เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Google

ลืมรหัสผ่าน

หากคุณลืมรหัสผ่าน ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณบนหน้าปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Google โปรดไปที่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน

หรือคุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ไปที่หน้าการตั้งค่าบัญชี Google
 2. ในส่วนลงชื่อเข้าใช้ ให้คลิกรหัสผ่าน

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Google จะเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผลิตภัณฑ์ Google ทั้งหมดที่คุณใช้ เช่น Gmail และ YouTube อย่าลืมใช้รหัสผ่านใหม่ของคุณในการลงชื่อเข้าใช้ครั้งต่อไป

ข้อกำหนดของรหัสผ่าน

ต่อไปนี้เป็นกฎที่ควรทราบเมื่อเลือกรหัสผ่าน

 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 อักขระ
 • คุณไม่สามารถใช้รหัสผ่านที่เคยใช้ในปีที่ผ่านมาอีกครั้งได้
 • รหัสผ่านสามารถมีอักขระต่อไปนี้
  • อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก (A-Z และ a-z) โปรดทราบว่ารหัสผ่านคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ ดังนั้น "G" จะแตกต่างจาก "g"
  • หมายเลข (0-9)
  • สัญลักษณ์ต่อไปนี้รวมถึงเว้นวรรค ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • ไม่สามารถเลือกใช้รหัสผ่านบางอย่างที่เดาง่าย เช่น "12345678"

การสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย

ในการรักษาบัญชีของคุณปลอดภัย เรามีเคล็ดลับในการสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัยดังนี้

 • ใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบัญชีที่สำคัญ เช่น บัญชีอีเมลและบัญชีธนาคารออนไลน์ การเลือกรหัสผ่านเดียวกันสำหรับบัญชีออนไลน์ทั้งหมดก็เหมือนกับการใช้กุญแจดอกเดียวกันล็อกบ้าน รถ และที่ทำงาน หากคนร้ายมีกุญแจไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาจะสามารถไขได้ทุกอย่าง
 • ใช้รหัสผ่านที่มีการผสมระหว่างตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ในรหัสผ่านของคุณ
 • ลองใช้วลีที่มีเพียงคุณที่รู้ ตัวอย่างเช่น “My friends Tom and Jasmine send me a funny email once a day” จากนั้นใช้ตัวเลขและตัวอักษรเพื่อเรียบเรียงเขียนวลีนั้นขึ้นใหม่ “MfT&Jsmafe1ad” คือรหัสผ่านที่มีส่วนประกอบหลากหลายมาก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย