เปิด Gmail และกล่องจดหมายของคุณ (แอนดรอยด์)

ข้อมูลนี้ใช้กับแอป Gmail สำหรับแอนดรอยด์ 4.0 ขึ้นไป

เมื่อคุณเปิด Gmail การสนทนาล่าสุดจะแสดงในกล่องจดหมาย เมื่อคุณกลับไปที่ Gmail หลังจากใช้แอปอื่นๆ หน้าจอล่าสุดที่คุณใช้งานค้างไว้จะแสดงขึ้น

เปิด Gmail

 • แตะที่ไอคอน Gmail ในหน้าแรกหรือหน้าจอแอปทั้งหมด

ครั้งแรกที่คุณเปิด Gmail โปรแกรมจะแสดงรายการสนทนาล่าสุดซึ่งคุณสามารถเลื่อนดูรายการได้โดยการสนทนาที่ใหม่กว่าจะอยู่บนสุด การสนทนาทั้งหมดจะแสดงในกล่องจดหมาย เว้นแต่คุณจะลบทิ้ง เก็บ หรือกรองการสนทนา 

การสนทนาที่มีข้อความใหม่จะแสดงบรรทัดหัวเรื่องเป็นตัวหนา เมื่อต้องการอ่านข้อความในการสนทนา ให้แตะที่การสนทนานั้น

 • แสดงข้อความที่ส่งถึงคุณโดยตรง
 • แสดงข้อความที่ส่งให้คุณในแบบสำเนา

ข้อความอื่นๆ ถูกส่งถึงคุณเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

หากคุณใช้กล่องจดหมายสำคัญ ข้อความต่างๆ ในรายการสนทนาอาจระบุว่า Gmail หรือคุณได้ทำเครื่องหมายการสนทนาว่าเป็นข้อความสำคัญดังนี้:

ข้อความสำคัญจะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอนสีเหลือง

 • แสดงข้อความสำคัญที่ส่งให้คุณโดยตรง
 • แสดงข้อความสำคัญที่คัดลอกให้คุณ
 • แสดงข้อความสำคัญที่คุณได้รับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

สลับบัญชี

Gmail แสดงการสนทนา ข้อความ และการตั้งค่าสำหรับบัญชี Google ครั้งละหนึ่งบัญชี หากคุณมีมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถสลับบัญชีได้

 1. เปิดแอป Gmail
 2. แตะไอคอน Gmail icon Gmail
 3. เลือกบัญชี

หากต้องการเพิ่มบัญชีอื่น ให้เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ หาส่วนบัญชีและเพิ่มบัญชี Google

ดูหมวดหมู่หรือป้ายกำกับ

 1. เปิดแอป Gmail
 2. แตะไอคอน Gmail icon Gmail
 3. เลือกหมวดหมู่หรือป้ายกำกับ (คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อน)

ค้นหา

จากกล่องจดหมายหรือมุมมองรายการอื่นใด ให้แตะไอคอนรูปแว่นขยายแล้วพิมพ์คำที่คุณต้องการค้นหา จากนั้นแตะแว่นขยายบนแป้นพิมพ์เพื่อแสดงผลการค้นหา รายการที่ถูกจัดเก็บถาวรหรือที่ส่งถึงผู้อื่นจะรวมอยู่ในผลการค้นหาด้วย เมื่อต้องการปิดผลการค้นหา ให้แตะไอคอน Gmail ที่ด้านบน

ใช้ Gmail แบบออฟไลน์

ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลมือถือหรือ Wi-Fi (ตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ในโหมดเครื่องบิน) คุณสามารถใช้ Gmail เพื่ออ่านหรืออ่านข้อมูลซ้ำข้อความที่ซิงค์ในปัจจุบันไปยังอุปกรณ์ของคุณและเพื่อเขียนข้อความ

ข้อความที่คุณส่งจะถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์พร้อมด้วยป้ายกำกับ "กล่องจดหมายออก" จนกว่าคุณจะกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้ง ซึ่งข้อความจะถูกส่งโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่า Gmail จะซิงค์ทุก 30 วันโดยค่าเริ่มต้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง