Eksportowanie kontaktów Gmaila

Listę Kontakty można szybko wyeksportować z Gmaila do pliku CSV. Oto jak to zrobić:

 1. Zaloguj się na Gmaila.
 2. Kliknij link Kontakty na dowolnej stronie Gmaila.
 3. W menu rozwijanym Więcej czynności wybierz opcję Eksportuj.
 4. Wybierz, czy chcesz wyeksportować wszystkie kontakty czy tylko jedną grupę.
 5. Wybierz format, w którym chcesz wyeksportować informacje o kontaktach. Pamiętaj, że w niektórych z tych formatów mogą zostać utracone pewne informacje o kontaktach.
  • Do przenoszenia kontaktów między kontami Google należy używać formatu Google CSV. Jest to zalecany sposób tworzenia kopii zapasowej kontaktów Google.
  • Do przenoszenia kontaktów do usług Yahoo! Mail i Hotmail oraz programu Outlook lub do różnych innych aplikacji należy używać formatu Outlook CSV.
  • Do przenoszenia kontaktów do aplikacji Apple Address Book należy używać formatu vCard.
 6. Kliknij przycisk Eksportuj.
 7. Wybierz opcję Zapisz na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Wybierz lokalizację zapisania pliku i kliknij przycisk OK.

Plik można łatwo zmodyfikować w celu dopasowania do wymagań programu, do którego mają zostać zaimportowane kontakty.