Отговор при отсъствие

Ако няма да работите с профила си в Gmail, например докато сте на почивка или нямате достъп до интернет, можете да настроите автоматичен отговор при отсъствие, който да уведомява хората, че не сте в състояние да им отговорите веднага. Когато някой ви изпрати съобщение, ще получи в отговор имейл със съдържанието, което сте въвели в автоматичния си отговор при отсъствие.

Включване или изключване на автоматичния отговор при отсъствие

Настройване на автоматичния ви отговор при отсъствие

  1. Отворете Gmail от компютъра си.
  2. Кликнете горе вдясно върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на всички настройки.
  3. Превъртете надолу до секцията „Автоматичен отговор при отсъствие“.
  4. Изберете Автоматичният отговор при отсъствие е включен.
  5. Попълнете периода от време, темата и съобщението.
  6. Поставете отметка в квадратчето под съобщението, ако искате само контактите ви да виждат автоматичния ви отговор при отсъствие.
  7. В долната част на страницата кликнете върху Запазване на промените.
Забележка: Ако имате подпис в Gmail, той ще се показва под автоматичния ви отговор при отсъствие.

Изключване на автоматичния ви отговор при отсъствие

Когато автоматичният ви отговор при отсъствие е включен, в горната част на входящата си поща ще виждате банер с темата му.

За да изключите автоматичния си отговор при отсъствие, кликнете върху Прекратяване сега.

Кога се изпраща автоматичният отговор при отсъствие

Автоматичният ви отговор при отсъствие започва да действа в 0:00 ч. на началната дата и спира в 23:59 ч. на крайната, освен ако не го спрете по-рано.

В повечето случаи автоматичният отговор при отсъствие се изпраща на хората само първия път, когато ви пишат.

Възможно е човек да види автоматичния ви отговор при отсъствие повече от веднъж в следните случаи:

  • Ако същият човек се свърже с вас отново четири дни по-късно и автоматичният отговор при отсъствие още е включен, отговорът ще му бъде изпратен отново.
  • Автоматичният отговор при отсъствие започва да действа отначало всеки път, когато го редактирате. Ако някой получи първоначалния ви отговор при отсъствие и след това ви изпрати имейл отново, след като сте редактирали отговора си, ще получи новия отговор.
  • Ако използвате Gmail през работата си, учебното си заведение или друга организация, можете да изберете дали отговорът да се изпраща до всички, или само до хората в организацията ви.

Забележка: Съобщенията, получени в папката ви „Спам“, и адресираните до пощенски списък, за който сте се абонирали, няма да получават автоматичен отговор при отсъствие.

Намерете състоянието „Извън офиса“

Можете да намерите състоянията за извън офиса в Gmail.

Ако някой е извън офиса, Gmail ще показва състоянието му „Извън офиса“, когато му изпращате имейл. Пак ще можете да изпратите имейла, но може да не получите отговор, докато получателят не се върне. Ако сте активирали Chat в Gmail, ще виждате състоянието „Извън офиса“ и на тези, на които изпращате директно съобщение.

Ако някой няма разрешение да вижда събитието ви „Извън офиса“, Gmail няма да го показва.

Споделете състоянието си „Извън офиса“

За да виждат другите, че сте извън офиса, споделете календара си и създайте събитие извън офиса. Събитието трябва да обхваща цял ден или да продължава отвъд работното ви време.