Zadnja aktivnost na računu

Možete vidjeti svoju povijest prijava, uključujući datume i vrijeme upotrebe Gmail računa. Možete vidjeti i IP adrese s kojih se pristupalo računu.

Želite li maksimalno iskoristiti Googleove aplikacije na poslu ili u školi?  Registrirajte se za probu usluge Google Workspace bez dodatnih troškova.

Pregled aktivnosti na računu

  1. Otvorite Gmail na računalu.
  2. U donjem desnom kutu kliknite Pojedinosti.

Savjet: možete posjetiti i stranicu Nedavni sigurnosni događaji kako biste pregledali sigurnosna ažuriranja za cijeli Google račun.

Podaci koji se prikazuju na stranici Aktivnost na ovom računu

Na stranici Aktivnost na ovom računu prikazani su podaci o prijavi i informacije u nastavku.

Informacije o istovremenim sesijama

U odjeljku Informacije o istovremenim sesijama možete vidjeti jeste li prijavljeni na Gmail na drugom uređaju, pregledniku ili lokaciji.

Vrsta pristupa

U odjeljku Vrsta pristupa prikazivat će se preglednik, uređaj ili poslužitelj e-pošte (na primjer POP ili IMAP) pomoću kojeg ste pristupili Gmailu.

Ako ste autorizirali aplikaciju, vidjet ćete lokaciju (IP adresu) aplikacije treće strane. 

Lokacija (IP adresa)

Možete vidjeti zadnjih deset IP adresa i približnih lokacija s kojih se pristupalo vašem Gmail računu.

Ako ste primili upozorenje o sumnjivoj aktivnosti na vašem računu, mogli biste vidjeti i do tri dodatne IP adrese koje su označene kao sumnjive.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih bi se u vašoj aktivnosti moglo prikazivati više IP adresa ili lokacija:

  • Ako za čitanje pošte na drugim uslugama kao što su Apple Mail ili Microsoft Outlook koristite POP ili IMAP, informacije s te lokacije također će biti navedene.
  • Ako koristite program za dohvaćanje e-pošte, prikazivat će se Googleova IP adresa jer se vaše poruke dohvaćaju putem Googleova poslužitelja.
  • Ako koristite Gmail na telefonu ili tabletu, može se prikazivati lokacija davatelja internetskih usluga ili mobilnog operatera. To može biti lokacija blizu vaše. To nije neobično dok god ime vašeg operatera odgovara vašem.

Rješavanje problema

Mislim da netko drugi ima pristup mojem računu

Ako ne prepoznajete aktivnost na stranici, na primjer lokaciju ili vrstu pristupa, netko možda ima pristup vašem računu zbog krađe identiteta ili zlonamjernog softvera.

  1. Odmah promijenite zaporku.
  2. Slijedite Gmailove savjete za sigurnost kako biste zaštitili svoj račun.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
17822710958055891755