Skicka bilagor från Google Drive i Gmail

När du skickar meddelanden i Gmail kan du bifoga filer, t.ex. dokument och foton, från Google Drive. Det är extra smidigt om dokumentet är större än storleksbegränsningen för filer i Gmail eller om du vill samarbeta med andra i ett dokument.

Skicka en bilaga från Google Drive

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Skriv.
 3. Klicka på Google Drive Google Drive.
 4. Markera de filer du vill bifoga.
 5. Välj hur du vill skicka filen längst ned på sidan:
  • Drive-länk: Kan användas för alla filer som lagras på Drive, inklusive filer som har skapats med Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär.
  • Bilaga: Kan endast användas för filer som inte har skapats med Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär.
 6. Klicka på Infoga.

Delningsinställningar för filer från Google Drive

När du bifogar en fil från Google Drive till ett meddelande kontrollerar Gmail om dina mottagare har åtkomst till filen. Om de inte har det, uppmanas du ändra delningsinställningarna i filen innan du skickar meddelandet.

Dela med alla som har länken

Om du väljer Alla med länken som delningsinställning kan du välja om mottagarna kan visa, kommentera eller redigera filen.

Om meddelandet vidarebefordras eller om flera personer läggs till i konversationen får de samma behörighet som de ursprungliga mottagarna.

Mottagarna behöver inte ha ett Google-konto för att se eller redigera filen.

Dela endast med e-postmottagare

Om du endast vill att mottagarna ska kunna visa eller redigera filen klickar du på Fler alternativ när du ska ändra filinställningarna.

Om filen är privat kan mottagarna inte se den om:

 • de inte har ett Google-konto
 • den e-postadress du använde inte är ett Google-konto
 • de fick meddelandet via en e-postlista (om e-postlistan hanteras genom Google Grupper och filen delas med gruppen).

Obs! Om en fil inte kan delas med andra visas ett meddelande i Gmail. Det kan hända att du behöver kontakta den ursprungliga filägaren, som behöver ändra delningsinställningarna.

Delningsalternativ om du använder Gmail via arbetet, skolan eller en annan organisation

Om du använder Gmail via arbetet, skolan eller en annan organisation kan administratören begränsa vilka filer du kan dela, och vilka du kan dela dem med.

Endast personer med ett Google-konto kan se filer från Google Drive som du bifogar i Gmail.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
7771939369903431713
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
17