Thay đổi ảnh hồ sơ Gmail

Bạn có thể chọn một ảnh để đặt làm ảnh hồ sơ Gmail. Ảnh này hiển thị khi ai đó thấy tên bạn trong hộp thư đến email hoặc danh sách trò chuyện của họ.

Ảnh hồ sơ Gmail chính là ảnh hồ sơ Tài khoản Google. Tìm hiểu cách thay đổi tên Tài khoản Google và thông tin khác.

Thay đổi ảnh của bạn

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Cuộn xuống phần “Ảnh của tôi”, rồi nhấp vào Giới thiệu về bản thân.
 4. Nhấp vào hình ảnh hồ sơ của bạn.
 5. Chọn ảnh.
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Xong.

Tôi không thể thay đổi hình ảnh

Nếu bạn có một tài khoản thông qua cơ quan hoặc trường học, hãy thay đổi hình ảnh bằng cách làm theo các bước dưới đây.

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt và sau đóCài đặt.
 3. Trong phần "Hình ảnh của tôi", hãy nhấp vào Thay đổi hình ảnh.
 4. Chọn hoặc tải hình ảnh mới lên.
 5. Chọn phần bạn muốn hiển thị của ảnh.
 6. Nhấp vào Áp dụng thay đổi.

Lưu ý: Nếu bạn vẫn không thể thay đổi ảnh, hãy liên hệ với quản trị viên.

Find an old profile picture

Bạn có thể tìm thấy các ảnh hồ sơ cũ trong Kho lưu trữ album.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?