Quản lý mật khẩu tài khoản Google của bạn

Mật khẩu tài khoản Google của bạn là giống mật khẩu bạn sử dụng cho các sản phẩm khác của Google như Gmail và YouTube.

Quên mật khẩu

Nếu bạn không biết mật khẩu tài khoản Google của mình, hãy làm theo các bước sau để đặt một mật khẩu mới.

 1. Truy cập trang sự cố khi đăng nhập.
 2. Chọn “Tôi không biết mật khẩu của mình”.
 3. Nhập địa chỉ email của bạn và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
Thay đổi mật khẩu

Bạn có thể đổi mật khẩu tài khoản Google của mình bất kỳ lúc nào. Chúng tôi khuyên bạn nên đổi mật khẩu thường xuyên để giữ an toàn hơn cho tài khoản của bạn.

 1. Đăng nhập vào trang cài đặt tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần Đăng nhập, hãy chọn Mật khẩu.
 3. Làm theo các hướng dẫn để đổi mật khẩu của bạn.

Quan trọng: Nếu bạn đang chạy Android 5.1 trở lên trên thiết bị của mình và cần khôi phục cài đặt gốc, bạn cần đợi 72 giờ sau khi đổi mật khẩu để đặt lại thiết bị của mình. Vì mục đích bảo mật, bạn không thể sử dụng tài khoản nếu mật khẩu đã được thay đổi trong vòng 72 giờ để thiết lập thiết bị sau khi đặt lại. Tìm hiểu cách bảo vệ thiết bị của bạn.

Yêu cầu mật khẩu

Mật khẩu tài khoản Google phải dài tối thiểu 8 ký tự. Mật khẩu có thể bao gồm:

 • Chữ hoa và chữ thường. Mật khẩu có phân biệt chữ hoa chữ thường nên "G" sẽ khác với "g".
 • Số
 • Những ký hiệu sau: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • Dấu cách: Bạn không thể sử dụng dấu cách ở đầu hoặc cuối mật khẩu của mình, tuy nhiên sử dụng các dấu cách bên trong mật khẩu cũng không sao.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể sử dụng lại mật khẩu từ năm qua. Chúng tôi cũng đã khóa một số mật khẩu dễ đoán như “12345678”.

Tìm hiểu thêm về cách tạo mật khẩu mạnh.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích