Dodavanje ili uklanjanje kartica i kategorija pristigle pošte na Gmailu

Razvrstajte e-poruke u različite kartice pristigle pošte, kao što su Društvene mreže ili Promocije. Kada otvorite Gmail, nećete morati pregledavati sve e-poruke odjednom.

Dodavanje ili uklanjanje kartica za kategorije

 1. Otvorite Gmail na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke Postavke a zatim Prikaži sve postavke.
 3. Kliknite karticu Pristigla pošta.
 4. U odjeljku "Vrsta pristigle pošte" odaberite Zadano. Napomena: da biste sakrili sve kartice, odaberite drugu vrstu pristigle pošte.
 5. U odjeljku "Kategorije" potvrdite okvire kartica koje želite prikazati. Napomena: ne možete izraditi nove kartice, ali možete prikazati ili sakriti postojeće.
 6. Pomaknite se do dna, a zatim kliknite Spremi izmjene.

Napomena: ako ste uključili obavijesti, primat ćete samo obavijesti o e-porukama u kategoriji Primarno.

Premještanje e-poruke u novu kategoriju

1. Povucite e-poruku na karticu kategorije da biste je dodali.
2. Da biste sve buduće e-poruke tog pošiljatelja premjestili u tu kategoriju, u donjem lijevom kutu obavijesti kliknite Da.  

Traženje e-poruka u kategoriji

Nije moguće pronaći e-poruke u kategoriji

Arhivirane e-poruke neće prikazivati kartice kategorije.

Da biste pronašli e-poruke koje ste arhivirali, potražite e-poruke u okviru pri vrhu stranice.

Pretraživanje kategorije

Upišite category:, a zatim naziv kategorije prije nego što pretražite pojam.


Na primjer, category:social zabava prikazat će e-poruke na kartici Društvene mreže koje sadrže riječ "zabava".


Te se kategorije mogu upotrebljavati u pretraživanjima, čak i ako kategorija trenutačno nije omogućena kao kartica:

 • Primarno – e-poruke osoba koje poznajete i poruke koje se ne prikazuju na drugim karticama.
 • Društvene mreže – poruke društvenih mreža i web-lokacija za dijeljenje medijskih sadržaja.
 • Promocije – popusti, ponude i druge promotivne e-poruke.
 • Ažuriranja – obavijesti, potvrde, priznanice, računi i izvodi.
 • FOrumi – poruke iz internetskih grupa, foruma za raspravu i popisa za slanje e-pošte.
 • Rezervacije – potvrde letova, hotelske i restoranske rezervacije.
 • Kupnje – poruke u vezi s narudžbama, slanjem i dostavom.

Savjet: Rezervacije i Kupnje ne mogu se omogućiti kao kartice, ali se mogu koristiti u pretraživanjima i filtrima.

Isključivanje grupiranja promocija

Ako upotrebljavate zadanu vrstu pristigle pošte, Gmail grupira promotivne e-poruke na kartici Promocije.

Isključite tu postavku:

 1. Otvorite Gmail.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke Postavke a zatim Prikaži sve postavke
 3. Kliknite Pristigla poštaa zatim poništite opciju Omogući grupiranje najpopularnijih e-poruka u Promocijama.

Saznajte više o tome kako funkcioniraju oglasi na Gmailu.

Promjena obavijesti za svaku kategoriju

Za svaku kategoriju možete odabrati različite obavijesti. Saznajte više o obavijestima.

Ne mogu uključiti kategorije pristigle pošte

Ako u pristigloj pošti imate više od 250 000 poruka, nećete moći uključiti kategorije pristigle pošte.

Da biste smanjili broj poruka, arhivirajte ih ili izbrišite.

Provjera broja poruka u pristigloj pošti

Odgovori na poruku na Gmailu grupirani su u razgovore. U pristigloj pošti prikazivat će se broj razgovora, a ne poruka.

Učinite sljedeće da biste saznali koliko imate poruka u pristigloj pošti:

 1. Otvorite Gmail na računalu. U aplikaciji Gmail ne možete saznati ukupni broj poruka.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke Postavke a zatim Postavke.
 3. Pomaknite se do odjeljka "Prikaz razgovora".
 4. Odaberite Prikaz razgovora isključen.
 5. Na dnu stranice kliknite Spremi promjene.
 6. Vratite se u pristiglu poštu kako biste vidjeli broj poruka. Ako imate više odjeljaka ili kategorija, svakako zbrojite broj poruka iz svakog odjeljka.
 7. Kada završite, vratite se na postavke i uključite "Prikaz razgovora".
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
17
false