เปิด Gmail และกล่องจดหมายของคุณ (Android)

ข้อมูลนี้ใช้กับแอป Gmail สำหรับแอนดรอยด์ 4.0 ขึ้นไป

เมื่อคุณเปิด Gmail การสนทนาล่าสุดจะแสดงในกล่องจดหมาย เมื่อคุณกลับไปที่ Gmail หลังจากใช้แอปอื่นๆ หน้าจอล่าสุดที่คุณใช้งานค้างไว้จะแสดงขึ้น

เปิด Gmail

 • แตะไอคอน Gmail gmail บนหน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปทั้งหมด

ครั้งแรกที่คุณเปิด Gmail โปรแกรมจะแสดงรายการสนทนาล่าสุดซึ่งคุณสามารถเลื่อนดูรายการได้โดยการสนทนาที่ใหม่กว่าจะอยู่บนสุด การสนทนาทั้งหมดจะแสดงในกล่องจดหมาย เว้นแต่คุณจะลบทิ้ง เก็บ หรือกรองการสนทนา 

การสนทนาที่มีข้อความใหม่จะแสดงบรรทัดหัวเรื่องเป็นตัวหนา เมื่อต้องการอ่านข้อความในการสนทนาใด ให้แตะที่การสนทนานั้น

 • หมายถึงข้อความที่ส่งถึงคุณโดยตรง
 • หมายถึงข้อความที่มีการส่งสำเนาถึงคุณ

ข้อความอื่นๆ ถูกส่งถึงคุณเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

หากคุณใช้กล่องจดหมายสำคัญ ข้อความต่างๆ ในรายการสนทนาอาจระบุว่า Gmail หรือคุณได้ทำเครื่องหมายการสนทนาว่าเป็นข้อความสำคัญดังนี้:

ข้อความสำคัญจะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอนสีเหลือง:

 • หมายถึงข้อความสำคัญที่ส่งถึงคุณโดยตรง
 • หมายถึงข้อความสำคัญที่ส่งสำเนาถึงคุณ
 • หมายถึงข้อความสำคัญที่คุณได้รับเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

สลับบัญชี

Gmail แสดงการสนทนา ข้อความ และการตั้งค่าบัญชีอีเมลคราวละบัญชี หากมีบัญชีมากกว่าหนึ่ง คุณสามารถสลับบัญชีได้

 1. เปิดแอป Gmail
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู Menu
 3. เหนือเมนูที่แสดงขึ้น คุณจะเห็นวงกลมต่างๆ ที่แสดงถึงบัญชีอื่นของคุณ เพียงแตะวงกลมสำหรับบัญชีที่คุณต้องการสลับไป

หากต้องการเพิ่มบัญชีอื่น ให้เปิดแอปการตั้งค่าบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต จากนั้นค้นหาส่วนบัญชีและเพื่ิมบัญชี Google ของคุณ

ดูหมวดหมู่หรือป้ายกำกับ

 1. เปิดแอป Gmail
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู Menu
 3. เลือกหมวดหมู่หรือป้ายกำกับ (คุณอาจต้องเลื่อนหน้าจอ)

ค้นหา

หากต้องการค้นหารายการต่างๆ ในอีเมล

 1. จากกล่องจดหมายหรือมุมมองรายการอื่นๆ ให้แตะไอคอนแว่นขยาย
 2. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา
 3. แตะแว่นขยายที่แป้นพิมพ์เพื่อแสดงผลการค้นหา
 4. หากต้องการยกเลิกผลการค้นหา ให้แตะลูกศรซ้ายที่ด้านซ้ายบน

  รายการที่จัดเก็บถาวรหรือที่ส่งถึงผู้อื่นจะรวมอยู่ในผลการค้นหาด้วย

  ใช้ Gmail แบบออฟไลน์

  ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลมือถือหรือ Wi-Fi (ตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ในโหมดเครื่องบิน) คุณสามารถใช้ Gmail เพื่ออ่านหรืออ่านซ้ำข้อความที่ซิงค์ไปยังอุปกรณ์ของคุณและเพื่อเขียนข้อความได้

  ข้อความที่คุณส่งจะถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์โดยมีป้ายกำกับ "กล่องจดหมายออก" จนกว่าคุณจะกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้ง ซึ่งข้อความจะถูกส่งโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่า Gmail จะซิงค์ทุก 30 วันโดยค่าเริ่มต้น

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม