Spåra ett e-postmeddelande med fullständig adressinformation

Genom att titta på adressinformationen kan du se varifrån ett e-postmeddelande i Gmail kommer, inklusive hur det kom från avsändaren till mottagarens e-postservrar.

Visa fullständiga adressinformation för ett e-postmeddelande

Gmail
 1. Öppna Gmail i en webbläsare.
 2. Öppna meddelandet som du vill visa adressinformationen för.
 3. Klicka på Mer Svara bredvid Svara Mer följt av Visa original.

Adressinformationen visas i ett nytt fönster, inklusive fält som autentiseringsresultat. Klicka på Hämta original om du vill se den fullständiga adressinformationen.

Andra e-posttjänster

AOL

 1. Logga in på ditt AOL-konto.
 2. Öppna meddelandet som du vill se adressinformationen för.
 3. Välj View Message Source (Visa meddelandekälla) i menyn Åtgärder.

Adressinformationen visas i ett nytt fönster.

Excite Webmail

 1. Logga in på ditt Excite-konto.
 2. Öppna meddelandet som du vill se adressinformationen för.
 3. Klicka på View Full Headers (Visa fullständig adressinformation).

Adressinformationen visas i ett nytt fönster.

Hotmail

 1. Logga in på ditt Hotmail-konto.
 2. Klicka på Inkorgen.
 3. Högerklicka på meddelandet som du vill visa adressinformation för.
 4. Klicka på Visa meddelandekälla.

Adressinformationen visas i ett nytt fönster.

Yahoo! Mail

 1. Logga in på ditt Yahoo! Mail-konto.
 2. Välj e-postmeddelandet som du vill visa adressinformationen för.
 3. Klicka på More (mer) följt av View Raw Message (visa råmeddelande).

Adressinformationen visas i ett nytt fönster.

Apple Mail

 1. Öppna Apple Mail.
 2. Öppna meddelandet som du vill se adressinformationen för.
 3. Klicka på Visa följt av Brev följt av Alla brevhuvuden

Adressinformationen visas i fönstret under inkorgen.

Mozilla

 1. Öppna Mozilla.
 2. Öppna meddelandet som du vill se adressinformationen för.
 3. Klicka på View (visa) följt av Message Source (meddelandekälla).

Adressinformationen visas i ett nytt fönster.

Opera

 1. Öppna Opera.
 2. Klicka på e-postmeddelandet som du vill visa rubrikerna för så att det visas i fönstret nedanför inkorgen.
 3. Högerklicka på meddelandetexten.
 4. Klicka på View All Headers and Message (Visa all adressinformation och meddelandet).

Adressinformationen visas i fönstret nedanför.

Outlook

 1. Öppna Outlook.
 2. Öppna meddelandet som du vill se adressinformationen för.
 3. Klicka på Arkiv följt av Egenskaper.

Adressinformationen visas i rutan Internetbrevhuvuden.

Outlook Express

 1. Öppna Outlook Express.
 2. Högerklicka på det meddelande som du vill visa adressinformation för.
 3. Klicka på Egenskaper.
 4. Klicka på fliken Information.

Rubrikerna visas i rutan som öppnas.

Läsa fullständig adressinformation för e-post

 1. Öppna meddelandet som du vill visa adressinformationen för.
 2. Klicka på Mer Svara bredvid Svara Mer följt av Visa original.
 3. Kopiera texten på sidan.
 4. Öppna verktyget för e-postrubriker.
 5. Klistra in adressinformationen i Klistra in e-postrubriken här.
 6. Klicka på Analysera rubriken ovan.

Se om meddelandet är försenat

 1. Öppna meddelandet som du vill visa adressinformationen för.
 2. Klicka på Mer Svara bredvid Svara Mer följt av Visa original.
 3. Titta bredvid Skapades för att se hur lång tid det tog för e-postmeddelandet att levereras efter att det skickades.