Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Ostatnia aktywność na koncie

Co to jest „Ostatnia aktywność na koncie”?

W sekcji Ostatnia aktywność na koncie są widoczne informacje o ostatniej aktywności na koncie pocztowym. Ostatnia aktywność obejmuje ostatni dostęp do poczty za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej, klienta POP, urządzenia przenośnego, aplikacji innej firmy itp. Na liście podamy adres IP, z którego uzyskano dostęp, wraz z datą, godziną i miejscem uzyskania dostępu.

Aby sprawdzić informacje o aktywności na koncie, kliknij link Szczegóły obok wiersza Ostatnia aktywność na koncie na dole dowolnej strony Gmaila.

Wskazówka

Aby wyświetlić aktywność na całym koncie Google, przejdź na stronę security.google.com i kliknij Ostatnia aktywność pod nagłówkiem „Bezpieczeństwo” z lewej strony. Na tej stronie są podane wykonane przez Ciebie działania związane z bezpieczeństwem, jak np. logowanie się na konto Google, zmiana hasła lub dodanie pomocniczego adresu e-mail albo numeru telefonu.

Otwórz „Ostatnią aktywność”

Jak interpretować te dane

Typ dostępu

Jeśli obawiasz się, że ktoś nieupoważniony mógł uzyskać dostęp do Twojego konta pocztowego, dane w kolumnie „Typ dostępu” pozwolą Ci przekonać się, czy i kiedy takie zdarzenie miało miejsce. Jeśli na przykład w tej kolumnie widnieją informacje o dostępie przy użyciu protokołu POP, a Ty nie używasz tego protokołu do pobierania poczty, może to być sygnał, że konto zostało przejęte.

 

Lokalizacja (adres IP)

W tej kolumnie podanych jest 10 ostatnich adresów IP, z których uzyskano dostęp do Twojej poczty, a także powiązane z nimi lokalizacje. 
 
Jeśli otrzymasz ostrzeżenie dotyczące podejrzanej aktywności na Twoim koncie, poza dziesięcioma normalnymi adresami IP możesz zobaczyć do trzech adresów IP, które oznaczono jako podejrzane. Jeśli zazwyczaj logujesz się do Gmaila z tego samego komputera, adres IP powinien być taki sam lub zaczynać się od identycznych dwóch pierwszych członów (na przykład 172.16.xx.xx). Każdy wiersz w tabeli przedstawia uzyskanie przez kogoś dostępu do Twojej poczty lub usiłowanie zalogowania się na Twoje konto za pomocą prawidłowego hasła. Jeśli zauważysz nieznany Ci adres IP, sugerujemy natychmiastową zmianę hasła, aby zabezpieczyć konto przed nieuprawnionym dostępem. Twój bieżący adres IP jest wyświetlany pod tabelą. W większości przypadków staramy się odgadnąć lokalizację, dopasowując adres IP do przybliżonego położenia geograficznego. Lokalizacja i mapowanie adresu IP nie zawsze są dokładne, szczególnie w przypadku starszych logowań.

 

W tabeli z informacjami o ostatniej aktywności są również wyświetlane informacje o dostępie za pomocą protokołu POP3 lub IMAP, jeśli ta funkcja jest włączona. W przypadku używania modułu pobierania poczty z innym kontem Gmail jest wyświetlany adres IP Google, ponieważ wiadomości są pobierane za pośrednictwem naszych serwerów. Ponadto jeśli korzystasz z Gmaila w połączeniu z usługą innej firmy, na przykład z witrynami sieci społecznościowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa tej zewnętrznej usługi. W takiej sytuacji możesz wziąć pod uwagę przekazywanie poczty dalej, o ile jest to możliwe. W przeciwnym razie upewnij się, że Twoje dane umożliwiające odzyskanie konta są w pełni aktualne.

Ponadto w przypadku uzyskiwania dostępu do Gmaila na urządzeniu przenośnym historia logowania będzie zawierać logowania z urządzenia przenośnego, które mogą wyglądać jak pochodzące z internetowych bram komórkowych Twojego operatora. Bramy komórkowe mogą znajdować się w lokalizacji geograficznej oddalonej od miejsca, w którym uzyskujesz dostęp do konta. Jeśli adres należy do Twojego operatora komórkowego, jest to uważane za uprawniony dostęp do konta.

Jeśli chcesz sprawdzić dostawcę usług internetowych, który posiada i wypożycza dany adres IP, możesz skorzystać z bezpłatnej wyszukiwarki adresów IP, np. http://ip-lookup.net/

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, niż jest dostępne w sekcji „Ostatnia aktywność konta”, pamiętaj, że zgodnie z prawem firma Google jest zobowiązana przekazywać informacje tylko w przypadku prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego na żądanie odpowiedniego podmiotu trzeciego lub na potrzeby innego procesu prawnego.

Sesje równoległe

Jeśli Twoje konto pocztowe jest obecnie używane w innej lokalizacji, lista innych sesji będzie widoczna w tabeli „Informacje o równoległej sesji”. Jeśli są wyświetlane informacje o innych sesjach, może to oznaczać, że w danej chwili Gmail jest otwarty w kilku oknach przeglądarki lub konto jest otwarte na innym komputerze (jeśli na przykład konto jest używane na komputerze domowym, a Ty jednocześnie korzystasz z tego konta w pracy). Jeśli równoległy dostęp budzi Twoje obawy, możesz wylogować się ze wszystkich sesji innych niż bieżąca, klikając przycisk Wyloguj się ze wszystkich innych sesji.

 

Na moim koncie są często wyświetlane alerty. Co to oznacza?

Jeśli wiesz na pewno, że przyczyną wyświetlania wielu alertów są częste podróże lub uzyskiwanie dostępu za pomocą urządzenia przenośnego, możesz wyłączyć ten alert na stronie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ostatniej aktywności na koncie.

Jeśli nie masz takiej pewności lub nie rozpoznajesz aktywności, może to oznaczać, że Twoje konto zostało przejęte w wyniku działania złośliwego oprogramowania. Działanie takiego złośliwego – inaczej szkodliwego – oprogramowania polega na podejmowaniu prób kradzieży poufnych informacji z Twojego komputera, wysyłania spamu lub popełniania oszustwa. Oprogramowanie tego typu bywa często dodawane bez wiedzy użytkownika do innych pobieranych za darmo plików.

Sądzę, że ktoś przejął moje konto

Jeśli podejrzewasz, że Twoje konto zostało przejęte, aby je zabezpieczyć, wykonaj wszystkie czynności opisane na liście kontrolnej zabezpieczeń Gmaila.

Aby uzyskać więcej informacji o bezpieczeństwie konta, możesz zapoznać się ze wskazówkami w artykule Bezpieczeństwo Twoich danych.

Czy mogę wyłączyć alerty o ostatniej aktywności na koncie?

Alerty o ostatniej aktywności na koncie możesz wyłączyć, zmieniając preferencje dotyczące alertów pod tabelą z informacjami o ostatniej aktywności. Kliknij opcję zmień obok opcji Pokaż alert po wykryciu nietypowych działań. Następnie możesz wybrać opcję, aby nigdy nie pokazywać alertu po wykryciu nietypowych działań. Pamiętaj, że wyłączenie tej funkcji potrwa około tygodnia – musimy mieć pewność, że alertów nie próbują Ci wyłączyć żadni źli ludzie.

 

Vivian jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?