"Εκτός γραφείου" ή αυτόματη απάντηση

Εάν για κάποιο διάστημα δεν θα έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο Gmail, όπως σε περίπτωση που πάτε διακοπές ή τύχει να μην έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε να ορίσετε μια αυτόματη απάντηση μέσω της οποίας θα ειδοποιείτε αυτόματα τους άλλους ότι δεν θα είστε σε θέση να τους απαντήσετε άμεσα. Όταν οι άλλοι σάς στέλνουν ένα μήνυμα, θα λάβουν μια απάντηση μέσω ηλ. ταχυδρομείου που θα περιέχει ό,τι έχετε γράψει ως μήνυμα αυτόματης απάντησης κατά την απουσία σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης απάντησης

Ρύθμιση της αυτόματης απάντησης

  1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Gmail.
  2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων Ρυθμίσεις και μετά Ρυθμίσεις.
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω, στην ενότητα "Αυτόματη απάντηση".
  4. Επιλέξτε Ενεργοποίηση αυτόματης απάντησης.
  5. Συμπληρώστε το εύρος ημερομηνιών, το θέμα και το μήνυμα.
  6. Κάτω από το μήνυμά σας, επιλέξτε το πλαίσιο, εάν θέλετε να εμφανίζεται μόνο στις επαφές σας η αυτόματη απάντηση.
  7. Στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών.

Σημείωση: Αν διαθέτετε υπογραφή Gmail, αυτή θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της αυτόματης απάντησης.

Απενεργοποίηση της αυτόματης απάντησης

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη απάντηση, θα βλέπετε ένα banner κατά μήκος της κορυφής των εισερχομένων σας, το οποίο εμφανίζει το θέμα της αυτόματης απάντησης.

Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απάντηση, κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός τώρα.

Τι συμβαίνει κατά την αποστολή της αυτόματης απάντησης

Η περίοδος ισχύος της λειτουργίας αυτόματης απάντησης αρχίζει στις 12:00 ΠΜ την ορισμένη ημερομηνία έναρξης και λήγει στις 11:59 ΜΜ την ορισμένη ημερομηνία λήξης, εκτός και αν αποφασίσετε να λήξει νωρίτερα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αυτόματη απάντησή αποστέλλεται στους άλλους μόνο μετά την πρώτη φορά που θα επικοινωνήσουν μαζί σας.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ενδέχεται η αυτόματη απάντησή σας να σταλεί περισσότερες από μία φορές:

  • Εάν το ίδιο άτομο επικοινωνήσει και πάλι μαζί σας έπειτα από τέσσερις ημέρες και η λειτουργία αυτόματης απάντησης είναι ακόμα ενεργοποιημένη, τότε θα ξαναδεί την ίδια απάντηση.
  • Η αυτόματη απάντησή σας ισχύει εκ νέου, κάθε φορά που την επεξεργάζεστε. Εάν κάποιος λάβει την αρχική σας αυτόματη απάντηση και, στη συνέχεια, επικοινωνήσει και πάλι μαζί σας, ενώ στο μεταξύ την έχετε επεξεργαστεί, τότε το άτομο αυτό θα δει τη νέα σας απάντηση.
  • Εάν χρησιμοποιείτε το Gmail στο πλαίσιο της εργασίας, του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλου οργανισμού στον οποίον ανήκετε, μπορείτε να επιλέξετε εάν η αυτόματη απάντηση θα αποστέλλεται προς όλους ή αποκλειστικά προς άτομα που ανήκουν στον ίδιο οργανισμό.

Σημείωση: Τα μηνύματα που μεταφέρονται στον φάκελο με τα ανεπιθύμητα, καθώς και τα μηνύματα που απευθύνονται προς κάποια λίστα αλληλογραφίας στην οποία είστε εγγεγραμμένος, δεν θα λαμβάνουν αυτόματη απάντηση.