Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Bạn có thể thay đổi mật khẩu của bạn vì lý do bảo mật hoặc đặt lại mật khẩu nếu bạn quên. Mật khẩu Tài khoản Google của bạn được sử dụng để truy cập vào nhiều sản phẩm của Google, như Gmail và YouTube.

Thay đổi mật khẩu của bạn

  1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
  2. Trong "Đăng nhập và bảo mật", chọn Đăng nhập vào Google.
  3. Chọn Mật khẩu. Nếu bạn nhìn thấy một lời nhắc đăng nhập, hãy đăng nhập lại. 
  4. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó chọn Thay đổi mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu của bạn

  1. Thực hiện theo các bước để khôi phục tài khoản của bạn. Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi để xác nhận đó là tài khoản của bạn và sẽ có một email gửi đến cho bạn.  Nếu bạn không nhận được email:

  2. Chọn một mật khẩu mà bạn chưa sử dụng với tài khoản này. Tìm hiểu cách tạo mật khẩu mạnh.

Khắc phục vấn đề với mật khẩu của bạn

Nếu bạn đang gặp vấn đề khi đặt lại mật khẩu hoặc không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy tìm thêm trợ giúp.

Andrea là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?