Byta lösenord till ett Google-konto

Glömt lösenord

Om du har glömt ditt lösenord anger du ditt användarnamn på sidan Har du problem med att logga in? och återställer lösenordet.

Byta lösenord

Om du vill byta lösenordet till ett Google-konto besöker du sidan där du kan byta lösenord.

Du kan även följa anvisningarna nedan:

 1. Besök sidan med inställningar för Google-konton.
 2. Klicka på Lösenord i avsnittet Logga in.

När du ändrar lösenordet för Google-kontot bör du tänka på att det ändras för alla Googles produkter, till exempel Gmail och YouTube. Se därför till att du använder det nya lösenordet när du loggar in nästa gång.

Krav för lösenord

Här följer ett par saker att tänka på när du väljer lösenord:

 • Lösenord måste bestå av minst åtta tecken.
 • Du kan inte återanvända ett lösenord som du har använt tidigare det senaste året.
 • Lösenord kan innehålla följande tecken:
  • Stora och små bokstäver (A-Z och a-z). Tänk på att lösenord är skiftlägeskänsliga, så ett "G" är inte detsamma som ett "g".
  • Siffror (0–9).
  • Följande symboler samt blanksteg: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • Du kan inte välja enkla lösenord som "12345678".

Skapa ett säkert lösenord

Här kommer några tips om hur du skyddar ditt konto genom att skapa ett säkert lösenord:

 • Använd olika lösenord för olika viktiga konton, till exempel e-postkonton och bankkonton på webben. Att använda samma lösenord till alla konton på webben är som att låsa ytterdörren, bilen och kontoret med samma nyckel – om någon får tag på den kan han eller hon ta sig in överallt.
 • Använd en kombination av bokstäver, siffror och symboler i lösenordet.
 • Använd en fras som bara du känner till. Utgå till exempel från en fras som "Mina vänner Tom och Jenny skickar ett roligt e-postmeddelande till mig varje dag" och återskapa sedan frasen med hjälp av siffror och bokstäver. Lösenordet "MvT&Js1retmvd" innehåller både stora och små bokstäver, siffror och tecken.

Läs mer om hur du skapar säkra lösenord.