Thay đổi mật khẩu tài khoản Google của bạn

Quên mật khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhập tên người dùng trên trang sự cố khi đăng nhập để đặt lại mật khẩu.

Thay đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu tài khoản Google, hãy truy cập trang thay đổi mật khẩu của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các bước dưới đây:

 1. Chuyển đến trang Cài đặt tài khoản Google.
 2. Trong phần Đăng ký, nhấp vào Mật khẩu.

Xin nhớ rằng thay đổi mật khẩu tài khoản Google của bạn sẽ thay đổi mật khẩu đó cho tất cả các sản phẩm của Google mà bạn sử dụng, như Gmail và YouTube, vì vậy, hãy chắc chắn sử dụng mật khẩu mới của bạn ở lần đăng nhập tiếp theo.

Yêu cầu mật khẩu

Dưới đây là một vài quy tắc cần lưu ý khi chọn mật khẩu:

 • Mật khẩu phải dài tối thiểu 8 ký tự.
 • Bạn không được sử dụng lại mật khẩu bạn đã sử dụng trong năm trước.
 • Mật khẩu có thể chứa các ký tự sau:
  • Chữ hoa và chữ thường (A-Z và a-z). Xin lưu ý là mật khẩu có phân biệt chữ hoa và chữ thường nên "G" sẽ khác với "g".
  • Số (0-9).
  • Các ký tự sau đây cũng như dấu cách: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • Bạn đừng chọn một số mật khẩu dễ đoán như "12345678".

Tạo mật khẩu mạnh

Để giữ cho tài khoản của bạn an toàn, dưới đây là một số mẹo về cách tạo mật khẩu mạnh:

 • Sử dụng mật khẩu khác nhau cho mỗi tài khoản quan trọng của bạn, như tài khoản email và tài khoản ngân hàng trực tuyến của bạn. Chọn mật khẩu giống nhau cho mỗi tài khoản trực tuyến của bạn cũng giống như sử dụng cùng một khóa để khóa nhà, ô tô và văn phòng – nếu tội phạm giành được quyền truy cập vào một tài khoản, tất cả các tài khoản sẽ đều bị xâm nhập.
 • Sử dụng kết hợp chữ cái, chữ số và ký hiệu trong mật khẩu của bạn.
 • Thử sử dụng cụm từ chỉ có bạn biết. Ví dụ: “Các bạn tôi, Tom và Jasmine, gửi cho tôi một email hài hước một lần mỗi ngày” rồi sử dụng các số và chữ cái để tạo lại cụm từ. “MfT&Jsmafe1ad” là một mật khẩu có nhiều biến thể.

Hãy tìm hiểu thêm về cách tạo mật khẩu mạnh.