Odpoveď počas neprítomnosti alebo automatická odpoveď

Ak účet Gmail nejaký čas nebudete používať, napríklad keď budete na dovolenke alebo na mieste, kde nie je prístup na internet, môžete nastaviť automatickú odpoveď, pomocou ktorej ľuďom automaticky oznámite, že im nebudete môcť odpovedať hneď. Používateľ, ktorý vám odošle správu, dostane správu s odpoveďou obsahujúcou text, ktorý ste napísali do automatickej odpovede počas dovolenky.

Zapnutie alebo vypnutie automatickej odpovede

Nastavenie automatickej odpovede

  1. V počítači otvorte Gmail.
  2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
  3. Posuňte sa nadol na časť Automatická odpoveď.
  4. Vyberte možnosť Zapnúť automatickú odpoveď.
  5. Zadajte rozsah dátumov, predmet a správu.
  6. Začiarknite políčko pod správou, ak chcete, aby sa automatická odpoveď zobrazovala iba vašim kontaktom.
  7. V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Poznámka: Ak máte nastavený podpis v Gmaile, zobrazí sa v dolnej časti automatickej odpovede.

Vypnutie automatickej odpovede

Keď máte zapnutú automatickú odpoveď, v hornej časti doručenej pošty sa vám zobrazí pruh s jej predmetom.

Ak chcete automatickú odpoveď vypnúť, kliknite na možnosť Skončiť.

Kedy sa odosiela automatická odpoveď

Automatická odpoveď sa začne odosielať v deň počiatočného dátumu o 0:00 a prestane sa odosielať v deň koncového dátumu o 23:59, pokiaľ jej odosielanie neukončíte skôr.

Automatická odpoveď sa ľuďom odosiela zväčša len vtedy, keď vám prvýkrát odošlú nejakú správu.

Tu sú uvedené prípady, kedy sa automatická odpoveď môže niekomu odoslať viackrát:

  • Ak vás rovnaká osoba kontaktuje znova po štyroch dňoch a automatickú odpoveď máte ešte stále zapnutú, automatická odpoveď sa tomuto odosielateľovi zobrazí znova.
  • Automatická odpoveď sa aktivuje odznova vždy, keď ju upravíte. Ak niekto dostane vašu pôvodnú automatickú odpoveď a odošle vám znova správu potom, čo ste odpoveď upravili, dostane aj novú odpoveď.
  • Ak používate Gmail s pracovným alebo školským účtom alebo účtom inej organizácie, môžete si vybrať, či sa odpoveď odosiela každému, alebo len členom vašej organizácie.

Poznámka: Automatická odpoveď sa neodosiela na správy odoslané do priečinka Spam ani na správy odosielané zoznamu adresátov, ktorý odoberáte.