Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Wysyłanie wiadomości z Gmaila i cofanie ich wysłania

W aplikacji Gmail oraz w wersji obsługiwanej w przeglądarce możesz wysyłać wiadomości i cofać ich wysłanie.

Pisanie e-maila

 1. Otwórz Gmaila.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz.
 3. W polu „Do” dodaj adresatów. Jeśli chcesz, możesz też dodać adresatów w polach „DW” i „UDW”.
 4. Dodaj temat.
 5. Wpisz swoją wiadomość.
 6. Na dole strony kliknij Wyślij.

Cofanie wysłania e-maila

Jeśli włączysz funkcję „Cofnij wysyłanie”, możesz anulować wiadomość zaraz po jej wysłaniu.

Włączanie funkcji Cofnij wysyłanie

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a następnie Ustawienia.
 3. W sekcji „Cofnij wysyłanie” zaznacz pole „Włącz funkcję Cofnij wysyłanie”.
 4. W sekcji „Funkcja aktywna przez” ustaw, przez ile sekund od wysłania e-maila możesz go wycofać.
 5. U dołu strony kliknij Zapisz zmiany.

Cofanie wysłania wiadomości

Po włączeniu funkcji Cofnij wysyłanie możesz anulować wysłanie e-maila.

 1. Gdy wyślesz wiadomość, zobaczysz komunikat „Wiadomość została wysłana” oraz opcje pozwalające ją cofnąć lub wyświetlić.
 2. Kliknij Cofnij.

Opcje dodawania adresatów wiadomości

Dodawanie adresatów (DW)

Dodając adresatów do wiadomości, możesz skorzystać z pola „DW”. Każda osoba, której adres znajduje się w tym polu, widzi innych adresatów wiadomości.

W polu „DW” zwykle dodaje się adresy osób, które nie muszą odpowiadać ani wykonywać innych czynności.

Ukrywanie adresatów (UDW)

Jeśli wysyłasz wiadomość i chcesz ukryć adres e-mail odbiorcy, możesz go dodać w polu „UDW”.

Jak działa pole „UDW”

 • Adresaci nie będą widzieli adresów innych osób dodanych w polu UDW.
 • Wszystkie osoby dodane w polu „UDW” zobaczą, że zostały dodane właśnie w tym polu. Zobaczą też adresatów e-maila podanych w polach „Do” i „DW”. Uwaga: jeśli osoby dodane w UDW nie używają Gmaila, mogą nie zobaczyć tej informacji.
 • Osoby dodane w polu „UDW” nie widzą nazw ani adresów e-mail innych użytkowników dodanych w tym polu.
 • Gdy ktoś odpowie na tego e-maila, korzystając z opcji Odpowiedz wszystkim, osoby w polu „UDW” nie otrzymają tej odpowiedzi.
Wysyłanie e-maila do wielu odbiorców

Podczas tworzenia wiadomości możesz dodać adresatów w polach „Do”, „DW” i „UDW”.

Aby dodać wielu adresatów, umieść przecinek między ich nazwami lub adresami e-mail.

Jeśli chcesz wysłać e-maila do dużej liczby osób, możesz też utworzyć grupę i dodać jej adres e-mail w polu „Do”.

Michelle jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?