Lägga till eller ta bort kategorier och flikar i inkorgen i Gmail

Sortera e-postmeddelanden i olika flikar i inkorgen, till exempel Socialt och Kampanjer. Då behöver du inte se alla e-postmeddelanden samtidigt när du öppnar Gmail.

Lägga till eller ta bort kategoriflikar

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar Inställningarföljt av Visa alla inställningar.
 3. Klicka på fliken Inkorgen.
 4. Välj Standard i avsnittet Inkorgstyp. Obs! Om du vill dölja alla flikar väljer du en annan inkorgstyp.
 5. Markera kryssrutorna för flikarna som du vill visa i avsnittet Kategorier. Obs! Du kan inte skapa nya flikar. Du kan endast visa eller dölja de som redan finns.
 6. Rulla längst ned på sidan och klicka på Spara ändringar.

Obs! Om du har aktiverat aviseringar får du bara aviseringar om e-postmeddelanden i kategorin Primär.

Flytta ett e-postmeddelande till en ny kategori

1. Dra ett e-postmeddelande till en kategoriflik om du vill lägga till det.
2. Om du vill flytta alla framtida e-postmeddelanden från den avsändaren till den kategorin klickar du på Ja i popup-aviseringen längst ned till vänster.  

Hitta e-postmeddelanden i en kategori

Jag hittar inte e-postmeddelanden i en kategori

Aktiverade e-postmeddelanden visas inte på kategoriflikarna.

Om du vill hitta e-postmeddelanden som du har aktiverat söker du efter e-postmeddelandet i rutan högst upp på sidan.

Söka efter en kategori

Ange category: och sedan kategorinamnet före söktermen.


Om du till exempel skriver ”category:social fest” visas e-postmeddelanden från fliken Socialt som innehåller ”fest”.


Kategorierna kan användas vid sökning även om kategorin inte har aktiverats som flik:

 • Primär – e-post från personer du känner och meddelanden som inte visas på andra flikar.
 • Socialt – meddelanden från sociala nätverk och webbplatser för mediedelning.
 • Kampanjer – erbjudanden, kampanjer och annan marknadsföring via e-post.
 • Uppdateringar – aviseringar, bekräftelser, kvitton, fakturor och utdrag.
 • Forum – meddelanden från onlinegrupper, diskussionsforum och e-postlistor.
 • Bokningar – flygbekräftelser, hotellbokningar och bokningar på restaurang.
 • Köp – meddelanden om beställningar, frakt och leverans.

Tips! Det går inte att aktivera Bokningar och Köp som flikar, men du kan använda dem i sökningar och filter (skriv reservations eller purchases).

Stänga av gruppering av kampanj-e-postmeddelanden

Om du använder standardinställningen för inkorgen grupperas kampanj-e-postmeddelanden på fliken Kampanjer i Gmail.

Inaktivera den här inställningen:

 1. Öppna Gmail.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar Inställningar följt av Visa alla inställningar
 3. Klicka på Inkorg följt av avmarkera Aktivera gruppering av viktiga kampanj-e-postmeddelanden i kampanjer.

Läs mer om hur Gmail-annonser fungerar.

Ändra aviseringar för varje kategori

Du kan välja olika aviseringar för varje kategori. Läs mer om aviseringar.

Det går inte att aktivera inkorgskategorier

Det går inte att aktivera inkorgskategorier om du har över 250 000 meddelanden i inkorgen.

Du måste radera eller arkivera meddelanden om du vill komma under gränsen.

Kontrollera antalet meddelanden i inkorgen

Svar på meddelanden grupperas i konversationer i Gmail. I inkorgen visas hur många konversationer som finns, inte antalet meddelanden.

Så här ser du hur många meddelanden som finns i inkorgen:

 1. Öppna Gmail på datorn. Det går inte att visa det totala antalet meddelanden i Gmail-appen.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger följt avInställningar.
 3. Rulla ned till avsnittet Konversationsfönstret.
 4. Välj Konversationsfönstret av.
 5. Längst ned på sidan klickar du på Spara ändringar.
 6. Återgå till inkorgen för att se antalet meddelanden. Om du har flera sektioner och kategorier måste du lägga ihop antalet från varje avsnitt.
 7. När du är klar återgår du till inställningarna och aktiverar konversationsfönstret.