Thay đổi Cài đặt Gmail trên Android

Bạn có thể thay đổi hai loại tùy chọn trong ứng dụng Gmail dành cho Android:

 • Cài đặt chung áp dụng cho tất cả địa chỉ email trên thiết bị của bạn.
 • Cài đặt tài khoản chỉ áp dụng cho một tài khoản cụ thể.

Một số cài đặt Gmail, như thay đổi tên của bạnthay đổi mật khẩu của bạn, chỉ có trên máy tính tại mail.google.com

Cài đặt chung

Bạn có thể tìm thấy cài đặt chung của mình dưới Menu Menu> Cài đặt > Cài đặt chung. Thay đổi một cài đặt ở đây sẽ thay đổi cài đặt đó cho tất cả tài khoản trên ứng dụng Gmail của bạn. Nếu bạn muốn chỉ thay đổi cài đặt dành cho một tài khoản cụ thể thì hãy chuyển tới mục tiếp theo (cài đặt Tài khoản). 

 • Thiết lập tác vụ mặc định và vuốt để lưu trữ hoặc xóa thư cho tài khoản Gmail. Lưu ý: Đối với tài khoản không phải Gmail, mặc định luôn là xóa, vì vậy ngay cả khi bạn thay đổi cài đặt này thành lưu trữ thì thư của bạn sẽ vẫn bị xóa.
 • Ẩn hoặc hiển thị hình ảnh người gửi
 • Trả lời tất cả theo mặc định
 • Tự động chỉnh kích thước thư để thay đổi kích thước để đọc dễ dàng hơn
 • Tự động tiến sẽ đưa bạn đến một thư mới hơn hoặc cũ hơn sau khi bạn đọc xong một email (thay vì trở lại hộp thư đến)
 • Xác nhận trước khi xóa/lưu trữ/gửi để có thông báo bật lên trước khi thực hiện một tác vụ
 • Xóa lịch sử tìm kiếm hoặc phê duyệt hình ảnh
  • Trên trang Cài đặt chung, xóa dữ liệu bằng cách chạm vào Khác Thêm.
   • Chạm vào Xóa lịch sử tìm kiếm để xóa lịch sử tìm kiếm trên Gmail khỏi tất cả tài khoản của bạn.
   • Nếu trước đó bạn đã chọn "Luôn hiển thị hình ảnh từ người gửi này" hoặc "Hiển thị hình ảnh" thì hãy chạm vào Xóa phê duyệt hình ảnh để xóa các phê duyệt này và khôi phục cài đặt mặc định thành không tự động hiển thị hình ảnh. 
Cài đặt tài khoản Gmail

Bạn có thể tìm thấy cài đặt chung của mình dưới Menu Menu, sau đó chọn Cài đặt và chọn tài khoản của bạn. Nếu bạn có nhiều tài khoản thì các cài đặt này chỉ áp dụng cho tài khoản bạn chọn. Thay vào đó nếu bạn muốn thay đổi cài đặt cho tất cả tài khoản của bạn thì hãy xem mục Cài đặt chung ở trên. 

 • Loại hộp thư đến: Chọn giữa Danh mục trong hộp thư đếnHộp thư ưu tiên
 • Danh mục trong hộp thư đến: Sắp xếp các danh mục của bạn
 • Thông báo
 • Chế độ rung và âm thanh của hộp thư đến
 • Chữ ký
 • Thư trả lời vắng mặt/Tự động
 • Đồng bộ hóa Gmail: Chọn hộp để tự động nhận thông báo và email mới. Nếu không thì hãy xem thư mới bằng cách kéo xuống từ trên cùng của hộp thư đến của bạn để làm mới.
 • Số ngày của thư sẽ đồng bộ hóa: Đặt số ngày của thư bạn muốn tự động đồng bộ hóa và lưu trữ trên thiết bị của bạn. Thư chưa được đồng bộ sẽ không khả dụng ngoại tuyến.
 • Quản lý nhãn: Đặt cài đặt thông báo và đồng bộ hóa riêng cho các nhãn khác nhau. Chạm vào cài đặt này, sau đó chọn một nhãn để điều chỉnh cài đặt của nhãn.
 • Tải xuống tệp đính kèm: Tự động tải xuống tệp đính kèm cho thư gần đây qua Wi-Fi. Nếu bỏ chọn thì bạn vẫn có thể tải xuống tệp đính kèm khi mở thư.
 • Hình ảnh: Gmail tự động hiển thị cho bạn các hình ảnh trong thư của bạn. Nếu bạn có dữ liệu di động bị hạn chế thì bạn có thể thay đổi cài đặt để Gmail hỏi bạn trước khi hiển thị hình ảnh.
Cài đặt bổ sung cho địa chỉ không phải Gmail

Sau đây là vài cài đặt cho địa chỉ không phải Gmail có chuyển tiếp email đến Gmail (được gọi là POP/IMAP). Nếu bạn có nhiều hơn một địa chỉ không phải Gmail thì các cài đặt này áp dụng cho tất cả chúng trên ứng dụng Gmail của bạn.

 • Tên tài khoản: Tên để giúp bạn xác định tài khoản không phải Gmail của bạn
 • Tên bạn: Tên xuất hiện khi bạn gửi thư cho người khác
 • Chữ ký
 • Tần suất đồng bộ hóa: Chọn tần suất bạn muốn ứng dụng kiểm tra thư mới và đồng bộ hóa với tài khoản của bạn. Cài đặt này giúp tiết kiệm dữ liệu hoặc pin. Nếu chọn Không bao giờ thì bạn có thể tự làm mới ứng dụng bằng cách kéo xuống từ trên cùng của hộp thư đến.
 • Thông báo
 • Cài đặt máy chủ: Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết về cách ứng dụng Gmail kết nối với máy chủ của nhà cung cấp của bạn, như là tên máy chủ, cổng và hình thức bảo mật. Bạn cũng có thể chọn có muốn thư sẽ được xóa khỏi tài khoản của bạn khi bạn xóa thư trong ứng dụng Gmail hay không. Nếu mật khẩu cho nhà cung cấp khác của bạn thay đổi thì bạn có thể chỉnh sửa mật khẩu ở đây.

 

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.