Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc một số người dùng đột ngột bị đăng xuất khỏi tài khoản của họ. Chúng tôi đang điều tra, nhưng bạn không cần phải lo lắng: không có dấu hiệu cho thấy điều này liên quan tới bất kỳ đe dọa lừa đảo hay bảo mật tài khoản nào. Vui lòng cố đăng nhập lại tại accounts.google.com và nếu bạn không thể nhớ mật khẩu của mình, vui lòng sử dụng liên kết này để khôi phục mật khầu. Nếu bạn sử dụng Xác minh 2 bước, có thể có sự chậm trễ trong việc nhận mã SMS của bạn. Vui lòng thử lại hoặc sử dụng mã sao lưu.

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Tài khoản Google của bạn

Mật khẩu Tài khoản Google của bạn chính là mật khẩu bạn sử dụng cho các sản phẩm khác của Google như Gmail và YouTube. Nếu bạn quên mật khẩu của mình và muốn đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu vì lý do bảo mật, hãy làm theo các bước bên dưới. 

Quên mật khẩu

Đặt lại mật khẩu của bạn

 1. Chuyển tới Trang hỗ trợ tài khoản.
 2. Làm theo hướng dẫn. Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi để xác nhận đó là tài khoản của bạn. Hãy trả lời chính xác nhất có thể.
 3. Đặt lại mật khẩu của bạn. Chọn một mật khẩu mạnh mà bạn chưa sử dụng với tài khoản này. Tìm hiểu cách tạo mật khẩu mạnh.

Tôi không nhận được email khôi phục mật khẩu

 • Kiểm tra thư mục Spam hoặc Thư hàng loạt của bạn
 • Thêm account-recovery-noreply@google.com vào sổ địa chỉ của bạn.
 • Yêu cầu email khác.
 • Kiểm tra tất cả địa chỉ email mà bạn có thể đã sử dụng để đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản của mình.

Nếu bạn gặp sự cố khi đặt lại mật khẩu của mình, hãy thử khôi phục tài khoản Google của bạn.

Thay đổi mật khẩu

Bạn có thể thay đổi mật khẩu Tài khoản Google của mình bất kỳ lúc nào.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Đăng nhập và bảo mật", chọn Đăng nhập vào Google.
 3. Chọn Mật khẩu.
 4. Nhập thông tin mật khẩu mới của bạn, sau đó chọn Thay đổi mật khẩu.

Quan trọng: Nếu bạn đang chạy Android 5.1 trở lên trên thiết bị của mình và cần khôi phục cài đặt gốc, bạn cần đợi 72 giờ sau khi thay đổi mật khẩu để đặt lại thiết bị của mình. Vì mục đích bảo mật, bạn không thể sử dụng tài khoản nếu bạn thay đổi mật khẩu trong vòng 72 giờ để thiết lập thiết bị sau khi đặt lại. Tìm hiểu cách bảo vệ thiết bị của bạn.

Yêu cầu mật khẩu

Mật khẩu tài khoản Google phải dài tối thiểu 8 ký tự. Mật khẩu có thể bao gồm:

 • Chữ hoa và chữ thường. Mật khẩu có phân biệt chữ hoa chữ thường nên "G" sẽ khác với "g".
 • Số
 • Những ký hiệu sau: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • Dấu cách: Bạn không thể sử dụng dấu cách ở đầu hoặc cuối mật khẩu của mình nhưng có thể sử dụng dấu cách bên trong mật khẩu.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể sử dụng lại mật khẩu từ năm qua. Chúng tôi cũng đã khóa một số mật khẩu dễ đoán như “12345678”.

Tìm hiểu thêm về cách tạo mật khẩu mạnh.

 

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy làm theo các bước khắc phục sự cố này.

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.