Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true

Lägga till eller ta bort kategorier och flikar i inkorgen i Gmail

Meddelanden i inkorgen är sorterade i kategorier som Primär, Socialt, Kampanjer, Uppdateringar och Forum. Tack vare kategorierna kan du sortera e-posten så att inte alla meddelanden visas hela tiden. När du öppnar inkorgen visas fliken Primär först.

Steg 1: Välj en stil på inkorgen

 1. Öppna Gmail.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på fliken Inkorgen.
 4. Under Inkorgstyp väljer du Standard, Viktiga först, Olästa först, Stjärnmärkta först eller Prioriterad inkorg.
 5. Välj andra inställningar, till exempel om prioritetsmarkörer ska visas eller hur e-post ska filtreras.

Steg 2: Lägg till eller ta bort kategorier

Om flikarna inte visas i inkorgen kan du aktivera inkorgskategorier med följande anvisningar:

 1. Öppna Gmail.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger och sedan Konfigurera inkorgen.
 3. Markera kryssrutorna för de kategorier som du vill använda. Om du döljer en flik visas dessa meddelanden på fliken Primär.
 4. Valfritt: Välj om du vill att stjärnmärkta meddelanden ska visas på fliken Primär.
 5. Klicka på Spara.

Flytta meddelanden

 1. Öppna Gmail.
 2. Dra ett meddelande från en kategori och släpp det i en annan.

Använda kategorietiketter för att söka efter och filtrera meddelanden

Alla meddelanden får automatiskt etiketter för de fem första kategorierna även om kategorierna inte visas i inkorgen.

Visa alla meddelanden i en kategori

Arkiverade meddelanden visas inte på kategoriflikarna. Så har visar du alla meddelanden för en kategori, inklusive arkiverade meddelanden:

 1. Öppna Gmail.
 2. Klicka på Mer under Skriv. Du kan behöva rulla nedåt för att se det.
 3. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil till vänster om Kategorier.
 4. Klicka på ett kategorinamn.
Visa kategorietiketter i meddelandelistan

Du kan visa kategorietiketter även om du har inaktiverat flikar i inkorgen.

 1. Öppna Gmail.
 2. Klicka på Mer under Skriv. Du kan behöva rulla nedåt för att se det.
 3. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil till vänster om Kategorier.
 4. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil till höger om ett kategorinamn.
 5. Klicka på Visa under I meddelandelista.
Söka efter meddelanden i en viss kategori

Om du vill söka efter meddelanden i en viss kategori lägger du till kategorinamnet före sökordet.

Exempel: category:socialt Johan. Då visas alla meddelanden i kategorin Socialt som innehåller Johan.

Ändra aviseringar för varje kategori

Du kan välja olika aviseringar för varje kategori. Läs mer om aviseringar.

Det går inte att aktivera inkorgskategorier

Det går inte att aktivera inkorgskategorier om du har över 250 000 meddelanden i inkorgen.

Du måste radera eller arkivera meddelanden om du vill komma under gränsen. 

Kontrollera antalet meddelanden i inkorgen

Svar på meddelanden grupperas i konversationer i Gmail. I inkorgen visas hur många konversationer som finns, inte antalet meddelanden.

Så här ser du hur många meddelanden som finns i inkorgen:

 1. Öppna Gmail på datorn. Det går inte att visa det totala antalet meddelanden i Gmail-appen.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger och sedan Inställningar.
 3. Rulla ned till avsnittet Konversationsfönstret.
 4. Välj Konversationsfönstret av.
 5. Längst ned på sidan klickar du på Spara ändringar.
 6. Återgå till inkorgen för att se antalet meddelanden. Om du har flera sektioner och kategorier måste du lägga ihop antalet från varje avsnitt.
 7. När du är klar återgår du till inställningarna och aktiverar konversationsfönstret.