Wysyłanie wiadomości z Gmaila i cofanie ich wysłania

W aplikacji Gmail oraz w wersji obsługiwanej w przeglądarce możesz wysyłać wiadomości i cofać ich wysłanie.

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Wypróbuj bezpłatnie wersję próbną Google Workspace

Wysyłanie wiadomości

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz .
 3. W polu „Do” dodaj adresatów. Możesz ich także dodać:
  • w polach „DW” i „UDW”;
  • podczas tworzenia wiadomości ze znakiem „+” lub „@wzmianką” i nazwą kontaktu w polu tekstowym.
 4. Dodaj temat.
 5. Wpisz wiadomość.
 6. Na dole strony kliknij Wyślij.

Wskazówka: aby dodać pojedynczych adresatów i grupy kontaktów utworzone za pomocą etykiet, kliknij Do:.

Cofanie wysłania wiadomości

Jeśli stwierdzisz, że decyzja o wysłaniu e-maila była pochopna, przez krótką chwilę po jego wysłaniu możesz jeszcze go anulować. Jak to zrobić:

 1. W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat „Wiadomość wysłana” i opcje „Cofnij” oraz „Wyświetl wiadomość”.
 2. Kliknij Cofnij.

Określanie, do ilu sekund można cofnąć wysłanie wiadomości

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 3. Obok polecenia „Cofnij wysyłanie” wybierz 5, 10, 20 lub 30 sekund.
 4. W dolnej części okna kliknij Zapisz zmiany.

Opcje dodawania adresatów wiadomości

Dodawanie adresatów (DW)

Dodając adresatów do wiadomości, możesz skorzystać z pola „DW”. Każda osoba, której adres znajduje się w tym polu, widzi innych adresatów wiadomości.

W polu „DW” zwykle dodaje się adresy osób, które nie muszą odpowiadać ani wykonywać innych czynności.

Ukrywanie adresatów (UDW)

Jeśli wysyłasz wiadomość i chcesz ukryć adres e-mail odbiorcy, możesz go dodać w polu „UDW”.

Jak działa pole „UDW”:

 • Adresaci nie zobaczą, czy w polu „UDW” został dodany ktoś poza nimi.
 • Wszystkie osoby z adresami w polu „UDW” zobaczą, że zostały dodane właśnie w tym polu. Zobaczą też adresatów e-maila podanych w polach „Do” i „DW”. 
 • Osoby dodane w polu „UDW” nie zobaczą nazw ani adresów e-mail innych użytkowników dodanych w tym polu.
 • Gdy ktoś odpowie na tego e-maila, korzystając z opcji Odpowiedz wszystkim, osoby w polu „UDW” nie otrzymają tej odpowiedzi.

Ważne: jeśli odbiorcy nie używają Gmaila, mogą nie zobaczyć, że zostali dodani w polu „UDW”.

Wysyłanie e-maila do wielu odbiorców

Podczas tworzenia wiadomości możesz dodać adresatów w polach „Do”, „DW” i „UDW”.

Aby dodać więcej niż jednego odbiorcę, wstaw przecinki między nazwami lub adresami e-mail. Możesz też kliknąć „Do” „DW” lub „UDW”, by dodać odbiorców i zarządzać etykietami kontaktów.

Jeśli chcesz wysłać e-maila do wielu osób, możesz także utworzyć grupę.

Wskazówka: adres e-mail grupy możesz też dodać w polach „Do”, „DW” i „UDW”.

Przydatne materiały

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne