Wysyłanie wiadomości z Gmaila i cofanie ich wysłania

W aplikacji Gmail oraz w wersji obsługiwanej w przeglądarce możesz wysyłać wiadomości i cofać ich wysłanie.

Pisanie e-maila

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz Utwórz.
 3. W polu „Do” dodaj adresatów. Możesz ich także dodać:
  • w polach „DW” i „UDW”;
  • podczas tworzenia wiadomości ze znakiem „+” lub „@wzmianką” i nazwą kontaktu w polu tekstowym.
 4. Dodaj temat.
 5. Wpisz wiadomość.
 6. Na dole strony kliknij Wyślij.

Wskazówka: aby dodać pojedynczych adresatów i grupy kontaktów utworzone za pomocą etykiet, kliknij Do:.

Wysyłanie wiadomości w trybie poufnym

Uwaga: jeśli logujesz się w Gmailu na konto do pracy lub szkolne, możesz poprosić administratora, aby sprawdził, czy możesz używać trybu poufnego.

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Kliknij Włącz tryb poufny Włącz tryb poufny w prawym dolnym rogu okna.
  Wskazówka: jeśli tryb poufny w e-mailu jest już włączony, przejdź na dół ekranu wiadomości i kliknij Edytuj.
 4. Ustaw datę ważności i kod dostępu. Wybrane tu ustawienia będą wpływały zarówno na treść wiadomości, jak i na załączniki.
  • Jeśli wybierzesz „Brak kodu dostępu z SMS-a”, odbiorcy, którzy korzystają z aplikacji Gmail, będą mogli bezpośrednio otwierać wiadomość. Odbiorcy, którzy nie uzywają Gmaila, otrzymają kod dostępu e-mailem.
  • Jeśli wybierzesz „Kod dostępu z SMS-a”, odbiorcy otrzymają kod dostępu SMS-em. Pamiętaj, żeby podać numer telefonu odbiorcy, a nie własny.
 5. Kliknij Zapisz.

Cofanie wysłania e-maila

Jeśli stwierdzisz, że decyzja o wysłaniu e-maila była pochopna, przez krótką chwilę po jego wysłaniu możesz jeszcze go anulować. Jak to zrobić:

 1. W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat „Wiadomość wysłana” i opcje „Cofnij” oraz „Wyświetl wiadomość”.
 2. Kliknij Cofnij.

Określanie, do ilu sekund można wycofać wysłaną wiadomość

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 3. Obok polecenia „Cofnij wysyłanie” wybierz 5, 10, 20 lub 30 sekund.

Opcje dodawania adresatów wiadomości

Dodawanie adresatów (DW)

Dodając adresatów do wiadomości, możesz skorzystać z pola „DW”. Każda osoba, której adres znajduje się w tym polu, widzi innych adresatów wiadomości.

W polu „DW” zwykle dodaje się adresy osób, które nie muszą odpowiadać ani wykonywać innych czynności.

Ukrywanie adresatów (UDW)

Jeśli wysyłasz wiadomość i chcesz ukryć adres e-mail odbiorcy, możesz go dodać w polu „UDW”.

Jak działa pole „UDW”:

 • Adresaci nie zobaczą, czy w polu „UDW” został dodany ktoś poza nimi.
 • Wszystkie osoby z adresami w polu „UDW” zobaczą, że zostały dodane właśnie w tym polu. Zobaczą też adresatów e-maila podanych w polach „Do” i „DW”. 
  Uwaga: jeśli osoby dodane w polu UDW nie używają Gmaila, mogą nie zobaczyć tej informacji.
 • Osoby dodane w polu „UDW” nie zobaczą nazw ani adresów e-mail innych użytkowników dodanych w tym polu.
 • Gdy ktoś odpowie na tego e-maila, korzystając z opcji Odpowiedz wszystkim, osoby w polu „UDW” nie otrzymają tej odpowiedzi.
Wysyłanie e-maila do wielu odbiorców

Podczas tworzenia wiadomości możesz dodać adresatów w polach „Do”, „DW” i „UDW”.

Aby dodać więcej niż jednego odbiorcę, wstaw przecinki między nazwami lub adresami e-mail. Możesz też kliknąć „Do” „DW” lub „UDW”, by dodać odbiorców lub zarządzać etykietami kontaktów.

Jeśli chcesz wysłać e-maila do wielu osób, możesz także utworzyć grupę.
Uwaga: adres e-mail grupy możesz dodać w polach „Do”, „DW” i „UDW”.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
17
false