríklad lokality sociálnych sietí, nemôžeme zaručiť bezpečnosť služby tretej strany. V tomto prípade môžete použiť posielanie ďalej (ak je k dispozícii). Ak nie, uistite sa, že podrobnosti obnovenia vášho účtu sú neustále aktuálne.

Ak na prístup k službe Gmail navyše používate mobilné zariadenie, vo vašej histórii prihlásení sa budú nachádzať prihlásenia z mobilného zariadenia, ktoré budú vyzerať, akoby pochádzali z mobilných internetových brán operátora. Všimnite si, že mobilné brány môžu mať pri vašom pokuse o prístup k účtu úplne inú geografickú polohu než vy. Ak adresa patrí vášmu poskytovateľovi mobilných služieb, považuje sa to za legitímny prístup k vášmu účtu.

Ak chcete vyhľadať poskytovateľa internetových služieb, ktorý vlastní a prenajíma adresy IP, môžete použiť bezplatnú službu na spätné vyhľadanie adresy IP, napríklad http://ip-lookup.net/

Ak máte záujem o viac informácií než sa nachádza v časti Posledná aktivita účtu, podľa pravidiel služby Google sa informácie poskytujú len na základe platného súdneho príkazu tretej strany alebo iného príslušného právneho procesu.

Simultánne pripojenia

Ak máte účet zároveň otvorený aj na inom mieste, v tabuľke Informácie o simultánnych pripojeniach budú uvedené ďalšie pripojenia k účtu. Ak sa zobrazujú ďalšie pripojenia, môže to len znamenať, že máte Gmail otvorený v inom okne prehliadača alebo že ste prihlásení na inom počítači (napríklad ak ste do služby Gmail prihlásení na domácom počítači doma a teraz ho otvárate z práce). Ak máte o simultánnom pripojení pochybnosti, môžete kliknúť na tlačidlo Odhlásiť všetky ostatné relácie a odhlásiť tak všetky pripojenia okrem aktuálneho.

 

Vo svojom účte často dostávam upozornenia. Čo to znamená?

Ak ste presvedčení, že dôvodom týchto upozornení je časté cestovanie alebo mobilný prístup, môžete toto upozornenie zakázať na stránke podrobností poslednej aktivity účtu.

V prípade, že si nie ste istí alebo aktivitu nepoznáte, môže to znamenať, že k účtu získal neoprávnený prístup škodlivý softvér. Ide o zákerný softvér, ktorý sa snaží o odcudzenie citlivých informácií z počítača, odosielanie nevyžiadanej pošty alebo spáchanie podvodu. Tento typ softvéru je často bez vášho vedomia súčasťou iných bezplatných súborov na prevzatie.

Myslím, že môj účet je napadnutý

Ak sa domnievate, že váš účet bol napadnutý, účet zabezpečte pomocou všetkých krokov kontrolného zoznamu zabezpečenia služby Gmail.

Ak chcete získať ďalšie informácie o zabezpečení účtu, prečítajte si tipy na stránke Zabezpečenie vašich údajov.

Môžem upozornenie na poslednú aktivitu účtu vypnúť?

Ak chcete upozornenia na poslednú aktivitu účtu vypnúť, môžete zmeniť predvoľby upozornení pod tabuľkou poslednej aktivity. Kliknite na položku zmeniť vedľa riadka Zobrazovať upozornenie na nezvyčajnú aktivitu. Budete mať možnosť vypnúť zobrazovanie upozornenia na nezvyčajnú aktivitu. Vypnutie tejto funkcie trvá približne týždeň, aby sme sa uistili, že upozornenia nevypol narušiteľ.