تغییر تصویر نمایه Gmail

می‌توانید عکسی انتخاب کنید تا به‌عنوان تصویر نمایه Gmail تنظیم شود. وقتی فردی نامتان را در صندوق ورودی رایانامه یا فهرست گپ خود می‌بیند، این تصویر نشان داده می‌شود.

تصویر نمایه Gmail شما همان تصویر «حساب Google» شما است. با نحوه تغییر نام «حساب Google» و اطلاعات دیگر آشنا شوید

تغییر تصویر

  1. در رایانه لوحی یا تلفن Android، برنامه Gmail را باز کنید؛
  2. در بالا سمت چپ، روی تصویر نمایه‌تان ضربه بزنید؛
  3. در تصویر نمایه، روی «دوربین» Photoو سپس تغییر یا افزودن تصویر نمایه ضربه بزنید؛
  4. تصویر نمایه جدیدی بگیرید یا انتخاب کنید؛ 
  5. تصویر نمایه‌تان را به وسط مربع بکشید؛
  6. روی ذخیره به‌عنوان تصویر نمایه ضربه بزنید.

نکته‌ها:

پیدا کردن تصویر نمایه قدیمی

می‌توانید تصویرهای نمایه قدیمی‌تان را در بایگانی آلبوم پیدا کنید.

مقاله مرتبط