Odesílání nebo rušení odesílání zpráv v Gmailu

Zprávy v Gmailu můžete odesílat (nebo jejich odesílání zrušit) v prohlížeči i v aplikaci Gmail.

Chcete aplikace Google využívat v práci nebo ve škole naplno?  Aktivujte si bez dalších poplatků zkušební období Google Workspace.

Poslání zprávy

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vlevo nahoře klikněte na  Napsat e-mail.
 3. Do pole Komu zadejte příjemce. Příjemce můžete také přidat:
  • Do polí Kopie a Skrytá kopie.
  • Během psaní zprávy zadáním znaku „+“ nebo @zmínky a jména kontaktu do textového pole.
 4. Přidejte předmět.
 5. Napište text zprávy.
 6. V dolní části stránky klikněte na Odeslat.

Tip: Pokud chcete přidat jednotlivé příjemce a skupiny kontaktů, které jste vytvořili pomocí štítků, klikněte na Komu:.

Zrušení odeslání zprávy

Pokud se rozhodnete, že e-mail nechcete odeslat, máte chvíli na to odeslání zrušit. Zprávu můžete hned po odeslání odvolat:

 1. Vlevo dole se zobrazí zpráva, že byl e-mail odeslán, a možnosti Vrátit zpět a Zobrazit zprávu.
 2. Klikněte na Vrátit zpět.

Nastavení doby pro zrušení odeslání zprávy

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavenía pak Zobrazit všechna nastavení.
 3. U položky Vrátit zpět odeslání vyberte Dobu pro storno odeslání 5, 10, 20 nebo 30 sekund.
 4. Dole klikněte na Uložit změny.

Možnosti přidávání příjemců zprávy

Viditelní příjemci (Kopie)

Při zadávání příjemců zprávy máte možnost přidat pole Kopie. Všichni příjemci v tomto poli uvidí ostatní příjemce zprávy.

Pole Kopie se často využívá k přidání příjemců, od kterých není vyžadována žádná akce.

Skrytí příjemci (Skrytá kopie)

Pokud chcete v odesílané zprávě skrýt e-mailovou adresu příjemce, můžete ho přidat do pole Skrytá kopie.

Jak skrytá kopie funguje:

 • Příjemci se nedozvědí, že jste do pole Skrytá kopie někoho přidali.
 • Lidé, které přidáte do pole Skrytá kopie, uvidí, že byli přidáni přes skrytou kopii. Také uvidí příjemce zprávy přidané do polí Komu a Kopie. 
 • Lidé přidaní do pole Skrytá kopie neuvidí jména ani e-mailové adresy případných dalších příjemců v tomto poli.
 • Pokud na zprávu někdo odpoví pomocí možnosti Odpovědět všem, lidé na skryté kopii odpověď neobdrží.

Důležité: Pokud příjemci nepoužívají Gmail, nemusí vidět, že byli přidáni do skryté kopie.

Odeslání e-mailu více příjemcům

Když píšete zprávu, můžete přidat příjemce do polí Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.

Pokud chcete přidat více příjemců, oddělte jednotlivá jména nebo e-mailové adresy čárkami. Také můžete na možnosti Komu, Kopie nebo Skrytá kopie kliknout a přidat příjemce, případně spravovat štítky kontaktů.

Pokud potřebujete poslat e-mail většímu počtu lidí, můžete také vytvořit skupinu.

Tip:  E‐mailovou adresu skupiny můžete také přidat do polí Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
18408680749528583300
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
17