Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Contacten groeperen en sorteren

Je kunt je contacten indelen in groepen of ze alfabetisch sorteren in Google Contacten.

Contacten aan een groep toevoegen

Een contactgroep maken
 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik aan de linkerkant op Groepen en vervolgens Nieuwe groep.
 3. Typ een naam voor de nieuwe groep.
 4. Klik op Groep maken.
Contacten aan een groep toevoegen
 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Plaats de muisaanwijzer op de foto van het contact of op Mensen Mensen en vink het selectievakje aan dat wordt weergegeven. Als je geen foto of pictogram ziet naast de naam van het contact, kijk je hoe je contacten groepeert in de oude versie van Contacten.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op Groep Contacten groeperen.
 4. Klik op de groepsnaam waaraan je het contact wilt toevoegen. Er wordt een vinkje weergegeven naast de groepen waaraan het contact is toegevoegd.

Een groep bewerken of verwijderen

Contacten verwijderen uit een groep
 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Plaats de muisaanwijzer op de foto van het contact of op Mensen Mensen en vink het selectievakje aan dat wordt weergegeven. Als je geen foto of pictogram ziet naast de naam van het contact, kijk je hoe je contacten groepeert in de oude versie van Contacten.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op Groep Contacten groeperen.
 4. Er wordt een vinkje weergegeven naast groepen waaraan het contact is toegevoegd. Als je een contact uit een groep wilt verwijderen, klik je op de groepsnaam.
De naam van een groep wijzigen
 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik aan de linkerkant op Groepen.
 3. Klik op de groep waarvan je de naam wilt wijzigen.
 4. Klik bovenaan op Bewerken Bewerken.
 5. Typ een naam voor de nieuwe groep.
 6. Klik op OK.
Een groep verwijderen
 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik aan de linkerkant op Groepen.
 3. Klik op de groep die je wilt verwijderen.
 4. Klik bovenaan op Verwijderen Verwijderen.
 5. Kies of je de contacten in de groep wilt behouden of verwijderen.
 6. Klik op Verwijderen.

Contacten alfabetisch sorteren

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Sorteren Sorteren.
 3. Kies of je je contacten wilt sorteren op voor- of achternaam.

Vivian is Gmail-expert en auteur van deze Help-pagina. Geef haar feedback over deze Help-pagina.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?