Quản lý mật khẩu tài khoản Google của bạn

Quên mật khẩu

Nếu bạn không biết mật khẩu tài khoản Google của mình, hãy làm theo các bước sau để đặt mật khẩu mới.

 1. Truy cập trang sự cố khi đăng nhập.
 2. Chọn “Tôi không biết mật khẩu của mình”.
 3. Nhập địa chỉ email của bạn rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thay đổi mật khẩu

Bạn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản Google của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên để bảo vệ tài khoản của bạn an toàn hơn.

 1. Đăng nhập vào trang Cài đặt tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần Đăng nhập, chọn Mật khẩu.
 3. Làm theo hướng dẫn để thay đổi mật khẩu của bạn.

Lưu ý: Bạn cần phải sử dụng mật khẩu mới của tài khoản Google lần tiếp theo bạn đăng nhập vào các sản phẩm khác của Google, như Gmail và YouTube.

Quan trọng: Nếu thiết bị của bạn đang chạy Android 5.1 trở lên và cần khôi phục cài đặt gốc, bạn cần phải chờ 72 giờ sau khi thay đổi mật khẩu để đặt lại thiết bị của bạn. Vì mục đích bảo mật, bạn không thể sử dụng tài khoản để thiết lập thiết bị sau khi đặt lại nếu thay đổi mật khẩu trong vòng 72 giờ. Tìm hiểu về cách bảo vệ thiết bị của bạn.

Yêu cầu đối với mật khẩu

Mật khẩu tài khoản Google phải dài ít nhất 8 ký tự. Các ký tự này có thể bao gồm:

 • Chữ in hoa và chữ thường. Mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy "G" sẽ khác "g".
 • Số
 • Các biểu tượng sau: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • Dấu cách

Hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể sử dụng lại mật khẩu từ năm trước. Chúng tôi cũng đã chặn một số mật khẩu dễ đoán, như “12345678”.

Tìm hiểu thêm về cách tạo mật khẩu mạnh.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích