Administrering av Google-kontopassordet ditt

Glemt passord

Hvis du ikke vet Google-kontopassordet ditt, følger du disse trinnene for å angi et nytt et.

  1. Gå til problemer med å logge på-siden.
  2. Velg «Jeg vet ikke passordet mitt».
  3. Skriv inn e-postadressen din og følg instruksjonene på skjermen.

Endre passord

Du kan endre Google-kontopassordet ditt når som helst. Vi anbefaler at du endrer det regelmessig for å holde kontoen din sikker.

  1. Logg på siden for Google-kontoinnstillinger.
  2. I Pålogging-delen velger du Passord.
  3. Følg instruksjonene for å endre passordet.

Merk: Du må bruke det nye Google-kontopassordet ditt neste gang du logger på andre Google-produkter, for eksempel Gmail og YouTube.

Viktig: Hvis du kjører Android 5.1 eller nyere på enheten og du må gjøre en fabrikktilbakestilling, må du vente 72 timer etter at du endrer passordet ditt, før du kan tilbakestille enheten. For å ivareta sikkerheten kan du ikke bruke noen konto, hvis passordet ble endret i løpet av de siste 72 timene, for å konfigurere enheten etter tilbakestilling. Finn ut om hvordan du kan beskytte enheten din.

Passordkrav

Google-kontopassord må bestå av minst 8 tegn. De kan inneholde

  • store og små bokstaver. Det skilles mellom store og små bokstaver – «G» er forskjellig fra «g».
  • tall
  • disse symbolene: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
  • mellomrom

Merk at du ikke kan bruke passord fra fjoråret på nytt. Vi har også blokkert noen passord som er enkle å gjette, for eksempel «12345678».

Finn ut mer om hvordan du lager sterke passord.