ส่งหรือยกเลิกการส่งข้อความ Gmail

คุณสามารถส่งหรือยกเลิกการส่งข้อความจากเบราว์เซอร์หรือแอป Gmail ได้

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ส่งข้อความ

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน ที่ด้านซ้ายบน
 3. เพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง" นอกจากนี้คุณยังเพิ่มผู้รับด้วยวิธีต่อไปนี้ได้ด้วย
  • ในช่อง "สำเนา" และ "สำเนาลับ"
  • เมื่อเขียนข้อความ ให้พิมพ์เครื่องหมาย "+" หรือ "@" แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่คุณติดต่อในช่องข้อความ
 4. เพิ่มเรื่อง
 5. เขียนข้อความ
 6. คลิกส่งที่ด้านล่างของหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มผู้รับรายบุคคลและกลุ่มรายชื่อติดต่อที่คุณสร้างป้ายกำกับติดเอาไว้ ให้คลิกถึง: 

ยกเลิกการส่งข้อความ

หากเกิดเปลี่ยนใจและไม่ต้องการส่งอีเมล คุณจะมีเวลาสั้นๆ ในการยกเลิกการส่ง คุณถอนข้อความกลับหลังจากที่ส่งได้ทันที โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ที่ด้านล่างซ้าย คุณจะเห็น "ส่งข้อความแล้ว" และตัวเลือกให้ "เลิกทำ" หรือ "ดูข้อความ"
 2. คลิกเลิกทำ

เลือกระยะเวลาที่ต้องการให้ยกเลิกการส่งข้อความได้

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. ถัดจาก "ยกเลิกการส่ง" ให้เลือกระยะเวลายกเลิกการส่ง ซึ่งได้แก่ 5, 10, 20 หรือ 30 วินาที
 4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง

ตัวเลือกสำหรับการเพิ่มผู้รับข้อความ

เพิ่มผู้รับ (สำเนา)

เมื่อเพิ่มผู้รับในข้อความ คุณจะเลือกเพิ่มช่อง "สำเนา" ได้ ซึ่งทุกคนในช่องนี้จะเห็นผู้รับข้อความอื่นๆ

"สำเนา" มักใช้เมื่อเพิ่มผู้รับอีเมลที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

ซ่อนผู้รับ (สำเนาลับ)

หากคุณส่งข้อความและต้องการซ่อนอีเมลของผู้รับ ให้เพิ่มผู้รับในช่อง "สำเนาลับ"

วิธีการทำงานของ "สำเนาลับ"

 • ผู้รับจะไม่ทราบว่าคุณเพิ่มใครใน "สำเนาลับ" บ้าง
 • ทุกคนที่คุณเพิ่มในช่อง "สำเนาลับ" จะเห็นว่าตนเองถูกเพิ่มในช่อง "สำเนาลับ" และจะเห็นผู้รับข้อความในช่อง "ถึง" "และ" "สำเนา" อีกด้วย 
 • บุคคลที่คุณเพิ่มใน "สำเนาลับ" จะไม่เห็นชื่อหรืออีเมลของคนอื่นๆ ในช่อง "สำเนาลับ"
 • หากมีใครคนหนึ่งตอบทุกคนในข้อความ บุคคลที่อยู่ใน "สำเนาลับ" จะไม่เห็นการตอบกลับนั้น

สําคัญ: หากผู้รับไม่ได้ใช้ Gmail บุคคลเหล่านั้นก็อาจไม่เห็นว่ามีการเพิ่มชื่อของตนไว้ในช่อง "สําเนาลับ"

ส่งอีเมลถึงผู้รับหลายคน

เมื่อเขียนข้อความ ให้เพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง" "สำเนา" หรือ "สำเนาลับ"

หากต้องการเพิ่มผู้รับมากกว่า 1 คน ให้ใส่เครื่องหมายคอมมาคั่นระหว่างชื่อหรืออีเมลของแต่ละคน นอกจากนี้คุณยังคลิก "ถึง" "สำเนา" หรือ "สำเนาลับ" เพื่อเพิ่มผู้รับหรือจัดการป้ายกำกับรายชื่อติดต่อได้อีกด้วย

หากต้องการส่งอีเมลให้กับหลายคน คุณก็ใช้วิธีสร้างกลุ่มได้เช่นกัน

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มอีเมลกลุ่มในช่อง "ถึง" "สำเนา" หรือ "สำเนาลับ" ได้ด้วย

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก