Odesílání nebo rušení odesílání zpráv v Gmailu

Zprávy v Gmailu můžete odesílat (nebo jejich odesílání zrušit) v prohlížeči i v aplikaci Gmail.

Psaní e-mailů

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vlevo nahoře klikněte na Nová zpráva.
 3. Do pole Komu zadejte příjemce. Podle potřeby můžete příjemce zadat také do polí Kopie a Skrytá kopie.
 4. Přidejte předmět.
 5. Napište text zprávy.
 6. V dolní části stránky klikněte na Odeslat.

Vrácení odeslaného e-mailu

Pokud zapnete nastavení Vrátit zpět odeslání, můžete zprávu těsně po odeslání ještě odvolat.

Nejprve zapněte funkci Vrátit zpět odeslání

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavení a poté Nastavení.
 3. V sekci Vrátit zpět odeslání zaškrtněte políčko Aktivovat funkci Vrátit zpět odeslání.
 4. V sekci Doba pro storno odeslání nastavte čas, který budete mít na rozhodnutí, že chcete odeslání zprávy vrátit zpět.
 5. Dole na stránce klikněte na Uložit změny.

Vrácení odeslané zprávy

Pokud zapnete funkcí Vrátit zpět odeslání, můžete zrušit odesílání e-mailu.

 1. Jakmile odešlete e-mail, zobrazí se zpráva, že byl odeslán, s možností zobrazit ho nebo vzít zpět.
 2. Klikněte na Vzít zpět.

Možnosti přidávání příjemců zprávy

Viditelní příjemci (Kopie)

Při zadávání příjemců zprávy máte možnost přidat pole Kopie. Všichni příjemci v tomto poli uvidí ostatní příjemce zprávy.

Pole Kopie se často využívá k přidání příjemců, od kterých není vyžadována žádná akce.

Skrytí příjemci (Skrytá kopie)

Pokud chcete v odesílané zprávě skrýt e-mailovou adresu příjemce, můžete jej přidat do pole Skrytá kopie.

Jak skrytá kopie funguje

 • Příjemci se nedozvědí, že jste do pole Skrytá kopie někoho přidali.
 • Lidé, které přidáte do pole Skrytá kopie, uvidí, že byli přidáni přes skrytou kopii. Také uvidí příjemce zprávy přidané do polí Komu a Kopie. Poznámka: Lidé, kteří nepoužívají Gmail, tyto informace možná neuvidí.
 • Lidé přidaní do pole Skrytá kopie neuvidí jména ani e-mailové adresy případných dalších příjemců v tomto poli.
 • Pokud někdo na zprávu odpoví pomocí volby Odpovědět všem, lidé v poli Skrytá kopie odpověď neobdrží.
Odeslání e-mailu více příjemcům

Když píšete zprávu, můžete přidat příjemce do polí Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.

Chcete-li přidat více příjemců, oddělte jejich jména nebo e-mailové adresy čárkami.

Pokud potřebujete poslat e-mail většímu počtu lidí, můžete také vytvořit skupinu a její e-mailovou adresu vložit do pole Komu.