Pridanie alebo odstránenie kategórií doručenej pošty a kariet v Gmaile

Zoraďte si správy na rôzne karty doručenej pošty, napríklad Siete alebo Reklamy. Keď potom otvoríte Gmail, nezobrazia sa vám všetky správy naraz. 

Pridanie alebo odstránenie kariet kategórií

 1. V počítači otvorte Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Doručené.
 4. V časti Typ priečinka doručenej pošty vyberte možnosť Predvolené usporiadanie. Poznámka: Ak chcete skryť všetky karty, vyberte iný typ priečinka doručenej pošty.
 5. V časti Kategórie začiarknite políčka kariet, ktoré chcete zobraziť. Poznámka: Nové karty vytvárať nemôžete. Môžete iba skryť alebo zobraziť už existujúce.
 6. Presuňte sa nadol a kliknite na položku Uložiť zmeny.

Poznámka: Ak ste si zapli upozornenia, budete ich dostávať iba na správy v kategórii Hlavné.

Presunutie správy

Ak chcete správu presunúť do novej kategórie, presuňte ju na danú kartu.

Vyhľadanie správ v kategórii

Správy sa v kategórii nedajú nájsť

Archivované správy sa na karte kategórie nezobrazia.

Ak chcete nájsť archivované správy, správu vyhľadajte pomocou poľa v hornej časti stránky.

Prehľadanie kategórie

Zadajte „category:“ a potom pred hľadaný výraz napíšte názov kategórie.

Ak napríklad zadáte „category:siete párty“, zobrazia sa vám správy na karte Siete, ktoré obsahujú slovo „párty“.

Zmena upozornení pre jednotlivé kategórie

Pre každú kategóriu môžete vybrať iné upozornenia. Prečítajte si ďalšie informácie o upozorneniach.

Nie je možné zapnúť kategórie doručenej pošty

Ak máte v doručenej pošte viac ako 250 000 správ, kategórie doručenej pošty nebude možné zapnúť.

Ak chcete, aby tento limit nebol prekročený, môžete správy archivovať alebo odstrániť. 

Kontrola počtu správ v doručenej pošte

V Gmaile sú odpovede na správu zoskupené do konverzácií. V doručenej pošte sa zobrazuje počet vašich konverzácií, nie však správ.

Ak chcete zistiť počet správ vo svojej doručenej pošte, postupujte takto:

 1. Otvorte Gmail v počítači. V aplikácii Gmail sa celkový počet správ zistiť nedá.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Posuňte sa nadol na časť Zobrazenie konverzácie.
 4. Vyberte možnosť Vypnúť zobrazenie konverzácie.
 5. V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.
 6. Vráťte sa do doručenej pošty a skontrolujte počet svojich správ. Ak používate viac sekcií alebo kategórií, sčítajte počty z jednotlivých sekcií.
 7. Po dokončení sa vráťte do nastavení a zobrazenie konverzácie zapnite.