Pridanie alebo odstránenie kategórií doručenej pošty a kariet v Gmaile

Usporiadajte si správy na rôzne karty doručenej pošty, napríklad Siete alebo Reklamy. Keď potom otvoríte Gmail, nezobrazia sa vám všetky správy naraz.

Chcete naplno využívať aplikácie Googlu v práci alebo škole?  Zaregistrujte si skúšobný odber služby Google Workspace bez peňažného poplatku.

Pridanie alebo odstránenie kariet kategórií

 1. Otvorte v počítači Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Doručené.
 4. V časti Typ priečinka doručenej pošty vyberte možnosť Predvolené usporiadanie. Poznámka: Ak chcete skryť všetky karty, vyberte iný typ priečinka doručenej pošty.
 5. V časti Kategórie začiarknite políčka kariet, ktoré chcete zobraziť. Poznámka: Nové karty vytvárať nemôžete. Môžete iba skryť alebo zobraziť už existujúce.
 6. Posuňte zobrazenie nadol a kliknite na Uložiť zmeny.

Poznámka: Ak ste zapli upozornenia, budete ich dostávať iba na správy v kategórii Hlavné.

Presun správy do novej kategórie

1. Ak chcete správu pridať, presuňte ju na kartu kategórie.
2. Ak chcete do danej kategórie presunúť všetky budúce správy od daného odosielateľa, v upozornení, ktoré sa zobrazí vo vyskakovacom okne vľavo dole, kliknite na Áno.  

Vyhľadanie správ v kategórii

Správy sa v kategórii nedajú nájsť

Archivované správy sa nebudú zobrazovať na kartách kategórie.

Ak ich chcete nájsť, vyhľadajte ich pomocou poľa v hornej časti stránky.

Prehľadanie kategórie

Zadajte „category:“ a potom pred hľadaný výraz napíšte názov kategórie.


Ak napríklad zadáte výraz „category:sociálne siete večierok“, zobrazia sa vám správy na karte Siete, ktoré obsahujú slovo „večierok."


Tieto kategórie môžete použiť vo vyhľadávaniach, aj keď príslušná kategória nie je povolená ako karta:

 • Hlavné – správy od ľudí, ktorých poznáte, a tie, ktoré sa nezobrazujú na iných kartách.
 • Sociálne siete – správy zo sociálnych sietí a mediálnych webov.
 • Promá – zľavy, ponuky a ďalšie promo správy.
 • Aktualizácie – upozornenia, potvrdenia, účtenky, faktúry a výpisy.
 • Fóra – správy z online skupín, diskusných fór a distribučných zoznamov.
 • Rezervácie – potvrdenia leteniek, rezervácie hotelov a reštaurácií.
 • Nákupy – správy týkajúce sa objednávania, odosielania a doručovania.

Tip: Rezervácie a Nákupy sa nedajú povoliť ako karty, ale môžete pomocou nich vyhľadávať a filtrovať.

Vypnutie kategorizácie prom

Ak používate predvolený typ priečinka doručenej pošty, Gmail kategorizuje propagačné správy na karte Reklamy.

Ak chcete toto nastavenie vypnúť:

 1. Otvorte Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia  a potom Zobraziť všetky nastavenia
 3. Kliknite na Doručené a potom zrušte začiarknutie políčka Povoliť kategorizáciu najdôležitejších propagačných správ na karte Reklamy.

Ako fungujú reklamy v Gmaile

Zmena upozornení pre jednotlivé kategórie

Pre každú kategóriu môžete vybrať iné upozornenia. Ďalšie informácie o upozorneniach

Kontrola počtu správ v doručenej pošte

V Gmaile sú odpovede na správu zoskupené do konverzácií. V doručenej pošte sa zobrazuje počet vašich konverzácií, nie však správ.

Ak chcete zistiť počet správ vo svojej doručenej pošte, postupujte takto:

 1. Otvorte v počítači Gmail. V aplikácii Gmail sa celkový počet správ zistiť nedá.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Posuňte zobrazenie nadol na sekciu Zobrazenie konverzácie.
 4. Vyberte možnosť Vypnúť zobrazenie konverzácie.
 5. V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.
 6. Vráťte sa do doručenej pošty a skontrolujte počet svojich správ. Ak používate viac sekcií alebo kategórií, sčítajte počty z jednotlivých sekcií.
 7. Po dokončení sa vráťte do nastavení a zobrazenie konverzácie zapnite.

Nemôžem zapnúť kategórie doručenej pošty

Ak máte v doručenej pošte viac ako 250 000 správ, kategórie doručenej pošty nebude možné zapnúť.

Ak chcete, aby tento limit nebol prekročený, môžete správy archivovať alebo odstrániť.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
13933684790294436282
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
17