Odesílání nebo rušení odesílání zpráv v Gmailu

Zprávy v Gmailu můžete odesílat (nebo jejich odesílání zrušit) v prohlížeči i v aplikaci Gmail.

Psaní e-mailů 

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vlevo nahoře klikněte na Nová zpráva Nová zpráva.
 3. Do pole Komu zadejte příjemce. Podle potřeby můžete příjemce zadat také do polí Kopie a Skrytá kopie.
 4. Přidejte předmět.
 5. Napište text zprávy.
 6. V dolní části stránky klikněte na Odeslat.

Posílání zpráv v důvěrném režimu

Poznámka: Pokud Gmail používáte pro svůj pracovní nebo školní účet, zeptejte se svého administrátora, zda můžete používat důvěrný režim.

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Klikněte na Nová zpráva.
 3. V pravém dolním rohu okna klikněte na Zapnout důvěrný režim Zapnout důvěrný režim.
  Tip: Pokud jste u nějakého e-mailu už zapnuli důvěrný režim, přejděte do jeho dolní části a klikněte na Upravit.
 4. Nastavte datum vypršení platnosti a heslo. Tato nastavení se vztahují na text zprávy i na všechny přílohy. 
  • Pokud vyberete možnost Bez SMS hesla, příjemci, kteří používají Gmail na webu nebo v aplikaci, budou zprávu moci otevřít přímo. Příjemci, kteří nepoužívají Gmail, dostanou heslo e-mailem.
  • Pokud vyberete možnost Heslo ve zprávě SMS, dostanou příjemci heslo ve zprávě SMS. Zadejte telefonní číslo příjemce, ne svoje vlastní.
 5. Klikněte na Uložit.

Vrácení odeslaného e-mailu

Pokud se rozhodnete, že e-mail nechcete odeslat, máte chvíli na to odeslání zrušit. Zprávu můžete hned po odeslání odvolat:

 1. Vlevo dole se zobrazí zpráva, že byl e-mail odeslán, a možnosti Vrátit zpět a Zobrazit zprávu.
 2. Klikněte na Vrátit zpět.

Nastavení doby pro vrácení zprávy

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavení a pak Nastavení.
 3. U položky Vrátit zpět odeslání vyberte Dobu pro storno odeslání 5, 10, 20 nebo 30 sekund. 

Možnosti přidávání příjemců zprávy

Viditelní příjemci (Kopie)

Při zadávání příjemců zprávy máte možnost přidat pole Kopie. Všichni příjemci v tomto poli uvidí ostatní příjemce zprávy.

Pole Kopie se často využívá k přidání příjemců, od kterých není vyžadována žádná akce.

Skrytí příjemci (Skrytá kopie)

Pokud chcete v odesílané zprávě skrýt e-mailovou adresu příjemce, můžete ho přidat do pole Skrytá kopie.

Jak skrytá kopie funguje:

 • Příjemci se nedozvědí, že jste do pole Skrytá kopie někoho přidali.
 • Lidé, které přidáte do pole Skrytá kopie, uvidí, že byli přidáni přes skrytou kopii. Také uvidí příjemce zprávy přidané do polí Komu a Kopie. 
  Poznámka: Lidé, kteří nepoužívají Gmail, tyto informace možná neuvidí.
 • Lidé přidaní do pole Skrytá kopie neuvidí jména ani e-mailové adresy případných dalších příjemců v tomto poli.
 • Pokud na zprávu někdo odpoví pomocí možnosti Odpovědět všem, lidé na skryté kopii odpověď neobdrží.
Odeslání e-mailu více příjemcům

Když píšete zprávu, můžete přidat příjemce do polí Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.

Pokud chcete přidat více příjemců, oddělte jednotlivá jména nebo e-mailové adresy čárkami. Také můžete na možnosti Komu, Kopie nebo Skrytá kopie kliknout a přidat příjemce, případně spravovat štítky kontaktů.

Pokud potřebujete poslat e-mail většímu počtu lidí, můžete také vytvořit skupinu.
Poznámka: E-mailovou adresu skupiny můžete vložit do pole Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.