การแจ้งเตือน

ปัจจุบันฟีเจอร์นี้มีอยู่ในประสบการณ์การใช้งานแบบผสานรวมใน Google Workspace หากต้องการเริ่มต้นสัมผัสประสบการณ์การใช้งานดังกล่าว โปรดไปที่บทความนี้

สร้างการตอบว่าพักร้อนอยู่

หากคุณจะไม่ใช้บัญชี Gmail ชั่วคราว เช่น ในวันหยุดหรือเมื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ คุณตั้งค่าการช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้คนอื่นทราบว่าคุณไม่สามารถตอบกลับทันทีได้ เมื่อมีคนส่งข้อความถึงคุณ บุคคลเหล่านั้นจะได้รับอีเมลตอบกลับซึ่งมีข้อความที่คุณเขียนไว้ในข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดหรือปิดข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

ตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

  1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
  2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
  3. เลื่อนลงไปที่ส่วน "การช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ"
  4. เลือกใช้งานการช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ
  5. ป้อนช่วงวันที่ เรื่อง และข้อความ
  6. จากใต้ข้อความ ทำเครื่องหมายที่ช่องถ้าต้องการให้รายชื่อติดต่อเห็นข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
  7. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างสุดของหน้า
หมายเหตุ: หากคุณมีลายเซ็นของ Gmail ระบบจะแสดงลายเซ็นใต้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

ปิดข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

เมื่อข้อความตอบกลับอัตโนมัติเปิดอยู่ จะมีแบนเนอร์ที่ด้านบนกล่องจดหมายซึ่งแสดงเรื่องของการช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ

หากต้องการปิดการช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ ให้คลิกไม่ใช้แล้ว

ระบบส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติเมื่อใด

การช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติจะเริ่มตั้งแต่ 00:00 น. ในวันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. ในวันสุดท้าย เว้นแต่คุณจะยกเลิกการใช้งานไปก่อน

ในกรณีส่วนใหญ่ ระบบจะส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติเฉพาะครั้งแรกให้บุคคลที่ส่งอีเมลหาคุณ

มีบางครั้งที่คนอื่นอาจได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติจากคุณมากกว่า 1 ครั้งคือ

  • หากบุคคลเดิมติดต่อคุณอีกครั้งหลังจาก 4 วัน โดยคุณยังเปิดใช้การช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติอยู่ บุคคลเหล่านั้นจะเห็นข้อความตอบกลับอัตโนมัติของคุณอีกครั้ง
  • การช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติจะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่คุณทำการแก้ไข ดังนั้นหากมีคนได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติฉบับแรก และหลังจากนั้นส่งอีเมลถึงคุณอีกหลังจากที่คุณแก้ไขข้อความตอบกลับ บุคคลนั้นจะได้รับข้อความตอบกลับใหม่ด้วย

เคล็ดลับ: คุณเลือกได้ว่าจะให้ระบบส่งข้อความตอบกลับถึงทุกคน เฉพาะในรายชื่อติดต่อ หรือเฉพาะคนในองค์กร

หากคุณเลือกทั้งช่อง "ส่งข้อความตอบกลับถึงคนในรายชื่อติดต่อของฉันเท่านั้น" และ "ส่งข้อความตอบกลับถึงคนในโดเมนของฉันเท่านั้น" ระบบจะส่งข้อความตอบว่าคุณพักร้อนอยู่ถึงคนที่อยู่ในรายชื่อติดต่อและในโดเมนของคุณเท่านั้น

เคล็ดลับ: ข้อความที่ส่งไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะและข้อความที่ส่งไปยังรายชื่ออีเมลที่คุณสมัครรับข้อมูลจะไม่ได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

ดูสถานะลางาน

คุณสามารถดูสถานะการลางานใน Gmail ได้

หากมีคนลางาน Gmail จะแสดงสถานะลางานเมื่อคุณเขียนอีเมลถึงบุคคลนั้น คุณยังคงส่งอีเมลได้อยู่ แต่ผู้รับอาจไม่ตอบกลับจนกว่าจะกลับมาทำงาน หากเปิดใช้ Chat ใน Gmail คุณจะเห็นสถานะลางานเมื่อส่งข้อความส่วนตัวด้วย

Gmail จะไม่แสดงว่าคุณลางานกับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ดูกิจกรรมลางานของคุณ

แชร์สถานะลางานของคุณ

หากต้องการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าคุณลางาน ให้แชร์ปฏิทินและสร้างกิจกรรมลางาน โดยกิจกรรมนั้นจะต้องใช้เวลาตลอดวันหรือเลยเวลาทำงานของคุณ
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก