تغییر تصویر نمایه Gmail

می‌توانید عکسی انتخاب کنید تا به‌عنوان تصویر نمایه Gmail تنظیم شود. وقتی فردی نامتان را در صندوق ورودی رایانامه یا فهرست گپ خود می‌بیند، این تصویر نشان داده می‌شود.

تصویر نمایه Gmail شما همان تصویر «حساب Google» شما است. با نحوه تغییر نام «حساب Google» و اطلاعات دیگر آشنا شوید

تغییر تصویر

  1. در رایانه لوحی یا تلفن Android، برنامه Gmail Gmail را باز کنید؛
  2. در بالا، روی تصویر نمایه‌تان ضربه بزنید؛
  3. روی «مدیریت حساب Google» ضربه بزنید؛
  4. در صفحه «حساب Google» خود، روی «اطلاعات شخصی» ضربه بزنید؛
  5. در بخش «نمایه»، روی عکس نمایه کنونی‌تان و سپس روی و سپس «تنظیم عکس نمایه» ضربه بزنید؛
  6. با دنبال کردن فرمان‌های روی صفحه، عکسی انتخاب کنید یا عکسی بگیرید.

پیدا کردن تصویر نمایه قدیمی

می‌توانید تصویرهای نمایه قدیمی‌تان را در بایگانی آلبوم پیدا کنید.

مقاله مرتبط