Thay đổi cài đặt Gmail (Android)

Thông tin này dành cho ứng dụng Gmail cho Android 4.0 trở lên.

Ứng dụng Gmail dành cho Android có hai loại cài đặt:

  • Cài đặt chung áp dụng cho tất cả các tài khoản trên thiết bị của bạn.
  • Cài đặt tài khoản chỉ áp dụng cho một tài khoản cụ thể.

Trong ứng dụng Gmail, chạm vào menu Menu, sau đó chọn Cài đặt.

Cài đặt chung

Dưới đây là những cài đặt có sẵn khi bạn chuyển tới menu Menu > Cài đặt > Cài đặt chung.

Tác vụ mặc định trên Gmail (lưu trữ hoặc xóa)

Bạn sẽ lưu trữ hay xóa thư? Bạn có thể chọn bạn muốn lưu trữ hay xóa là tùy chọn mặc định khi bạn vuốt thư trong hộp thư đến của bạn hoặc mở một thông báo.

Lưu ý: Đối với tài khoản không phải Gmail, mặc định là luôn luôn xóa, vì vậy ngay cả khi bạn thay đổi cài đặt này thành lưu trữ, thư của bạn sẽ vẫn bị xóa.

Hành động vuốt
Nhanh chóng lưu trữ hoặc xóa email mà không cần mở email đó - chỉ cần vuốt sang phải hoặc trái. Nếu tác vụ mặc định của bạn được đặt thành lưu trữ, vuốt sẽ lưu trữ và nếu tác vụ mặc định của bạn là xóa, vuốt sẽ xóa. Bạn có thể đặt tác vụ mặc định của mình với cài đặt phía trên.
Ảnh người gửi
Bỏ chọn tùy chọn này để ẩn hình ảnh người gửi trong hộp thư đến của bạn. Tìm hiểu thêm về ảnh người gửi.
Trả lời tất cả
Khi bạn trả lời thư từ ứng dụng, tác vụ mặc định là chỉ trả lời người gửi. Chọn hộp này nếu bạn muốn trả lời tất cả theo mặc định.
Tự động chỉnh kích cỡ thư
Khi cài đặt này được bật, các thư lớn có định dạng đặc biệt được đổi kích cỡ tự động sao cho dễ đọc hơn trên thiết bị di động của bạn. Tìm hiểu thêm về cách giúp thư dễ đọc hơn.
Tự động chuyển
Cài đặt này cho phép bạn chọn nội dung bạn sẽ thấy sau khi bạn xóa hoặc lưu trữ thư bạn đang đọc. Bạn có thể chọn được chuyển đến cuộc hội thoại mới hơn hoặc cũ hơn tiếp theo hoặc quay trở lại danh sách cuộc hội thoại.
Xác nhận trước khi xóa/gửi/lưu trữ
Nếu bạn đã từng gửi, xóa hoặc lưu trữ thư do vô tình, bạn có thể giúp đảm bảo điều này không xảy ra nữa. Nếu bạn chọn hộp kiểm để xóa, lưu trữ hoặc gửi, bạn sẽ nhận được một thông báo bật lên để xác nhận rằng bạn muốn thực hiện tác vụ này. 
Xóa lịch sử tìm kiếm hoặc các phê duyệt hình ảnh

Trên trang Cài đặt chung , xóa dữ liệu bằng cách chạm vào menu  và chọn một tùy chọn:

  • Xóa lịch sử tìm kiếm
    Chạm để xóa lịch sử của những từ bạn đã tìm kiếm trước đây trong Gmail cho tất cả các tài khoản.
  • Xóa phê duyệt ảnh
    Nếu trước đây bạn đã chọn “Luôn hiển thị hình ảnh từ người gửi này” hoặc “Hiển thị hình ảnh”, chạm vào tùy chọn này sẽ xóa những phê duyệt đó và khôi phục về cài đặt mặc định để không tự động hiển thị hình ảnh.

Cài đặt tài khoản (Gmail hay Google Apps)

Dưới đây là cài đặt có sẵn khi bạn chuyển tới menu Menu, sau đó chuyển tới Cài đặt và chọn tài khoản của bạn. Nếu bạn có nhiều tài khoản, những cài đặt này chỉ áp dụng cho tài khoản bạn chọn.

Loại hộp thư đến
Hộp thư đến mặc định sắp xếp thư của bạn thành các danh mục tùy chọn như Xã hội, Quảng cáo và Nội dung cập nhật. Tìm hiểu thêm về danh mục trong hộp thư đến.

Hộp thư ưu tiên là một danh sách các cuộc hội thoại từ Hộp thư đến của bạn mà Gmail hoặc bạn đã gắn nhãn là quan trọng. Tìm hiểu thêm về Hộp thư ưu tiên.
Danh mục trong hộp thư đến
Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn bao nhiêu danh mục tùy theo nhu cầu của bạn. Thay vào đó, thư trong các danh mục bị ẩn sẽ xuất hiện trong danh mục Chính của bạn.

