Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Bạn có thể thay đổi mật khẩu của bạn vì lý do bảo mật hoặc đặt lại mật khẩu nếu bạn quên. Mật khẩu tài khoản Google của bạn được sử dụng để truy cập vào nhiều sản phẩm của Google, như Gmail và YouTube.

Thay đổi mật khẩu của bạn

  1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
  2. Dưới "Đăng nhập và bảo mật", chọn Đăng nhập vào Google.
  3. Chọn Mật khẩu. Nếu bạn được nhắc để đăng nhập lại, hãy đăng nhập. 
  4. Nhập mật khẩu mới, sau đó chọn Đổi mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu của bạn

  1. Truy cập Trang hỗ trợ tài khoản.
  2. Làm theo hướng dẫn. Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi để xác nhận đó là tài khoản của bạn và một email sẽ được gửi đến cho bạn. Nếu bạn không nhận được email:
  • Hãy kiểm tra thư mục Spam hoặc Thư hàng loạt của bạn
  • Thêm noreply@google.com vào sổ địa chỉ của bạn.
  • Yêu cầu một email khác.
  • Kiểm tra tất cả địa chỉ email bạn có thể đã sử dụng để đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn.

  3. Chọn một mật khẩu bạn chưa sử dụng với tài khoản này. Tìm hiểu cách tạo mật khẩu mạnh.

Khắc phục sự cố với mật khẩu của bạn

Nếu bạn gặp sự cố khi đặt lại mật khẩu hoặc không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn, hãy nhận trợ giúp thêm.

Michelle là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.