מעקב אחר הודעת אימייל לפי הכותרות המלאות שלה

בהודעות אימייל שאתם מקבלים ב-Gmail, המידע שבכותרות של ההודעות מציין מהיכן כל הודעה הגיעה, כולל האופן שבו היא הגיעה מהשולח אל שרתי האימייל של הנמען.

הצגת הכותרות המלאות של הודעת אימייל

Gmail
 1. פותחים את Gmail בדפדפן.
 2. פותחים את הודעת האימייל שאת הכותרות שלה רוצים לבדוק.
 3. ליד סמל התשובה תשובה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז הצגת המקור.

הכותרות יופיעו בחלון חדש, כולל שדות כגון תוצאות האימות. כדי להציג את הכותרות המלאות, לוחצים על הורדת ההודעה המקורית.

שירותי אימייל אחרים

AOL

 1. מתחברים לחשבון AOL.
 2. פותחים את הודעת האימייל שאת הכותרות שלה רוצים לראות.
 3. בתפריט Action (פעולה), בוחרים באפשרות View Message Source (הצגת מקור ההודעה).

הכותרות יופיעו בחלון חדש.

Excite Webmail

 1. מתחברים לחשבון Excite.
 2. פותחים את הודעת האימייל שאת הכותרות שלה רוצים לראות.
 3. לוחצים על View Full Headers (הצגת כותרות מלאות).

הכותרות יופיעו בחלון חדש.

Hotmail

 1. מתחברים לחשבון Hotmail.
 2. לוחצים על Inbox.
 3. לוחצים לחיצה ימנית על הודעת האימייל שאת הכותרות שלה רוצים לראות.
 4. לוחצים על View Message Source (הצגת מקור ההודעה).

הכותרות יופיעו בחלון חדש.

Yahoo!‎ Mail

 1. מתחברים לחשבון Yahoo! Mail.
 2. בוחרים את הודעת האימייל שאת הכותרות שלה רוצים לראות.
 3. לוחצים על More (עוד) ואז View Raw Message (הצגת ההודעה הגולמית).

הכותרות יופיעו בחלון חדש.

Apple Mail

 1. פותחים את Apple Mail.
 2. פותחים את הודעת האימייל שאת הכותרות שלה רוצים לראות.
 3. לוחצים על View (תצוגה) ואז Message (הודעה) ואז All Headers (כל הכותרות).

הכותרות יופיעו בחלון שמתחת לתיבת הדואר הנכנס.

Mozilla

 1. פותחים את Mozilla.
 2. פותחים את הודעת האימייל שאת הכותרות שלה רוצים לראות.
 3. לוחצים על View ואז  Message Source(הצגת מקור ההודעה). 

הכותרות יופיעו בחלון חדש.

Opera

 1. פותחים את Opera.
 2. לוחצים על הודעת האימייל שאת הכותרות שלה רוצים לראות, כדי שתוצג בחלון שמתחת לתיבת הדואר הנכנס.
 3. לוחצים לחיצה ימנית על תוכן ההודעה.
 4. לוחצים על View All Headers and Message (הצגת כל הכותרות וההודעה).

הכותרות יופיעו בחלון שלמטה.

Outlook

 1. פותחים את Outlook.
 2. פותחים את הודעת האימייל שאת הכותרות שלה רוצים לראות.
 3. לוחצים על קובץ ואז מאפיינים.

הכותרות יופיעו בתיבה "כותרות אינטרנט".

Outlook Express

 1. פותחים את Outlook Express.
 2. לוחצים לחיצה ימנית על הודעת האימייל שאת הכותרות שלה רוצים לראות.
 3. לוחצים על מאפיינים.
 4. לוחצים על הכרטיסייה פרטים.

הכותרות יופיעו בתיבה הקופצת.

איך לקרוא כותרות מלאות של הודעת אימייל

 1. פותחים את הודעת האימייל שאת הכותרות שלה רוצים לבדוק.
 2. ליד סמל התשובה תשובה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז הצגת המקור.
 3. מעתיקים את הטקסט שבדף.
 4. פותחים את כלי כותרות ההודעה.
 5. בקטע "Paste email header here" (הדבקת הכותרת של האימייל) מדביקים את הכותרת.
 6. לוחצים על Analyze the header above (ניתוח הכותרת שלמעלה).

איך לבדוק אם הודעה מעוכבת

 1. פותחים את הודעת האימייל שאת הכותרות שלה רוצים לבדוק.
 2. ליד סמל התשובה תשובה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספותואז הצגת המקור.
 3. ליד 'נוצרה ב:', בודקים כמה זמן עבר ממועד השליחה של ההודעה עד שהיא נמסרה לנמען.
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
17
false