Διαχειριστείτε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google

Ο κωδικός πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google είναι ο ίδιος κωδικός που χρησιμοποιείτε σε άλλα προϊόντα της Google, όπως το Gmail και το YouTube.

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε έναν νέο.

  1. Μεταβείτε στη σελίδα Προβλήματα σύνδεσης.
  2. Επιλέξτε "Δεν γνωρίζω τον κωδικό πρόσβασής μου".
  3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google ανά πάσα στιγμή. Σας συνιστούμε να τον αλλάζετε τακτικά για να διατηρήσετε το λογαριασμό σας ασφαλή.

  1. Συνδεθείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του Λογαριασμού σας Google.
  2. Στην ενότητα Σύνδεση, επιλέξτε Κωδικός πρόσβασης.
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Σημαντικό: Εάν διαθέτετε έκδοση λογισμικού Android 5.1 ή νεότερη στη συσκευή σας και πρέπει να κάνετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να περιμένετε 72 ώρες μετά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας για να επαναφέρετε τη συσκευή σας. Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό εάν ο κωδικός πρόσβασης έχει αλλάξει εντός 72 ωρών για τη ρύθμιση της συσκευής μετά την επαναφορά. Μάθετε για πώς να προστατεύσετε τη συσκευή σας.

Απαιτήσεις κωδικού πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Μπορούν να περιλαμβάνουν:

  • Κεφαλαία και πεζά γράμματα. Οι κωδικοί πρόσβασης κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων, επομένως ο χαρακτήρας "G" διαφέρει από το χαρακτήρα "g".
  • Αριθμούς
  • Αυτά τα σύμβολα: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
  • Κενά: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κενό στην αρχή ή στο τέλος του κωδικού πρόσβασής σας, αλλά μόνο στο εσωτερικό του.

Λάβετε υπόψη σας, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης από το προηγούμενο έτος. Επίσης, αποκλείσαμε ορισμένους κωδικούς πρόσβασης που πολύ είναι εύκολο να μαντέψει κανείς, όπως "12345678".

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία ισχυρών κωδικών πρόσβασης.