Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню

Последна активност в профила

Какво е „Последна активност в профила“?

„Последна активност в профила“ ви показва информация за скорошната активност в пощата ви. Това включва всички случаи на достъп до пощата с обикновен уеб браузър, работеща с POP клиентска програма, мобилно устройство, приложение от трета страна и т.н. Изброяваме IP адресите, от които е осъществен достъп до пощата ви, свързаните с тях местоположения, датата и часа.

За да видите активността в профила си, кликнете върху връзката Подробности до реда Последна активност в профила най-долу на която и да е страница в Gmail.

Съвет

За да видите активността за целия си профил в Google, отворете security.google.com и кликнете върху Скорошна активност под „Сигурност“ вляво. Тази страница съдържа свързани със сигурността ваши действия, като например влизане в профила ви в Google, промяна на паролата ви или добавяне на имейл адрес или телефонен номер за възстановяване.

Отваряне на „Скорошна активност“

Интерпретиране на тези данни

Вид достъп

Ако се притеснявате от неупълномощен достъп до пощата ви, с помощта на данните в колоната „Вид достъп“ можете да установите дали това е така и кога се е случило. Например, ако в колоната е показан достъп през POP, но не ползвате този протокол за извличане на пощата си, това може да е признак, че профилът ви е компрометиран.

 

Местоположение (IP адрес)

В тази колона посочваме последните 10 IP адреса, от които е осъществен достъп до пощата ви, и свързаните с тях местоположения.
 
Ако сте получили предупреждение за подозрителна активност в профила ви, в допълнение към десетте нормални IP адреса може да видите и до три адреса, означени като подозрителни. Ако обикновено влизате в Gmail от един и същ компютър, вашият IP адрес трябва да е един и същ или поне първите две числа от него да са еднакви (например 172.16.xx.xx). Всеки ред в таблицата представлява събитие, при което някой е осъществил достъп до пощата ви или е опитал да влезе в профила ви с правилната парола. Ако видите IP адрес, който ви е непознат, препоръчваме веднага да промените паролата си, за да защитите профила си от неупълномощен достъп. Текущият ви IP адрес е показан под таблицата. В повечето случаи правим предположение за местоположението чрез намиране на съответствие между IP адреса ви и обширна географска област. Съответствията между IP адрес и местоположение понякога може да не са точни, особено когато влизанията са преди много време.

 

Ако достъпът чрез POP3 или IMAP е активиран, това ще бъде отразено в таблицата. Ако използвате програмата за изтегляне на поща с друг профил в Gmail, ще се показва IP адрес на Google. Причината за това е, че съобщенията се изтеглят от нашите сървъри. Освен това, ако с услугата Gmail ползвате услуга на трета страна, като например сайтове на социални мрежи, не можем да гарантираме сигурността на тази външна услуга. В този случай е добре да обмислите препращане, ако е възможнос Ако не е, моля, постарайте се данните ви за възстановяване на профила да са актуални.

Освен това, ако осъществявате достъп до Gmail от мобилно устройство, в историята на влизанията ще има такива от мобилни устройства, които евентуално ще изглеждат като извършени от шлюза или съответно шлюзовете за мобилен интернет на оператора ви. Обърнете внимание, че тези шлюзове може да са географски отдалечени от мястото, откъдето осъществявате достъп до профила си. Ако адресът принадлежи на доставчика ви на мобилни услуги, това се смята за легитимен достъп до профила ви.

Ако искате да потърсите кой доставчик на интернет услуги притежава и предоставя за ползване IP адрес, може да го направите с безплатна услуга за обратно търсене на IP адреси, като например http://ip-lookup.net/

Ако искате да получите повече данни от тези в секцията „Последна активност в профила“, правило на Google е да предоставя информация само вследствие на валидно съдебно разпореждане от трета страна или друга подходяща правна процедура.

Едновременни сесии

Ако в момента се осъществява достъп до пощата ви от друго място, другата сесия или съответно сесии ще бъдат показани в таблица „Сведения за едновременната сесия“. Ако са показани други сесии, това може да означава просто че сте отворили друг прозорец на браузъра с Gmail или че сте влезли от друг компютър (например, ако сте влезли в Gmail на домашния си компютър и същевременно осъществявате достъп до пощата си от работа). Ако имате притеснения относно едновременния достъп, можете да излезете от всички сесии освен текущата си, като кликнете върху Изход от всички други сесии.

 

Често получавам сигнали в профила си. Какво означава това?

Ако сте сигурни, че виждате много сигнали заради чести пътувания или мобилен достъп, можете да деактивирате сигнала от страницата с подробности за последната активност в профила.

Ако не сте сигурни или ако не разпознавате активността, това може да е признак, че профилът ви е компрометиран чрез злонамерен софтуер. Това е софтуер, който се опитва да открадне поверителна информация от компютъра ви, да изпраща спам или да извършва измами. Той често се разпространява в пакет с други безплатни файлове за изтегляне без ваше знание.

Мисля, че профилът ми е компрометиран

Ако смятате, че профилът ви е компрометиран, защитете го, като изпълните всички стъпки в контролния списък за сигурността в Gmail.

Ако искате повече информация относно сигурността на профила, препоръчваме да прочетете съвети относно осигуряването на сигурността на данните ви.

Мога ли да изключа сигнала за последна активност в профила?

Можете да изключите този сигнал, като промените предпочитанията за него под таблицата с последната активност. Кликнете върху промяна до Да се показва сигнал при необичайна активност и ще имате опция сигналът за необичайна активност да не се показва никога. Имайте предвид, че за деактивирането на тази функция ни е нужна около седмица. Това се прави, за да е сигурно, че сигналите ви не са изключени от лошите.