ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Google

รหัสผ่านบัญชี Google คือรหัสผ่านเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Google อื่นๆ เช่น Gmail และ YouTube หากคุณลืมรหัสผ่านและต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ 

ลืมรหัสผ่าน

ตั้งรหัสผ่านใหม่

 1. ไปที่หน้าการสนับสนุนบัญชี
 2. ทำตามคำแนะนำ คุณจะต้องตอบคำถามบางข้อเพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชีของคุณ พยายามตอบคำถามให้ถูกต้องที่สุด
 3. รีเซ็ตรหัสผ่าน เลือกรหัสผ่านที่ปลอดภัยที่คุณยังไม่เคยใช้กับบัญชีนี้ เรียนรู้วิธีสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย

ฉันไม่ได้รับอีเมลกู้คืนรหัสผ่าน

 • ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมหรือจดหมายขยะ
 • เพิ่ม account-recovery-noreply@google.com ในสมุดที่อยู่
 • ส่งคำขออีเมลอีกครั้ง
 • ตรวจดูที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่คุณอาจใช้ลงชื่อสมัครใช้ หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี

หากมีปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่าน ให้ลองกู้คืนบัญชี Google

เปลี่ยนรหัสผ่าน

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Google ได้ทุกเมื่อ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของฉัน
 2. ในส่วน "การลงชื่อเข้าใช้และการรักษาความปลอดภัย" เลือกการลงชื่อเข้าใช้ Google
 3. เลือกรหัสผ่าน
 4. ป้อนข้อมูลรหัสผ่านใหม่ จากนั้นเลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน

สำคัญ: หากคุณใช้ Android 5.1 ขึ้นไปบนอุปกรณ์และต้องการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น คุณต้องรอ 24 ชั่วโมงหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย คุณจะไม่สามารถใช้บัญชีหากมีการเปลี่ยนรหัสผ่านภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์หลังจากการรีเซ็ต เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปกป้องอุปกรณ์ของคุณ

ข้อกำหนดของรหัสผ่าน

รหัสผ่านบัญชี Google ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 อักขระ โดยอาจประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

 • อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก รหัสผ่านคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ ดังนั้น "G" จะแตกต่างจาก "g"
 • หมายเลข
 • สัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่ ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • การเว้นวรรค: คุณไม่สามารถเว้นวรรคตอนต้นหรือท้ายรหัสผ่านได้ แต่สามารถเว้นวรรคในรหัสผ่านได้

โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถนำรหัสผ่านจากปีที่แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตให้ใช้รหัสผ่านที่เดาได้ง่าย เช่น “12345678”

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายาก

 

หากยังคงไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ ให้ลองทำตามขั้นตอนแก้ปัญหาเหล่านี้

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร