Přidání a odebrání kategorií a karet doručené pošty v Gmailu

E-maily si můžete v doručené poště třídit na různé karty, jako jsou Sociální sítě a Promo akce. Když pak otevřete Gmail, nemusíte mít všechny e-maily na jednom místě. 

Přidání a odebrání karet s kategoriemi

 1. Otevřete Gmail na počítači.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavení a pak Nastavení.
 3. Klikněte na kartu Doručená pošta.
 4. V sekci Styl doručené pošty vyberte Výchozí. Poznámka: Pokud chcete všechny karty skrýt, vyberte jiný styl doručené pošty.
 5. V sekci Kategorie zaškrtněte políčka u karet, které se mají zobrazovat. Poznámka: Nemůžete vytvářet nové karty, jen skrýt nebo zobrazit ty stávající.
 6. Přejděte dolů a klikněte na Uložit změny.

Poznámka: Pokud jste si zapnuli oznámení, budete dostávat oznámení jen o e-mailech v kategorii Primární.

Přesunutí e-mailu

Pokud chcete některý e-mail přesunout do jiné kategorie, přetáhněte ho na požadovanou kartu.

Vyhledání e-mailů v kategorii

Nemohu v kategorii najít e-maily

Na kartách kategorií se nezobrazují archivované e-maily.

Pokud chcete najít e-mail, který jste archivovali, použijte vyhledávací pole v horní části stránky.

Vyhledávání v kategorii

Napište výraz „category:“ s anglickým názvem požadované kategorie a pak hledaný výraz.

Například zadáním „category:social oslava“ vyhledáte e-maily na kartě Sociální sítě, které obsahují slovo „oslava“.

Změna oznámení pro každou kategorii

Pro každou kategorii si můžete vybrat jiná oznámení. Další informace o oznámeních.

Kategorie doručené pošty se nedaří zapnout

Pokud máte v doručené poště více než 250 000 zpráv, nebudete moci zapnout kategorie doručené pošty.

Abyste se dostali pod tento limit, archivujte nebo smažte zprávy. 

Kontrola celkového počtu zpráv v doručené poště

V Gmailu se odpovědi na zprávy seskupují do konverzací. V doručené poště se zobrazuje počet konverzací, ne jednotlivých zpráv.

Kolik máte v doručené poště jednotlivých zpráv, zjistíte takto:

 1. Otevřete Gmail na počítači. Celkový počet zpráv není možné zjistit v aplikaci Gmail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavení a pak Nastavení.
 3. Přejděte dolů k sekci Seskupování zpráv do konverzace.
 4. Vyberte Vypnout seskupování zpráv do konverzace.
 5. Dole na stránce klikněte na Uložit změny.
 6. Vraťte se do doručené pošty a podívejte se na počet zpráv. Pokud používáte více sekcí nebo kategorií, sečtěte počet zpráv v každé z nich.
 7. Až budete hotovi, vraťte se do nastavení a znovu zapněte Seskupování zpráv do konverzace.