Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

We hebben meldingen ontvangen dat sommige gebruikers onverwacht zijn uitgelogd van hun accounts. We voeren een onderzoek uit. U hoeft zich echter geen zorgen te maken. Er is geen aanwijzing dat dit verband houdt met phishing of andere beveiligingsdreigingen voor accounts. Probeer nogmaals in te loggen via accounts.google.com. Als u uw wachtwoord niet meer weet, gebruikt u deze link om uw wachtwoord te herstellen. Als u authenticatie in twee stappen gebruikt, kan er een vertraging zijn opgetreden bij het ontvangen van uw sms-code. Probeer het opnieuw of gebruik back-upcodes.

Contacten groeperen

Je kunt de mensen en bedrijven in Contacten groeperen met behulp van labels.

Een groep maken

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik aan de linkerkant onder Labels op Label maken. (Als je Labels niet ziet staan, ga je naar contacten groeperen in de oude versie van Contacten.)
 3. Typ een naam en klik vervolgens op OK.
Contacten toevoegen aan een groepslabel
 1. Als je contacten wilt selecteren, vink je het vakje naast hun naam aan.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Label Label. (Als je Label Label niet ziet staan, ga je naar contacten groeperen in de oude versie van Contacten.)
 3. Kies de groepen waaraan je de contacten wilt toevoegen. Er wordt een vinkje weergegeven bij de groepen die je kiest.
Een groep e-mailen

Een groep e-mailen

 1. Open Gmail.
 2. Klik in de linkerbovenhoek op Opstellen.
 3. Begin in het veld Aan de naam van de groep te typen en selecteer de groep in de lijst die wordt weergegeven.
 4. Er wordt een lijst met contacten weergegeven in het veld Aan.
Contacten verwijderen uit een groep
 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik aan de linkerkant op een groepsnaam.
 3. Selecteer contacten die je wilt verwijderen door de selectievakjes naast hun namen aan te vinken.
 4. Klik in de rechterbovenhoek op Label Label. (Als je Label Label niet ziet staan, ga je naar contacten groeperen in de oude versie van Contacten.)
 5. Verwijder het vinkje bij de naam van de groep.

Een groep bewerken of verwijderen

Een groepslabel wijzigen of verwijderen
 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Plaats aan de linkerkant onder Labels de muisaanwijzer op de groep waarvan je de naam wilt wijzigen. (Als je Labels niet ziet staan, ga je naar contacten groeperen in de oude versie van Contacten.)
 3. Volg de instructies op het scherm om de groep te bewerken of te verwijderen.

Vivian is Gmail-expert en auteur van deze Help-pagina. Geef haar feedback over deze Help-pagina.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?