Send eller angre sending av e-post i Gmail

Du kan sende eller angre sending av e-post fra en nettleser eller Gmail-appen.

Vil du få mer ut av Google-appene på jobb eller skole?  Registrer deg for en kostnadsfri prøveperiode på Google Workspace.

Skriv e-post

 1. Gå til Gmail på datamaskinen.
 2. Klikk på Skriv ny øverst til venstre.
 3. Legg til mottakere i «Til»-feltet. Du kan også legge til mottakere:
  • I «Kopi»- og «Blindkopi»-feltene.
  • Når du skriver en melding, med et «+-tegn» eller «@nevning» og kontaktens navn i tekstfeltet.
 4. Legg til et emne.
 5. Skriv e-posten.
 6. Klikk på Send nederst på siden.

Tips: klikk på Til: for å legge til enkeltmottakere og grupper av kontakter du har opprettet med etiketter,. 

Send e-poster i modus for konfidensielt innhold

Viktig: Hvis du bruker Gmail med en jobb- eller skolekonto, kan du, kontakte administratoren din for å sjekke om du kan bruke modus for konfidensielt innhold.

 1. Gå til Gmail på datamaskinen.
 2. Klikk på  Skriv ny.
 3. Klikk på Slå på modus for konfidensielt innhold Slå på modus for konfidensielt innhold nederst til høyre i vinduet.
  Tips: Hvis du allerede har slått på modus for konfidensielt innhold for en e-post, kan du klikke på Endrenederst i e-posten.
 4. Angi utløpsdato og adgangskode. Disse innstillingene gjelder for både meldingsteksten og eventuelle vedlegg.
  • Hvis du velger «Ingen SMS-adgangskode», kan mottakere som bruker Gmail-appen, åpne den direkte. Mottakere som ikke bruker Gmail, får en adgangskode via e-post.
  • Hvis du velger «Adgangskode via SMS», får mottakerne en adgangskode via SMS. Husk å oppgi mottakerens telefonnummer – ikke ditt eget.
 5. Klikk på Lagre.

Tilbakekall e-post med «Angre sending»

Hvis du finner ut at du ikke vil sende noen e-post likevel, har du en kort periode der du kan avbryte sendingen. Du kan trekke tilbake en e-post like etter at du har sendt den:

 1. Nederst til venstre ser du «E-posten er sendt» og alternativene «Angre» og «Se e-posten».
 2. Klikk på Angre.

Velg hvor lang angreperioden skal være

 1. Gå til Gmail på datamaskinen.
 2. Klikk på Innstillinger Innstillinger øverst til høyre og så Se alle innstillinger.
 3. Ved siden av «Angre sending» velger du en periode for sendingsavbrytelse på 5, 10, 20 eller 30 sekunder.

Alternativer for å legge til e-postmottakere

Legg til mottakere (kopi)

Når du legger til mottakere i e-posten, kan du velge å legge til et kopifelt. Alle i dette feltet kan se de andre mottakerne av e-posten.

«Kopi» blir ofte brukt for å legge til mottakere som ikke forventes å svare direkte på e-posten eller foreta seg noe umiddelbart.

Skjul mottakere (blindkopi)

Hvis du sender en e-post og ønsker å skjule en mottakers e-postadresse, kan du legge vedkommende til i blindkopifeltet.

Sånn fungerer blindkopi

 • Mottakerne kan ikke se at du har lagt til blindkopimottakere.
 • Alle du legger til i «Blindkopi»-feltet, kan se at de ble lagt til via blindkopi. De kan også se e-postmottakere i feltene «Til» og «Kopi». 
  Merk: Hvis de ikke bruker Gmail, kan det hende at de ikke ser denne informasjonen.
 • Personer du legger til som blindkopimottakere, kan ikke se navnet eller e-postadressen til noen av de andre du legger til i blindkopifeltet.
 • Hvis noen svarer alle på en e-post, får ikke blindkopimottakerne dette svaret.
Send en e-post til flere mottakere

Når du skriver en e-post, legger du til mottakerne i feltene «Til», «Kopi» eller «Blindkopi».

For å legge til flere enn én mottaker, legger du til et komma mellom hvert navn eller hver e-postadresse. Du kan også klikke på «Til», «Kopi» eller «Blindkopi» for å legge til flere mottakere eller administrere Kontakter-etikettene dine.

Hvis du ønsker å sende en e-post til mange personer, kan du også opprette en gruppe.
Merk: Du kan legge til en gruppe-e-postadresse i feltene «Til», «Kopi» eller «Blindkopi».

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
17
false