เพิ่มหรือนำหมวดหมู่กล่องจดหมายและแท็บใน Gmail ออก

จัดเรียงอีเมลลงในแท็บกล่องจดหมายต่างๆ เช่นโซเชียลหรือโปรโมชัน เพื่อไม่ต้องเห็นอีเมลทั้งหมดรวมอยู่ในหน้าเดียวเมื่อเปิด Gmail 

เพิ่มหรือนำแท็บหมวดหมู่ออก

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าที่ด้านขวาบน
 3. คลิกที่แท็บกล่องจดหมาย
 4. เลือกค่าเริ่มต้นในหัวข้อ "ประเภทกล่องจดหมาย" หมายเหตุ: หากต้องการซ่อนแท็บทั้งหมด ให้เลือกประเภทกล่องจดหมายอื่น
 5. เลือกแท็บที่ต้องการแสดงในหัวข้อ "หมวดหมู่" หมายเหตุ: คุณสร้างแท็บใหม่ไม่ได้ แต่ทำได้เพียงแสดงหรือซ่อนแท็บที่มีอยู่
 6. เลื่อนลงไปที่ด้านล่าง แล้วคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: หากเปิดการแจ้งเตือนไว้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอีเมลในหมวดหมู่หลักเท่านั้น

ย้ายอีเมล

หากต้องการย้ายอีเมลไปยังหมวดหมู่ใหม่ ให้ลากอีเมลไปที่แท็บนั้น

ค้นหาอีเมลในหมวดหมู่

ไม่พบอีเมลในหมวดหมู่

อีเมลที่เก็บไว้จะไม่ปรากฏในแท็บหมวดหมู่

หากต้องการค้นหาอีเมลที่เก็บไว้ ให้ค้นหาในช่องที่ด้านบนของหน้า

ค้นหาหมวดหมู่

พิมพ์ category: ตามด้วยชื่อหมวดหมู่ก่อนข้อความค้นหา

เช่น category:social งานเลี้ยง ระบบจะแสดงอีเมลในแท็บโซเชียลที่มีคำว่า "งานเลี้ยง"

เปลี่ยนการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละหมวดหมู่

คุณเลือกการแจ้งเตือนที่แตกต่างสำหรับแต่ละหมวดหมู่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือน

เปิดหมวดหมู่กล่องจดหมายไม่ได้

หากคุณมีข้อความในกล่องจดหมายเกิน 250,000 ข้อความ คุณจะเปิดหมวดหมู่กล่องจดหมายไม่ได้

โปรดเก็บหรือลบข้อความ เพื่อไม่ให้มีข้อความเกินจำนวนที่จำกัดนี้ 

ตรวจสอบจำนวนข้อความในกล่องจดหมาย

ใน Gmail ระบบจะจัดกลุ่มข้อความตอบกลับเป็นการสนทนา ในกล่องจดหมาย คุณจะเห็นจำนวนการสนทนา ไม่ใช่ข้อความ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูจำนวนข้อความในกล่องจดหมาย

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์ เพราะแอป Gmail จะไม่แสดงจำนวนข้อความทั้งหมด
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าที่ด้านขวาบน
 3. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ "มุมมองการสนทนา"
 4. เลือกปิดมุมมองการสนทนา
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างสุดของหน้า
 6. กลับไปที่กล่องจดหมายเพื่อดูจำนวนข้อความที่คุณมี หากคุณมีหลายส่วนหรือมีหลายหมวดหมู่ อย่าลืมรวมจำนวนของแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน
 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กลับไปที่ "การตั้งค่า" และเปิด "มุมมองการสนทนา"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร