Изпращане или връщане на съобщения в Gmail

Можете да изпращате или връщате съобщения от браузър или приложението на Gmail.

Писане на имейл

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. В горния ляв ъгъл кликнете върху Ново съобщениеНово съобщение.
 3. Добавете получатели в полето „До“. Можете също да добавите получатели:
  • В полетата „Як“ или „Ск“.
  • Когато пишете ново съобщение със знака „+“ или „@споменаване“ името на контакта в текстовото поле.
 4. Добавете тема.
 5. Напишете съобщението си.
 6. В долната част на страницата кликнете Изпращане.

Съвет: За да добавяте отделни получатели и създадени от вас групи от контакти с етикети, кликнете върху До:

Изпращане на съобщения с поверителен режим

Забележка: Ако използвате Gmail от служебен или училищен профил, свържете се с администратора си, за да се уверите, че можете да използвате този режим.

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Кликнете върху Ново съобщение.
 3. Кликнете върху „Включване на поверителния режим“ Включване на поверителния режим долу вдясно на прозореца.
  Съвет: Ако вече сте включили поверителния режим за имейл, кликнете върху Редактиране в долната част на имейла.
 4. Задайте дата на изтичане и код за достъп. Тези настройки се отразяват едновременно на текста на съобщението и на прикачените файлове.
  • Ако изберете „Без код за достъп, получен чрез SMS“, получателите, които използват приложението Gmail, ще могат направо да отворят имейла. Получателите, които не използват Gmail, ще получат код за достъп по имейл.
  • Ако изберете „Код за достъп с SMS“, на получателите ще бъде изпратен код за достъп чрез текстово съобщение. Уверете се, че сте въвели телефонния номер на получателя, а не своя собствен.
 5. Кликнете върху Запазване.

Връщане на имейл с „Отмяна на изпращането“

Ако решите, че не искате да изпращате имейл, имате след това известно време, за да се откажете. Веднага след като изпратите съобщение, можете да го отмените:

 1. Долу вляво ще видите „Съобщението бе изпратено“ и опциите за „Отмяна“ или „Преглед на съобщението“.
 2. Кликнете върху Отмяна.

Избиране на продължителност за връщане на съобщение

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Кликнете горе вдясно върху „Настройки“ Настройкии след това Преглед на всички настройки.
 3. До „Отмяна на изпращането“ изберете период за анулиране на изпращането от 5, 10, 20 или 30 секунди.

Опции за добавяне на получатели на съобщението

Добавяне на получатели (Як)

Когато добавяте получатели към съобщението си, имате опцията да добавите поле „Як“. Всеки в това поле ще вижда и другите получатели на съобщението.

„Як" често се използва за добавяне на получатели на имейл, за които не е необходимо да предприемат някакви действия.

Скриване на получателите (Ск)

Ако изпращате съобщение и искате да скриете имейл адреса на получател, можете да го добавите в полето „Ск“.

Как действа „Ск“:

 • Получателите няма да знаят, че сте добавили някого в полето „Ск“.
 • Всеки, когото добавите в полето „Ск“, ще вижда, че е бил добавен по този начин. Той ще вижда и получателите на съобщението в полетата „До“ и „Як“. 
  Забележка: Ако съответният получател не използва Gmail, може и да не вижда тази информация.
 • Хората, които добавите в „Ск“, не могат да видят името или имейл адреса на никой друг, добавен в полето „Ск“.
 • Ако някой изпрати отговор до всички получатели на съобщението, хората в „Ск“ няма да видят отговора.
Изпращане на имейл до множество получатели

Когато пишете съобщение, добавяте получателите в полетата „До“, „Як“ или „Ск“.

За да добавите повече от един получател, поставете запетая между всяко име или имейл адрес. Можете също да кликнете върху „До“, „Як“ или „Ск“, за да добавите получатели или управлявайте етикетите на контактите си.

Ако искате да изпратите имейл до няколко души, можете също да създадете група.
Забележка: Можете да добавите имейл адрес на група в полетата „До“, „Як“ или „Ск“.