Prostorije Google Chata preimenovat će se u prostore. Promjena naziva na svim kanalima može potrajati neko vrijeme. Saznajte više.

Dodavanje ili uklanjanje kartica i kategorija pristigle pošte na Gmailu

Razvrstajte e-poruke u različite kartice pristigle pošte, kao što su Društvene mreže ili Promocije. Kada otvorite Gmail, nećete morati pregledavati sve e-poruke odjednom.

Želite li maksimalno iskoristiti Googleove aplikacije na poslu ili u školi?  Registrirajte se za besplatnu Google Workspace probu usluge.

Dodavanje ili uklanjanje kategorija

Ako ne vidite kategorije kao što su Primarno ili Društvene mreže kad dodirnete Izbornik Izbornik, učinite sljedeće da biste ih prikazali:

 1. Otvorite aplikaciju Gmail na Android telefonu ili tabletu.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Izbornik Izbornik.
 3. Dodirnite Postavke.
 4. Odaberite račun.
 5. Dodirnite Vrsta pristigle pošte.
 6. Odaberite Zadana pristigla pošta.
 7. Dodirnite Kategorije pristigle pošte.
 8. Dodajte ili uklonite kategorije.

Savjet: ako upotrebljavate samo kategoriju Primarno na računalu, nećete moći odabrati kategorije pristigle pošte.

Premještanje e-poruke

Premještanje e-poruke u novu kategoriju

 1. Otvorite aplikaciju Gmail na Android telefonu ili tabletu.
 2. Otvorite e-poruku.
 3. Dodirnite Premjesti Premještanje. Ako ne vidite opciju Premjesti, dodirnite Više Više a zatim Premjesti u
 4. Dodirnite novu kategoriju.

Prikaz e-poruka u kategoriji Primarno

Sve e-poruke koje označite zvjezdicom Zvjezdica prikazivat će se u kategoriji Primarno, kao i u svakoj kategoriji u kojoj su se prethodno nalazile.

 1. Otvorite aplikaciju Gmail na Android telefonu ili tabletu.
 2. U pristigloj pošti ili u e-poruci kliknite Zvjezdica Zvjezdica.

Promjena obavijesti za svaku kategoriju

Za svaku kategoriju možete odabrati različite obavijesti. Saznajte više o obavijestima.

Provjera broja poruka u pristigloj pošti

Odgovori na poruku na Gmailu grupirani su u razgovore. U pristigloj pošti prikazivat će se broj razgovora, a ne poruka.

Učinite sljedeće da biste saznali koliko imate poruka u pristigloj pošti:

 1. Otvorite Gmail na računalu. U aplikaciji Gmail ne možete saznati ukupni broj poruka.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke Postavke a zatim Postavke.
 3. Pomaknite se do odjeljka Prikaz razgovora.
 4. Odaberite Prikaz razgovora isključen.
 5. Na dnu stranice kliknite Spremi promjene.
 6. Vratite se u pristiglu poštu kako biste vidjeli broj poruka. Ako imate više odjeljaka ili kategorija, svakako zbrojite broj poruka iz svakog odjeljka.
 7. Kada završite, vratite se na postavke i uključite Prikaz razgovora.

Ne mogu uključiti kategorije pristigle pošte

Ako u pristigloj pošti imate više od 250.000 poruka, nećete moći uključiti kategorije pristigle pošte.

Da biste smanjili broj poruka, arhivirajte ih ili izbrišite.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
17
false