Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Zmiana lub zresetowanie hasła do konta Google

Hasło do konta Google działa też jako hasło do innych usług Google takich jak Gmail czy YouTube. Jeśli zapomnisz hasło i chcesz je zresetować lub też zmienić ze względów bezpieczeństwa, wykonaj opisane tutaj czynności. 

Zapomniane hasło

Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta Google, wykonaj te czynności, by ustawić nowe:

 1. Wejdź na stronę rozwiązywania problemów z logowaniem.
 2. Wybierz „Nie znam swojego hasła”.
 3. Wpisz swój adres e-mail i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Zmiana hasła

Hasło do swojego konta Google możesz w każdej chwili zmienić. 

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. W sekcji Logowanie i bezpieczeństwo” wybierz Logowanie się w Google.
 3. Wybierz Hasło.
 4. Wpisz informacje dotyczące nowego hasła, a następnie wybierz Zmień hasło.

Ważne: jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu z Androidem 5.1 lub nowszym, po zmianie hasła musisz poczekać 24 godziny, zanim wykonasz przywracanie. Ze względów bezpieczeństwa do skonfigurowania urządzenia z przywróconymi ustawieniami nie można użyć konta, którego hasło zostało zmienione w ciągu ostatnich 24 godzin. Dowiedz się, jak chronić swoje urządzenie.

Wymagania dotyczące hasła

Hasło do konta Google musi mieć co najmniej osiem znaków. Mogą to być:

 • wielkie i małe litery: wielkość liter w hasłach ma znaczenie, więc „G” różni się od „g”
 • cyfry
 • symbole: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • spacje: nie mogą występować na początku ani na końcu hasła, a jedynie w środku

Pamiętaj, że nie można ponownie użyć hasła z ostatniego roku. Zablokowaliśmy też pewne hasła, które łatwo odgadnąć, np. „12345678”.

 

Dowiedz się więcej o tworzeniu silnych haseł.

Vivian jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?