Dodavanje ili uklanjanje kartica i kategorija pristigle pošte na Gmailu

Razvrstajte e-poruke u različite kartice pristigle pošte, kao što su Društvene mreže ili Promocije. Kada otvorite Gmail, nećete morati pregledavati sve e-poruke odjednom.

Želite li maksimalno iskoristiti Googleove aplikacije na poslu ili u školi?  Registrirajte se za probu usluge Google Workspace bez dodatnih troškova.

Dodavanje ili uklanjanje kartica za kategorije

 1. Otvorite Gmail na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke Postavke a zatim Prikaži sve postavke.
 3. Kliknite karticu Pristigla pošta.
 4. U odjeljku "Vrsta pristigle pošte" odaberite Zadano. Napomena: da biste sakrili sve kartice, odaberite drugu vrstu pristigle pošte.
 5. U odjeljku "Kategorije" potvrdite okvire kartica koje želite prikazati. Napomena: ne možete izraditi nove kartice, ali možete prikazati ili sakriti postojeće.
 6. Pomaknite se do dna, a zatim kliknite Spremi izmjene.

Savjet: ako ste uključili obavijesti, primat ćete samo obavijesti o e-porukama u kategoriji Primarno.

Premještanje e-poruke u novu kategoriju

1. Povucite e-poruku na karticu kategorije da biste je dodali.
2. Da biste sve buduće e-poruke tog pošiljatelja premjestili u tu kategoriju, u donjem lijevom kutu obavijesti kliknite Da.  

Traženje e-poruka u kategoriji

Nije moguće pronaći e-poruke u kategoriji

Arhivirane e-poruke neće prikazivati kartice kategorije.

Da biste pronašli e-poruke koje ste arhivirali, potražite e-poruke u okviru pri vrhu stranice.

Pretraživanje kategorije

Upišite category:, a zatim naziv kategorije prije nego što pretražite pojam.


Na primjer, category:social zabava prikazat će e-poruke na kartici Društvene mreže koje sadrže riječ "zabava".


Te se kategorije mogu upotrebljavati u pretraživanjima, čak i ako kategorija trenutačno nije omogućena kao kartica:

 • Primarno – e-poruke osoba koje poznajete i poruke koje se ne prikazuju na drugim karticama.
 • Društvene mreže – poruke društvenih mreža i web-lokacija za dijeljenje medijskih sadržaja.
 • Promocije – popusti, ponude i druge promotivne e-poruke.
 • Ažuriranja – obavijesti, potvrde, priznanice, računi i izvodi.
 • FOrumi – poruke iz internetskih grupa, foruma za raspravu i popisa za slanje e-pošte.
 • Rezervacije – potvrde letova, hotelske i restoranske rezervacije.
 • Kupnje – poruke u vezi s narudžbama, slanjem i dostavom.

Savjet: Rezervacije i Kupnje ne mogu se omogućiti kao kartice, ali se mogu koristiti u pretraživanjima i filtrima.

Isključivanje grupiranja promocija

Ako upotrebljavate zadanu vrstu pristigle pošte, Gmail grupira promotivne e-poruke na kartici Promocije.

Isključite tu postavku:

 1. Otvorite Gmail.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke Postavkea zatim Prikaži sve postavke
 3. Kliknite Pristigla poštaa zatim poništite opciju Omogući grupiranje najpopularnijih e-poruka u Promocijama.

Saznajte više o tome kako funkcioniraju oglasi na Gmailu.

Promjena obavijesti za svaku kategoriju

Za svaku kategoriju možete odabrati različite obavijesti. Saznajte više o obavijestima.

Provjera broja poruka u pristigloj pošti

Odgovori na poruku na Gmailu grupirani su u razgovore. U pristigloj pošti prikazivat će se broj razgovora, a ne poruka.

Učinite sljedeće da biste saznali koliko imate poruka u pristigloj pošti:

 1. Otvorite Gmail na računalu. U aplikaciji Gmail ne možete saznati ukupni broj poruka.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke Postavke a zatim Postavke.
 3. Pomaknite se do odjeljka Prikaz razgovora.
 4. Odaberite Prikaz razgovora isključen.
 5. Na dnu stranice kliknite Spremi promjene.
 6. Vratite se u pristiglu poštu kako biste vidjeli broj poruka. Ako imate više odjeljaka ili kategorija, svakako zbrojite broj poruka iz svakog odjeljka.
 7. Kada završite, vratite se na postavke i uključite Prikaz razgovora.

Ne mogu uključiti kategorije pristigle pošte

Ako u pristigloj pošti imate više od 250.000 poruka, nećete moći uključiti kategorije pristigle pošte.

Da biste smanjili broj poruka, arhivirajte ih ili izbrišite.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
17
false