Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Seneste aktivitet på konto

Hvad er "Seneste aktivitet på konto"?

Seneste aktivitet på konto viser dig oplysninger om den seneste aktivitet i din e-mail. Det medtages i den seneste aktivitet, hver gang din e-mail er blevet åbnet i en almindelig webbrowser,  en pop-klient, en mobilenhed, en trejdepartsapplikation osv. Vi viser den IP-adresse, som din e-mail er blevet åbnet fra, den tilknyttede placering og tidspunkt og dato.

Hvis du vil se din kontoaktivitet, skal du klikke på linket Detaljer ud for Seneste aktivitet på konto nederst på en vilkårlig side i Gmail.

Tip!

For at se aktiviteterne for hele din Google-konto skal du gå til security.google.com og klikke på Seneste aktivitet under "Sikkerhed" til venstre. Denne side indeholder sikkerhedsrelaterede handlinger, du har foretaget, f.eks. hvis du har logget på din Google-konto, ændret din adgangskode eller tilføjet en e-mailadresse eller et telefonnummer til gendannelse.

Åbn "Seneste aktivitet"

Sådan skal du forstå disse data

Adgangstype

Hvis du er bekymret for uautoriseret adgang i din e-mail, er du i stand til at bruge dataene i kolonnen "Adgangstype" til at finde ud af, om og hvornår en person har åbnet din e-mail. Hvis kolonnen eksempelvis viser en POP-adgang, men du ikke bruger POP til at hente e-mails med, så kan det være et tegn på, at din konto er blevet kompromitteret.

 

Placering (IP-adresse)

I denne kolonne viser vi de seneste 10 IP-adresser, som din e-mail er blevet åbnet fra, og de tilknyttede placeringer. 
 
Hvis du modtager en advarsel om mistænkelig aktivitet på din konto, vises der ud over de 10 normale IP-adresser muligvis også op til tre IP-adresser, der er blevet markeret som mistænkelige. Hvis du som regel logger ind på Gmail fra en enkelt computer, skal din IP-adresse være den samme eller starte med de samme to sæt numre (f.eks.: 172.16.xx.xx). Hver række i tabellen repræsenterer en begivenhed, hvor nogen har fået adgang til din e-mail eller har forsøgt at logge ind på din konto med den rigtige adgangskode. Hvis der vises en IP-adresse, du ikke kender, foreslår vi, at du ændrer din adgangskode omgående for at sikre din konto mod uautoriseret adgang. Din nuværende IP-adresse vises under tabellen. I de fleste tilfælde gætter vi placeringen ved at sammenligne din IP-adresse med en overordnet geografisk placering. Kortlægningen af placeringen og IP-adressen er muligvis ikke altid korrekt, særligt ved ældre logins.

 

Hvis du har aktiveret POP3 eller IMAP, vises det på oversigten over den seneste aktivitet. Hvis du bruger E-mailhentning med en anden Gmail-konto, vises der en Google IP-adresse. Det skyldes, at meddelelserne hentes via vores servere. Hvis du desuden bruger en tredjepartstjeneste sammen med din Gmail-tjeneste, f.eks. sociale netværkswebsteder, kan vi ikke garantere sikkerheden af tredjepartstjenesten. I dette tilfælde bør du overveje at benytte videresendelse, hvis det er muligt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du sørge for, at dine oplysninger om kontogendannelse er opdaterede.

Hvis du desuden har adgang til Gmail via en mobilenhed, indeholder din loginhistorik mobile login, som eventuelt synes at stamme fra din udbyders mobile internetgateway(s). Bemærk, at mobile gateways kan være på en geografisk placering, der ligger langt fra det område, hvorfra du får adgang til din konto. Hvis adressen tilhører din mobiludbyder, anses det for at være legitim adgang til din konto.

Hvis du vil slå den internetudbyder, der ejer og udbyder IP-adressen, op, kan du bruge et gratis tjeneste til omvendt IP-opslag som f.eks. http://ip-lookup.net/

Hvis du ønsker flere oplysninger end dem, der er angivet i afsnittet "Seneste aktivitet på konto", er det Googles politik kun at udlevere oplysninger på baggrund af en gyldig retskendelse fra tredjepart eller andre gyldige retsmidler.

Samtidige sessioner

Hvis der p.t. er logget ind på din e-mail fra et andet sted, viser vi den eller de andre sessioner i tabellen "Oplysninger om samtidige sessioner". Hvis der vises andre sessioner, kan det betyde, at du bare har et andet browservindue åbent, hvor Gmail er indlæst, eller du er logget ind på en anden computer (f.eks. hvis din hjemmecomputer er logget på Gmail, mens du åbner din e-mail fra arbejdet). Hvis du er betænkelig ved samtidig adgang, kan du logge ud af alle andre sessioner end den aktuelle ved at klikke på Log ud af alle andre sessioner.

 

Jeg får jævnligt vist advarsler i min konto. Hvad betyder det?

Hvis du er sikker på, at du får vist advarsler pga. hyppige rejser eller mobiladgang, kan du deaktivere advarslerne på siden med den sidste kontoaktivitet.

Hvis du er i tvivl, eller du ikke genkender aktiviteten, kan det betyde, at din konto har været misbrugt via malware. Malware, også kaldet badware, er skadelig software, der forsøger at stjæle fortrolige oplysninger fra din computer, sende spam eller udsætte dig for svig. Denne type software kommer ofte sammen med andre gratis downloads uden din viden.

Jeg tror, min konto er blevet kompromitteret.

Hvis du tror, din konto er blevet kompromitteret, skal du følge alle trinnene i sikkerhedstjeklisten til Gmail for at gøre din konto sikker.

Hvis du gerne vil have flere oplysninger om kontosikkerhed, foreslår vi, at du læser nogle tip på Sådan holder du dine data sikre.

Kan jeg slå underretninger om den seneste aktivitet på min konto fra?

Du kan slå underretninger om den seneste aktivitet på din konto fra ved at ændre dine underretningsindstillinger under tabellen med den seneste aktivitet. Klik på rediger ud for Vis en underretning ved usædvanlig aktivitet, hvorefter du har mulighed for at vælge ikke at få vist en underretning for usædvanlig aktivitet. Husk, at vi har brug for en uge til at deaktivere denne funktion for at sikre, at det ikke er de forkerte personer, der har deaktiveret dine underretninger.