Zmiana lub zresetowanie hasła do konta Google

Hasło do konta Google działa też jako hasło do innych usług Google takich jak Gmail czy YouTube. Jeśli zapomnisz hasło i chcesz je zresetować lub też zmienić ze względów bezpieczeństwa, wykonaj opisane tutaj czynności. 

Zapomniane hasło

Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta Google, wykonaj te czynności, by ustawić nowe:

 1. Wejdź na stronę rozwiązywania problemów z logowaniem.
 2. Wybierz „Nie znam swojego hasła”.
 3. Wpisz swój adres e-mail i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Zmiana hasła

Hasło do swojego konta Google możesz w każdej chwili zmienić. 

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. W sekcji Logowanie i bezpieczeństwo” wybierz Logowanie się w Google.
 3. Wybierz Hasło.
 4. Wpisz informacje dotyczące nowego hasła, a następnie wybierz Zmień hasło.

Ważne: jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu z Androidem 5.1 lub nowszym, po zmianie hasła musisz poczekać 24 godziny, zanim wykonasz przywracanie. Ze względów bezpieczeństwa do skonfigurowania urządzenia z przywróconymi ustawieniami nie można użyć konta, którego hasło zostało zmienione w ciągu ostatnich 24 godzin. Dowiedz się, jak chronić swoje urządzenie.

Wymagania dotyczące hasła

Hasło do konta Google musi mieć co najmniej osiem znaków. Mogą to być:

 • wielkie i małe litery: wielkość liter w hasłach ma znaczenie, więc „G” różni się od „g”
 • cyfry
 • symbole: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • spacje: nie mogą występować na początku ani na końcu hasła, a jedynie w środku

Pamiętaj, że nie można ponownie użyć hasła z ostatniego roku. Zablokowaliśmy też pewne hasła, które łatwo odgadnąć, np. „12345678”.

 

Dowiedz się więcej o tworzeniu silnych haseł.

Vivian jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?