Odosielanie správ v Gmaile a zrušenie ich odoslania

Odosielať správy a zrušiť ich odoslanie môžete z prehliadača alebo aplikácie Gmail.

Napísanie správy 

 1. Prejdite v počítači na Gmail.
 2. Vľavo hore kliknite na Napísať správu Napísať správu.
 3. Do poľa Komu pridajte príjemcov. Ak chcete, môžete pridať príjemcov aj do polí Kópia (Cc) a Skrytá kópia (Bcc).
 4. Pridajte predmet.
 5. Napíšte správu.
 6. V dolnej časti stránky kliknite na položku Odoslať.

Odosielanie správ v dôvernom režime

Poznámka: Ak používate Gmail s pracovným alebo školským účtom, kontaktujte správcu a uistite sa, či môžete používať dôverný režim.

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Kliknite na položku Napísať správu.
 3. V pravej dolnej časti okna kliknite na Zapnúť dôverný režim Zapnúť dôverný režim.
  Tip: Ak ste už pre e-mail zapli dôverný režim, prejdite do jeho dolnej časti a kliknite na možnosť Upraviť.
 4. Nastavte dátum vypršania platnosti a vstupný kód. Tieto nastavenia ovplyvnia text správy aj akékoľvek prílohy. 
  • Ak vyberiete možnosť Bez SMS vstupného kódu, príjemcovia, ktorí používajú aplikáciu Gmail, si správu budú môcť otvoriť priamo. Príjemcovia, ktorí Gmail nepoužívajú, dostanú e-mailom vstupný kód.
  • Ak vyberiete možnosť SMS vstupný kód, príjemcovia dostanú vstupný kód v textovej správe. Uistite sa, že zadávate telefónne číslo príjemcu, nie svoje vlastné.
 5. Kliknite na položku Uložiť.

Odvolanie správy pomocou možnosti Zrušiť odoslanie

Ak správu odošlete a potom si to rozmyslíte, máte chvíľu na to, aby ste túto akciu zrušili. Hneď po odoslaní môžete správu odvolať:

 1. Vľavo dole sa vám zobrazí hlásenie Správa bola odoslaná, ako aj možnosti Späť a Zobraziť správu.
 2. Kliknite na možnosť Späť.

Nastavenie času, počas ktorého je možné správu odvolať

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Vedľa položky Zrušenie odoslania vyberte lehotu na zrušenie odoslania 5, 10, 20 alebo 30 sekúnd. 

Možnosti na pridávanie príjemcov správ

Pridávanie príjemcov (kópia)

Pri pridávaní príjemcov do správy môžete pridať pole Kópia (Cc). Každej osobe uvedenej v tomto poli sa budú zobrazovať ostatní príjemcovia správy.

Do poľa Kópia (Cc) sa často pridávajú príjemcovia správy, ktorí nemusia nič spraviť.

Skrytie príjemcov (skrytá kópia)

Ak pri odosielaní správy chcete e-mailovú adresu príjemcu skryť, môžete ju pridať do poľa Skrytá kópia (Bcc).

Ako skrytá kópia funguje:

 • Príjemcovia nebudú vedieť, že ste do poľa Skrytá kópia (Bcc) niekoho pridali.
 • Osoba pridaná do poľa Skrytá kópia (Bcc) uvidí, že ste ju do tohto poľa pridali. Uvidí tiež príjemcov správy v poliach Komu a Kópia (Cc). 
  Poznámka: Ak daná osoba nepoužíva Gmail, tieto informácie sa jej zobraziť nemusia.
 • Ľuďom, ktorých pridáte do poľa Skrytá kópia (Bcc), sa nebudú zobrazovať mená ani e-mailové adresy ostatných príjemcov pridaných do poľa Skrytá kópia (Bcc).
 • Ak príjemca odpovie na správu všetkým, ľuďom v poli Skrytá kópia (Bcc) sa odpoveď nezobrazí.
Odoslanie správy viacerým príjemcom

Pri písaní správy pridávate príjemcov do poľa Komu, Kópia (Cc) alebo Skrytá kópia (Bcc).

Ak chcete pridať viacero príjemcov, medzi jednotlivé mená alebo e-mailové adresy zadajte čiarky. Môžete tiež kliknúť na Komu, Kópia (Cc) alebo Skrytá kópia (Bcc) a pridať príjemcov či spravovať štítky kontaktov.

Ak chcete odoslať správu viacerým ľuďom, môžete tiež vytvoriť skupinu.
Poznámka: Do poľa Komu, Kópia (Cc) alebo Skrytá kópia (Bcc) môžete pridať e-mailovú adresu skupiny.