Những thay đổi đối với các danh mục trong ứng dụng Gmail được phản ánh trong phiên bản Gmail dành cho máy tính để bàn và ngược lại. Tìm hiểu thêm về danh mục trong hộp thư đến.

Cài đặt này không hiển thị nếu bạn đã bật Hộp thư ưu tiên.
Thông báo
Chọn hộp này để nhận thông báo. Tìm hiểu cách đặt thông báo của bạn phù hợp hơn.
Chế độ rung và âm thanh của hộp thư đến
Chọn cách bạn được thông báo khi có thư đến.
Chữ ký
Nhập văn bản để thêm vào cuối mỗi thư bạn gửi từ ứng dụng. Chữ ký bạn thêm vào đây tách biệt với chữ ký của bạn ở phiên bản Gmail dành cho máy tính để bàn.
Tự động trả lời thư
Bạn đang tận hưởng kỳ nghỉ? Bạn không truy cập Internet được? Hãy cho mọi người biết rằng bạn sẽ không thể hồi đáp ngay bây giờ bằng tính năng tự động trả lời thư của Gmail. Khi tính năng tự động trả lời thư bật, Gmail sẽ gửi thư trả lời của bạn cho những người gửi email đến bạn. Tìm hiểu thêm về tính năng tự động trả lời thư.
Đồng bộ hóa Gmail
Nếu hộp này được chọn, bạn sẽ không tự động nhận được thông báo và email mới. Để nhận được thư mới, bạn sẽ phải làm mới ứng dụng bằng cách kéo xuống từ đầu hộp thư đến của bạn cho đến khi bạn thấy một biểu tượng làm mới quay tròn.
Số ngày của thư sẽ đồng bộ hóa
Bạn có thể đặt số ngày của thư mà bạn muốn tự động đồng bộ hóa và lưu trữ trên thiết bị của bạn. Để lưu trên bộ nhớ thiết bị, bạn có thể đặt số ngày của thư sẽ đồng bộ hóa ít hơn nhưng xin lưu ý rằng những thư chưa được đồng bộ hóa sẽ không có sẵn khi ngoại tuyến.
Quản lý nhãn
Bạn có thể đặt các cài đặt đồng bộ hóa và thông báo riêng cho những nhãn khác nhau. Chạm vào cài đặt này, sau đó chọn một nhãn để điều chỉnh cài đặt của nhãn.
Tải xuống tệp đính kèm
Chọn hộp kiểm này để tự động tải xuống tệp đính kèm cho các thư gần đây qua Wi-Fi. Nếu hộp này không được chọn, bạn vẫn có thể tải xuống tệp đính kèm khi bạn mở thư.
Ảnh
Gmail tự động hiển thị cho bạn ảnh trong thư của bạn. Nếu bạn có dữ liệu di động giới hạn, bạn có thể muốn thay đổi cài đặt của mình để Gmail hỏi bạn trước khi hiển thị ảnh. Tìm hiểu thêm về cài đặt ảnh trên Android.
Một số cài đặt Gmail, như tạo nhãn, chỉ khả dụng ở phiên bản Gmail dành cho máy tính để bàn tại mail.google.com.

Cài đặt tài khoản (POP, IMAP hoặc Exchange)

Dưới đây là các cài đặt có sẵn khi bạn chuyển tới menu Menu, sau đó chuyển tới Cài đặt và chọn tài khoản không phải Gmail. Nếu bạn có nhiều tài khoản không phải Gmail, các cài đặt này chỉ áp dụng cho tài khoản mà bạn đã chọn.

Bạn có thể đặt tên cho tài khoản của bạn để tài khoản dễ xác định hơn.
Tên bạn
Đặt tên của bạn như tên bạn muốn xuất hiện trong ứng dụng và với người bạn gửi email.
Chữ ký
Nhập văn bản để thêm vào cuối mỗi thư bạn gửi từ ứng dụng.
Tần suất đồng bộ hóa
Chọn tần suất bạn muốn ứng dụng kiểm tra thư mới và đồng bộ hóa với tài khoản của bạn. Bạn có thể giảm tần suất để lưu dữ liệu hay nguồn. Nếu bạn chọn Không bao giờ, bạn có thể tự làm mới ứng dụng bằng cách kéo xuống từ đầu hộp thư đến của bạn cho đến khi bạn thấy một biểu tượng làm mới quay tròn.
Thông báo qua email
Chọn hộp kiểm này để nhận thông báo khi bạn có thư mới. Bạn có thể chọn âm thanh cho thông báo và bật hoặc tắt chế độ rung dưới đây.
Cài đặt máy chủ
Bạn có thể chỉnh sửa các chi tiết về cách ứng dụng Gmail kết nối với máy chủ của nhà cung cấp, như tên máy chủ, cổng và loại bảo mật. Bạn cũng có thể chọn bạn muốn hay không muốn thư sẽ được xoá khỏi tài khoản của mình khi bạn xóa thư trong ứng dụng Gmail. Nếu mật khẩu cho nhà cung cấp khác của bạn thay đổi, bạn có thể chỉnh sửa mật khẩu ở đây.
Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.