Nové rozhraní Gmailu vám pomůže mít přehled o všem důležitém. Další informace o novém rozvržení.

Odesílání nebo rušení odesílání zpráv v Gmailu

Zprávy v Gmailu můžete odesílat (nebo jejich odesílání zrušit) v prohlížeči i v aplikaci Gmail.

Chcete aplikace Google využívat v práci nebo ve škole naplno?  Aktivujte si bez dalších poplatků zkušební období Google Workspace.

Psaní e-mailů

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vlevo nahoře klikněte na  Napsat e-mail.
 3. Do pole Komu zadejte příjemce. Příjemce můžete také přidat:
  • Do polí Kopie a Skrytá kopie.
  • Během psaní zprávy zadáním znaku „+“ nebo @zmínky a jména kontaktu do textového pole.
 4. Přidejte předmět.
 5. Napište text zprávy.
 6. V dolní části stránky klikněte na Odeslat.

Tip: Pokud chcete přidat jednotlivé příjemce a skupiny kontaktů, které jste vytvořili pomocí štítků, klikněte na Komu:.

Posílání zpráv v důvěrném režimu

Důležité: Pokud Gmail používáte se svým pracovním nebo školním účtem, zeptejte se svého administrátora, jestli můžete používat důvěrný režim.

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Klikněte na  Napsat e-mail.
 3. V pravém dolním rohu okna klikněte na Zapnout důvěrný režim Zapnout důvěrný režim.
  Tip: Pokud jste u nějakého e-mailu už zapnuli důvěrný režim, přejděte do jeho dolní části a klikněte na Upravit.
 4. Nastavte datum vypršení platnosti a heslo. Tato nastavení se vztahují na text zprávy i na všechny přílohy.
  • Pokud vyberete možnost Bez SMS hesla, příjemci, kteří používají Gmail na webu nebo v aplikaci, budou zprávu moci otevřít přímo. Příjemci, kteří nepoužívají Gmail, dostanou heslo e-mailem.
  • Pokud vyberete možnost Heslo ve zprávě SMS, dostanou příjemci heslo ve zprávě SMS. Zadejte telefonní číslo příjemce, ne svoje vlastní.
 5. Klikněte na Uložit.

Vrácení odeslaného e-mailu

Pokud se rozhodnete, že e-mail nechcete odeslat, máte chvíli na to odeslání zrušit. Zprávu můžete hned po odeslání odvolat:

 1. Vlevo dole se zobrazí zpráva, že byl e-mail odeslán, a možnosti Vrátit zpět a Zobrazit zprávu.
 2. Klikněte na Vzít zpět.

Nastavení doby pro vrácení zprávy

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavenía pak Zobrazit všechna nastavení.
 3. U položky Vrátit zpět odeslání vyberte dobu pro storno odeslání – 5, 10, 20 nebo 30 sekund.

Možnosti přidávání příjemců zprávy

Viditelní příjemci (Kopie)

Při zadávání příjemců zprávy máte možnost přidat pole Kopie. Všichni příjemci v tomto poli uvidí ostatní příjemce zprávy.

Pole Kopie se často využívá k přidání příjemců, od kterých není vyžadována žádná akce.

Skrytí příjemci (Skrytá kopie)

Pokud chcete v odesílané zprávě skrýt e-mailovou adresu příjemce, můžete ho přidat do pole Skrytá kopie.

Jak skrytá kopie funguje:

 • Příjemci se nedozvědí, že jste do pole Skrytá kopie někoho přidali.
 • Lidé, které přidáte do pole Skrytá kopie, uvidí, že byli přidáni přes skrytou kopii. Také uvidí příjemce zprávy přidané do polí Komu a Kopie.
  Poznámka: Lidé, kteří nepoužívají Gmail, tyto informace možná neuvidí.
 • Lidé přidaní do pole Skrytá kopie neuvidí jména ani e-mailové adresy případných dalších příjemců v tomto poli.
 • Pokud na zprávu někdo odpoví pomocí možnosti Odpovědět všem, lidé na skryté kopii odpověď neobdrží.
Odeslání e-mailu více příjemcům

Když píšete zprávu, můžete přidat příjemce do polí Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.

Pokud chcete přidat více příjemců, oddělte jednotlivá jména nebo e-mailové adresy čárkami. Také můžete na možnosti Komu, Kopie nebo Skrytá kopie kliknout a přidat příjemce, případně spravovat štítky kontaktů.

Pokud potřebujete poslat e-mail většímu počtu lidí, můžete také vytvořit skupinu.
Poznámka: E-mailovou adresu skupiny můžete vložit do pole Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
17
false