Добавяне или премахване на категории на входящата поща и раздели в Gmail

Сортирайте имейлите си в различни раздели във входящата поща, като например „Социални“ или „Рекламни съобщения“. Когато отворите Gmail, няма да се налага да виждате всички имейли наведнъж.

Добавяне или премахване на раздели на категории

 1. Отворете Gmail от компютъра си.
 2. Кликнете горе вдясно върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на още настройки.
 3. Кликнете върху раздела Вх. поща.
 4. В секцията „Тип входяща поща“ изберете Стандартна. Забележка: За да скриете всички раздели, изберете друг тип входяща поща.
 5. В секцията „Категории“ поставете отметки в квадратчетата за разделите, които искате да се показват. Забележка: Не можете да създавате нови раздели, можете само да показвате или скривате съществуващи.
 6. Превъртете до долната част и кликнете върху Запазване на промените.

Забележка: Ако сте включили известията, ще получавате известия само за имейли в категорията ви „Основна“.

Преместване на имейл в нова категория

1. Преместете с плъзгане имейл до раздел за категория, за да го добавите.
2. За да преместите всички бъдещи имейли от този подател към тази категория, кликнете върху Да в изскачащото известие долу вляво.  

Намиране на имейли в категория

Не намирам имейли в категория

Архивираните имейли няма да се показват в съответните раздели на категории.

За да намерите имейли, които сте архивирали, потърсете ги в полето в горната част на страницата.

Търсене на категория

Въведете „category:“, след което името на категорията преди думата за търсене.


Например „category:социални празненство“ ви показва имейли в раздела „Социални“, които включват „празненство“.


Тези категории могат да се използват в търсенията дори ако категорията понастоящем не е активирана като раздел:

 • Основна – имейли от хора, които познавате, и съобщения, които не са в останалите раздели.
 • Социални мрежи– съобщения от социални мрежи и сайтове за споделяне на мултимедия.
 • Промоции – оферти, предложения и други рекламни имейли за вас.
 • Актуализации – известия, потвърждения, разписки, фактури и извлечения.
 • Форуми – съобщения от онлайн групи, дискусионни форуми и пощенски списъци.
 • Резервации – потвърждения на полети, резервации за хотели и ресторанти.
 • Покупки – имейли за поръчка и доставка.

Съвет: „Резервации“ и „покупки“ не могат да са активирани като раздели, но могат да се използват в търсения и филтри.

Промяна на известията за всяка категория

Можете да избирате различни известия за всяка категория. Научете повече за известията.

Категориите на входящата поща не могат да се включат

Ако във входящата си поща имате над 250 000 съобщения, няма да можете да включите категориите в нея.

За да слезете под този лимит, архивирайте или изтрийте съобщенията си.

Проверка на броя на съобщенията във входящата поща

В Gmail отговорите на съобщенията се групират в кореспонденции. Във входящата си поща ще видите броя на кореспонденциите си, но не и на съобщенията.

Изпълнете тези стъпки, за да видите броя на съобщенията във входящата си поща:

 1. Отворете Gmail от компютъра си. В приложението Gmail не можете да разберете общия броя на съобщенията.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки горе вдясно.
 3. Превъртете надолу до секцията „Изглед с кореспонденции“.
 4. Изберете Изгледът с кореспонденции е изключен.
 5. В долната част на страницата кликнете върху Запазване на промените.
 6. Върнете се във входящата си поща, за да видите броя на съобщенията си. Ако имате няколко секции или категории, съберете числата за всяка от тях.
 7. Когато приключите, върнете се в настройките и включете изгледа с кореспонденции.