Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Αλλαγή ή επαναφορά του κωδικού πρόσβασης του Λογαριασμού Google

Ο κωδικός πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google είναι ο ίδιος κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε σε άλλα προϊόντα της Google, όπως το Gmail και το YouTube. Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας και επιθυμείτε να τον επαναφέρετε ή αν θέλετε να τον αλλάξετε για λόγους ασφάλειας, εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία. 

Απώλεια κωδικού πρόσβασης

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε έναν νέο.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Προβλήματα σύνδεσης.
 2. Επιλέξτε "Δεν γνωρίζω τον κωδικό πρόσβασής μου".
 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google ανά πάσα στιγμή. 

 1. Επιλέξτε Ο λογαριασμός μου και συνδεθείτε.
 2. Στην ενότητα "Σύνδεση και ασφάλεια", επιλέξτε Σύνδεση στο Google.
 3. Επιλέξτε Κωδικός πρόσβασης.
 4. Εισαγάγετε τις πληροφορίες του νέου κωδικού πρόσβασης και επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. 

Σημαντικό: Εάν διαθέτετε έκδοση λογισμικού Android 5.1 ή νεότερη στη συσκευή σας και πρέπει να κάνετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να περιμένετε 24 ώρες μετά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας για να επαναφέρετε τη συσκευή σας. Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό για τη ρύθμιση της συσκευής μετά την επαναφορά, εάν ο κωδικός πρόσβασης έχει αλλάξει εντός 24 ωρών. Μάθετε πώς να προστατέψετε τη συσκευή σας.

Απαιτήσεις κωδικού πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Κεφαλαία και πεζά γράμματα. Στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών/κεφαλαίων, συνεπώς το "G" δεν είναι το ίδιο με το "g."
 • Αριθμούς
 • Αυτά τα σύμβολα: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • Κενά: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενό στην αρχή ή στο τέλος του κωδικού πρόσβασής σας, αλλά μόνο στο εσωτερικό του.

Λάβετε υπόψη σας, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης από το προηγούμενο έτος. Επίσης, αποκλείσαμε ορισμένους κωδικούς πρόσβασης που πολύ είναι εύκολο να μαντέψει κανείς, όπως "12345678".

 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία ισχυρών κωδικών πρόσβασης.