תשובה אוטומטית כשנעדרים מהמשרד או נמצאים בחופשה

אם ידוע לכם שלא תהיה לכם גישה לחשבון Gmail, למשל בזמן חופשה או במקום שאין בו גישה לאינטרנט, תוכלו להגדיר הודעת חופשה כדי להודיע לאנשים באופן אוטומטי שלא תוכלו לחזור אליהם מיד. כשאנשים ישלחו לכם הודעה, הם יקבלו תשובה באימייל שבה הטקסט שכתבתם בתשובה האוטומטית של הודעת החופשה.

הפעלה או כיבוי של הודעת החופשה

הגדרת הודעת החופשה

  1. במחשב, פותחים את Gmail.
  2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות.
  3. גוללים למטה לקטע "הודעת חופשה".
  4. בוחרים באפשרות הפעלה של הודעת חופשה.
  5. מלא את טווח התאריכים, הנושא וההודעה.
  6. מתחת להודעה, סמן את התיבה אם אתה רוצה שרק אנשי הקשר שלך יראו את הודעת החופשה.
  7. בחלק התחתון של הדף, לוחצים על שמירת השינויים.

הערה: אם יש לכם חתימה ב-Gmail, היא תוצג בחלק התחתון של הודעת החופשה.

כיבוי של הודעת החופשה

כאשר הודעת החופשה מופעלת, תופיע בחלק העליון של תיבת הדואר הנכנס מודעת באנר שבה יוצג הנושא של הודעת החופשה שלך.

כדי לכבות את הודעת החופשה, לוחצים על אפשר לסיים עכשיו.

מתי נשלחת התשובה של הודעת החופשה

הודעת החופשה מתחילה בשעה 00:00 בתאריך ההתחלה ומסתיימת בשעה 23:59 בתאריך הסיום, אלא אם תסיימו אותה מוקדם יותר.

ברוב המקרים, הודעת החופשה נשלחת לאנשים רק בפעם הראשונה שהם שולחים הודעה.

אנשים עשויים לקבל את הודעת החופשה יותר מפעם אחת במקרים הבאים:

  • אם אותו אדם ינסה ליצור אתכם קשר שוב לאחר ארבעה ימים והודעת החופשה שלכם עדיין מופעלת, הוא יקבל שוב את הודעת החופשה.
  • הודעת החופשה מתחילה מחדש בכל פעם שעורכים אותה. אם מישהו קיבל את הודעת החופשה הראשונית ולאחר מכן שולח לכם אימייל נוסף לאחר שערכתם את הודעת החופשה, הוא יקבל את ההודעה החדשה שכתבתם.
  • אם אתם משתמשים ב-Gmail דרך העבודה, בית הספר או ארגון אחר, תוכלו לבחור אם לשלוח את הודעת החופשה לכולם או רק לאנשים שבארגון שלכם.

הערה: הודעות שמועברות לתיקיית הספאם שלכם והודעות שממוענות לרשימת דיוור שאליה אתם רשומים לא יקבלו את הודעת החופשה.