ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือรีเซ็ตรหัสผ่านในกรณีที่ลืม รหัสผ่านบัญชี Google ของคุณใช้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ Google หลายอย่าง เช่น Gmail และ YouTube

เปลี่ยนรหัสผ่าน

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของฉัน
  2. ภายใต้ "การลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัย" ให้เลือกลงชื่อเข้าใช้ Google
  3. เลือกรหัสผ่าน หากระบบแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ 
  4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ แล้วเลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน

รีเซ็ตรหัสผ่าน

  1. ไปที่หน้าการสนับสนุนบัญชี
  2. ทำตามคำแนะนำ ระบบจะถามคำถามบางอย่างเพื่อยืนยันว่าบัญชีดังกล่าวเป็นของคุณ และจะส่งอีเมลถึงคุณ หากไม่ได้รับอีเมล ให้ทำดังนี้
  • ตรวจดูโฟลเดอร์จดหมายขยะหรือโฟลเดอร์อีเมลแบบกลุ่ม
  • เพิ่ม noreply@google.com ในสมุดที่อยู่
  • ส่งคำขออีเมลอีกครั้ง
  • ตรวจดูที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่คุณอาจใช้ลงชื่อสมัครใช้ หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี

  3. เลือกรหัสผ่านที่คุณยังไม่เคยใช้กับบัญชีนี้ เรียนรู้วิธีสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม

แก้ปัญหาเกี่ยวกับรหัสผ่าน

หากพบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่าน หรือไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี โปรดขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร