Uw wachtwoord wijzigen of resetten

U kunt uw wachtwoord wijzigen om beveiligingsredenen of het wachtwoord resetten als u het bent vergeten. Het wachtwoord voor uw Google-account wordt gebruikt voor toegang tot veel Google-producten, zoals Gmail en YouTube.

Uw wachtwoord wijzigen

  1. Log in bij Mijn account.
  2. Selecteer Inloggen bij Google onder 'Inloggen en beveiliging'.
  3. Kies Wachtwoord. Als er een prompt wordt weergegeven om weer in te loggen, logt u in. 
  4. Geef uw nieuwe wachtwoord op en selecteer Wachtwoord wijzigen.

Uw wachtwoord resetten

  1. Volg de stappen om uw account te herstellen. U moet een aantal vragen beantwoorden om te bevestigen dat het uw account is. U ontvangt ook een e-mail.  Als u geen e-mail ontvangt:

  2. Kies een wachtwoord dat u nog niet eerder met dit account heeft gebruikt. Meer informatie over het instellen van een sterk wachtwoord.

Problemen met uw wachtwoord oplossen

Als u problemen ondervindt bij het resetten van uw wachtwoord of niet kunt inloggen op uw account, kunt u meer hulp krijgen.

Andrea is Gmail-expert en auteur van deze Help-pagina. Geef haar feedback over deze Help-pagina.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?