Pridanie alebo odstránenie kategórií doručenej pošty a kariet v Gmaile

Zoraďte si správy na rôzne karty doručenej pošty, napríklad Siete alebo Reklamy. Keď potom otvoríte Gmail, nezobrazia sa vám všetky správy naraz. 

Pridanie alebo odstránenie kategórií

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail Gmail app.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ikona ponuky v systéme iOS a potom Nastavenia
 3. Vyberte svoj účet. 
 4. Klepnite na položku Typ priečinka doručenej pošty
 5. Vyberte položku Predvolená doručená pošta.
 6. Klepnite na šípku späť Back a potom na položku Kategórie doručenej pošty
 7. Pridajte alebo odstráňte kategórie. 

Presun správ

Presun správy do novej kategórie
 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail Gmail.
 2. Otvorte správu. (Ak chcete zostať v doručenej pošte, klepnite na profilovú fotku odosielateľa.)
 3. Vpravo hore klepnite na položky Viac Viac a potom Presunúť do.
 4. Klepnite na novú kategóriu.
Nastavenie zobrazenia správ v kategórii Hlavné

Ak používate predvolené rozloženie doručenej pošty, všetky správy označené hviezdičkou Hviezdička sa zobrazia v kategórii Hlavné, ako aj v kategórii, v ktorej sa nachádzali predtým.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Gmail Gmail.
 2. V doručenej pošte alebo v správe klepnite na hviezdičku Hviezdička.

Zmena upozornení pre jednotlivé kategórie

Pre každú kategóriu môžete vybrať iné upozornenia. Prečítajte si ďalšie informácie o upozorneniach.

Nie je možné zapnúť kategórie doručenej pošty

Ak máte v doručenej pošte viac ako 250 000 správ, kategórie doručenej pošty nebude možné zapnúť.

Ak chcete, aby tento limit nebol prekročený, môžete správy archivovať alebo odstrániť. 

Kontrola počtu správ v doručenej pošte

V Gmaile sú odpovede na správu zoskupené do konverzácií. V doručenej pošte sa zobrazuje počet vašich konverzácií, nie však správ.

Ak chcete zistiť počet správ vo svojej doručenej pošte, postupujte takto:

 1. Otvorte Gmail v počítači. V aplikácii Gmail sa celkový počet správ zistiť nedá.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Posuňte sa nadol na časť Zobrazenie konverzácie.
 4. Vyberte možnosť Vypnúť zobrazenie konverzácie.
 5. V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.
 6. Vráťte sa do doručenej pošty a skontrolujte počet svojich správ. Ak používate viac sekcií alebo kategórií, sčítajte počty z jednotlivých sekcií.
 7. Po dokončení sa vráťte do nastavení a zobrazenie konverzácie zapnite.