ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยหรือรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้หากลืมรหัสเก่าไปแล้ว คุณต้องใช้รหัสผ่านสำหรับบัญชี Google เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Google มากมาย เช่น Gmail และ YouTube

เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของฉัน
  2. ในส่วน "การลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัย" ให้เลือกการลงชื่อเข้าใช้ Google
  3. เลือกรหัสผ่าน หากคุณเห็นข้อความแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ 
  4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ จากนั้นเลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน

สำคัญ: หากคุณใช้ Android 5.1 ขึ้นไป คุณต้องรอ 24 ชั่วโมงหลังเปลี่ยนรหัสผ่านจึงจะสามารถรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เรียนรู้วิธีปกป้องอุปกรณ์ของคุณ

รีเซ็ตรหัสผ่าน

  1. ไปที่หน้าการสนับสนุนบัญชี
  2. ทำตามคำแนะนำ ระบบจะถามคำถามต่างๆ เพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชีของคุณจริง จากนั้นจะส่งอีเมลให้คุณ หากไม่ได้รับอีเมล ให้ทำดังนี้
  • ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมหรือจดหมายขยะ
  • เพิ่ม noreply@google.com ลงในสมุดที่อยู่
  • ส่งคำขออีเมลอีกครั้ง
  • ตรวจดูที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่คุณอาจเคยใช้ลงชื่อสมัครใช้ หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี

  3. เลือกรหัสผ่านที่คุณยังไม่เคยใช้กับบัญชีนี้ เรียนรู้วิธีสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม

แก้ปัญหาเกี่ยวกับรหัสผ่าน

หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีไม่ได้ โปรดขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร