Enviar o desfer l'enviament de missatges de Gmail

Podeu enviar missatges o desfer-ne l'enviament en un navegador o a l'aplicació Gmail.

Escriure un correu electrònic

 1. Obriu l'aplicació Gmail Gmail al telèfon o a la tauleta Android.
 2. A la part inferior dreta, toqueu Redacta Redacta.
 3. Afegiu destinataris al camp "Per a". Si voleu, també podeu afegir destinataris als camps "Cc" i "Cco".
 4. Afegiu un assumpte.
 5. Escriviu un missatge.
 6. A la part superior de la pàgina, toqueu Envia Envia.

Consell: per donar format al text, com ara aplicar-hi negreta o canviar-ne el color, seleccioneu el text que vulgueu editar i, a continuació, toqueu Icona d.

Recuperar un missatge amb Desfés l'enviament

 1. Després d'enviar el correu electrònic, veureu el missatge "Enviat" i l'opció Desfés.
 2. Toqueu Desfés.

Opcions per afegir destinataris a un missatge

Afegir destinataris (Cc)

Quan afegiu destinataris a un missatge, podeu fer-ho en un camp "Cc". Totes les persones incloses en aquest camp podran veure els altres destinataris del missatge.

Sovint, "Cc" s'utilitza per afegir a un correu electrònic destinataris que no han de fer cap acció, només llegir-lo.

Amagar destinataris (Cco)

Si esteu a punt d'enviar un missatge i voleu amagar-hi l'adreça electrònica d'un destinatari, podeu afegir-la al camp "Cco".

Com funciona "Cco":

 • Els destinataris no sabran que heu afegit algú al camp "Cco".
 • Les persones que afegiu a "Cco" podran veure que les heu afegit en aquest camp. També veuran els destinataris del missatge als camps "Per a" i "Cc". 
  Nota: si no utilitzen Gmail, és possible que no vegin aquesta informació.
 • Les persones que afegiu a "Cco" no podran veure el nom ni l'adreça electrònica d'altres destinataris inclosos a "Cco".
 • Si algú respon a tots els destinataris d'un missatge, les persones incloses a "Cco" no veuran la resposta.
Enviar un correu electrònic a diversos destinataris

Quan escriviu un missatge, heu d'afegir els destinataris als camps "Per a", "Cc" o "Cco".

Per afegir més d'un destinatari, incloeu una coma entre cada nom o adreça electrònica. També podeu fer clic a "Per a", "Cc" o "Cco" per afegir destinataris o gestionar les etiquetes de contactes.

Si heu d'enviar un correu electrònic a diverses persones, també podeu crear un grup.
Nota: podeu afegir adreces electròniques de grup als camps "Per a", "Cc" o "Cco".