Pridanie alebo odstránenie kategórií doručenej pošty a kariet v Gmaile

Zoraďte si správy na rôzne karty doručenej pošty, napríklad Sociálne siete alebo Promá. Keď potom otvoríte Gmail, nezobrazia sa vám všetky správy naraz.

Pridanie alebo odstránenie kategórií

Ak po klepnutí na ponuku Ponuka nevidíte kategórie ako Hlavné alebo Siete, zobraziť si ich môžete takto:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na položku Nastavenia.
 4. Vyberte svoj účet.
 5. Klepnite na položku Typ priečinka doručenej pošty.
 6. Vyberte položku Predvolená doručená pošta.
 7. Klepnite na položku Kategórie doručenej pošty.
 8. Pridajte alebo odstráňte kategórie.

Poznámka: Ak v počítači používate iba kategóriu Hlavné, položku Kategórie doručenej pošty nebudete môcť vybrať.

Presunutie správy

Presunutie správy do novej kategórie

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail .
 2. Otvorte správu.
 3. Klepnite na položku Presunúť Presunúť do. Ak sa položka Presunúť nezobrazuje, klepnite na položky Viac Viac a potom Presunúť do.
 4. Klepnite na novú kategóriu.

Zobrazovanie správ v kategórii Hlavné

Všetky správy označené hviezdičkou Hviezdička sa zobrazia v kategórii Hlavné, ako aj v každej kategórii, v ktorej sa nachádzali predtým.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail .
 2. V doručenej pošte alebo v správe kliknite na hviezdičku Hviezdička.

Zmena upozornení pre jednotlivé kategórie

Pre každú kategóriu môžete vybrať iné upozornenia. Prečítajte si ďalšie informácie o upozorneniach.

Nie je možné zapnúť kategórie doručenej pošty

Ak máte v doručenej pošte viac ako 250 000 správ, kategórie doručenej pošty nebude možné zapnúť.

Ak chcete, aby tento limit nebol prekročený, môžete správy archivovať alebo odstrániť.

Kontrola počtu správ v doručenej pošte

V Gmaile sú odpovede na správu zoskupené do konverzácií. V doručenej pošte sa zobrazuje počet vašich konverzácií, nie však správ.

Ak chcete zistiť počet správ vo svojej doručenej pošte, postupujte takto:

 1. Otvorte v počítači Gmail. V aplikácii Gmail sa celkový počet správ zistiť nedá.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Posuňte sa nadol na sekciu Zobrazenie konverzácie.
 4. Vyberte možnosť Vypnúť zobrazenie konverzácie.
 5. V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.
 6. Vráťte sa do doručenej pošty a skontrolujte počet svojich správ. Ak používate viac sekcií alebo kategórií, sčítajte počty z jednotlivých sekcií.
 7. Po dokončení sa vráťte do nastavení a zobrazenie konverzácie zapnite.